Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FŐTÁV Zrt-nél a szabályszerű pénzügyi és vagyongazdálkodás kialakítása, működtetése érdekében megtett intézkedések 2015. október 16. Dr. Mitnyan György.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FŐTÁV Zrt-nél a szabályszerű pénzügyi és vagyongazdálkodás kialakítása, működtetése érdekében megtett intézkedések 2015. október 16. Dr. Mitnyan György."— Előadás másolata:

1 A FŐTÁV Zrt-nél a szabályszerű pénzügyi és vagyongazdálkodás kialakítása, működtetése érdekében megtett intézkedések 2015. október 16. Dr. Mitnyan György vezérigazgató, FŐTÁV Zrt.

2 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 2 Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság  1960-ban alakult meg a Fővárosi Távfűtő Művek  1994-ben átalakult Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársasággá  A távhőszolgáltatás a Polgári Törvénykönyv szerint közüzemi szerződés alapján nyújtható közszolgáltatás  A közszolgáltatások megszervezése és működtetése Budapesten a Fővárosi Önkormányzat feladata  A vezetékes közszolgáltatások úgynevezett természetes monopóliumok, amelyek működése magas szintű (törvényi) és részletes (rendeleti) jogi szabályozást tesz szükségessé A FŐTÁV jelenlegi központi telephelye a Kalotaszeg utcában A FŐTÁV első telephelye a Kecskeméti utcában

3 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 3 Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság leányvállalatai A DHK Zrt-t a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV) és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. alapította 2000. április 18-án. A Budapesti Távhőszolgáltató (FŐTÁV) Zrt. 2000. májusában azzal a céllal hozta létre a FŐTÁV-KOMFORT Kft.-t, hogy önálló gazdálkodási tevékenységet folytató fővállalkozásként, megfelelő szakmai segítséget nyújtson a távhőfogyasztóknak. A Csepeli Hőszolgáltató Kft. 2007-ben jött létre, fő tevékenységét a távfűtés és távhűtés területén végzett szolgáltatások teszik ki.

4 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 4 A hazai távhő számokban  655 ezer távfűtött lakás = a teljes lakásállomány 15,2%-a  95 településen 207 távhőrendszer  A távfűtéses lakások 36%-a Budapesten található 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

5 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 5 A hazai távhő számokban A távfűtött lakások ~36%-át a FŐTÁV Zrt. reprezentálja A FŐTÁV Zrt. piaci részesedése az őt követő 10 távhőszolgáltató együttes piaci részesedésével egyezik meg

6  17 fővárosi kerületben 238 ezer lakást, 6600 egyéb ipari fogyasztót látunk el távfűtéssel, meleg vízzel, illetve hőenergiával  Távhőhálózatunkat 4 erőmű, 5 fűtőmű, 1 hulladék-hasznosító mű, több gázmotoros és 1 gázturbinás kiserőmű, valamint 4 tömbkazán-telep táplálja hővel  4 ezer db hőközpont (3.500 db saját)  550 nyvkm távvezeték  A társaságunk jegyzett tőkéje 28 milliárd 360 millió Ft, mérlegfőösszege 67 milliárd 970 millió Ft  A foglalkoztatottak száma a FŐTÁV Zrt.-nél 607 fő, a leányvállalatainál összesen 148 fő (2015. évi adatok) Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 6 A budapesti távhőszolgáltatás számokban

7 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 7 A budapesti távhőszolgáltatás műszaki paraméterei Hálózatra adott hő technológiai összetétele  A fővárosi lakosság 30%-a távhőellátást vesz igénybe  33 millió lm 3 fűtött légtér  2 200 MW hőkapacitás összesen, ebből 600 MW saját termelés, a többi vásárolt  ~2 TWh/év kapcsoltan termelt villamos energia (FŐTÁV)  11-12 PJ/év kiadott hőmennyiség (FŐTÁV)  ~35 GWh/év villamosenergia-igény (FŐTÁV)  Magyarország primer energia-mérlegében ~2% a budapesti távhő lenyomata

8 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 8 A 2014. évben lefolytatott Állami Számvevőszéki ellenőrzés Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: 1.Az önkormányzat a jogszabályi előírások figyelembevételével döntött-e az ellenőrzésre kerülő közfeladat megszervezéséről; 2.Az önkormányzat szabályszerűen gyakorolta-e a tulajdonosi jogokat; 3.A közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással; 4.A közfeladat-ellátása bevételeinek, ráfordításainak elszámolása, és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi, illetve a közszolgáltatási szerződésben foglalt tulajdonosi előírásoknak, azok végrehajtása szabályszerű volt-e; 5.A kormányzati szektor önkormányzati alszektorába sorolt egyéb szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e.

9 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 9 Az Állami Számvevőszéki ellenőrzés eredménye a FŐTÁV Zrt.-nél  A Fővárosi Önkormányzat, majd a 2011. év júniusától a BVK Holding Zrt. a tulajdonosi jogokat az ellenőrzött időszakban szabályszerűen gyakorolta.  A FŐTÁV Zrt. 2008. januártól 2011. december 31-éig a főjegyző, 2012. január 1-jétől a MEKH által kiadott működési engedély alapján látta el a feladatait.  A FŐTÁV Zrt. gazdálkodásának szabályozottsága megfelelt a vonatkozó törvényi előírásoknak.  A FŐTÁV Zrt. a távhőszolgáltatási közfeladat bevételeinek elszámolása során a belső szabályozásnak megfelelő volt.  Az ÁSZ jelentés mindösszesen 2 hiányosságot tartalmazott a Számviteli törvény 14. § (11) bekezdése szerinti, 2012. január 1-jei hatállyal történő változását Társaságunk a leltározási szabályzatában nem vezette át 90 napon belül, továbbá a FŐTÁV Zrt. pénzkezelési szabályzatának 2013. április 1-től hatályos módosításában a Számviteli törvény 14. § (8) bekezdésében foglaltak ellenére nem írta elő a napi készpénz záró állományának maximális mértékét mely hiányosságok a vizsgálati időszakban már megszüntetésre kerültek.

10 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 10 Az Állami Számvevőszéki ellenőrzés eredménye a FŐTÁV zrt.-nél Összességében a vizsgált időszakban (2008–2013) a FŐTÁV Zrt. felelős és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott Társaságunk részére intézkedési javaslatot nem fogalmazott meg az ÁSZ. Az Állami Számvevőszék Tarlós István főpolgármester úrnál kezdeményezte a közszolgáltatás minőségi mutatóinak és az ezen alapuló indikátorrendszernek a kialakítását, mely mutatók egyeztetése jelenleg folyamatban van.

11 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 11 Miért teljesít jól a FŐTÁV Zrt.? 1.Szabályozott környezet  Tulajdonosi elvárásoknak megfelelően látjuk el alapfeladatainkat  Humánerőforrás fejlesztés a jogi és ellenőrzést végző szakterületek megerősítése 2.Integrált Irányítási Rendszer működtetése  MIR – Minőségirányítási rendszer (ISO 9001)  KIR - Környezet irányítási rendszer (ISO 14001)  MEBIR- Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MSZ 28001)  ENIR – Energiairányítási rendszer (ISO 50001) 3.Külső kontroll mechanizmusok  Nyilvános információk hozzáférésének biztosítása  A beszerzések tisztaságának biztosítása 4.Belső kontrollkörnyezet fejlesztése  Új hosszú távú társasági stratégia kialakítása, végrehajtása, monitoringja  HR intézkedések – humánerőforrás fejlesztés, új teljesítményértékelési rendszer bevezetése  Belső folyamatok működtetésének nyomon követése, kontroll pontok beépítése  Kockázatok elemzése és kezelése  Compliance rendszer működtetése 5.Likviditás tervezése és a likviditási terv napi monitoringja

12 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 12 Mit jelent a szabályozott környezet?  2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról  157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet a távhő-szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. Rendelet a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról  50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról  51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról  289/2007.(X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról  36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről  2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról  2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

13 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 13 Integrált Irányítási Rendszer működtetése EMAS – Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer – tartalmazza a KIR - Környezet irányítási rendszer (ISO 14001) követelményeket is + a környezetvédelmi jogszabályoknak történő teljes körű megfelelést MIR – Minőségirányítási rendszer (ISO 9001) – vevőközpontúság és az ehhez szükséges rendszer, folyamatok működtetése MEBIR– A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MSZ 28001) Hegesztés (ISO 3834) – jogszabályi kötelezettség ENIR – Energiairányítási rendszer szabvány (ISO 50001) – energiahatékonyság, megtakarítás Az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatási tevékenységet rendszeresen külső auditor értékeli. A minőségirányítási rendszer fentiek szerinti működtetése és rendszeres auditálása jelentős anyagi és humánerő ráfordítást igényel, mely a kis cégeknél nem megengedhető.

14 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 14 Külső kontroll mechanizmusok  Az Alapító okirat nyilvánosan elérhető  Éves üzleti eredmény közzététele a médiában  A vállalati stratégia személyes, interaktív megismertetése valamennyi munkavállalóval, a tulajdonossal és igény szerint külső partnerekkel  A felhasználók, ügyfelek és a piaci szereplők tájékoztatása a cégről, szolgáltatásokról, közbeszerzésekről a http://www.fotav.hu honlapján és ügyfélszolgálatain keresztül.  A szabályozások harmonizációja, a szolgáltatási és a működési folyamatokat érintő előírások jogszabályi megfelelése mellett akként, hogy a nyilvános információk hozzáférése ne sérüljön.  A beszerzések tisztasága – a szerződésekben biztonsági követelmények kikötése a beszállítókkal szemben a Transparency International Magyarország 2013. év végi ajánlása szerint (pl.: összeférhetetlenség, korrupció elleni védelem).  Főrevizori, valamint biztonságvédelmi szervezet működtetése az átláthatóság biztosításához és a beszerzések tisztaságának megtartásához 2015. évtől kezdődően belső és külső jogi kontroll működtetése.

15  Társasági stratégia kialakítása, a stratégiai célok, akciótervek és feladatok végrehajtása, megvalósulásának rendszeres monitorozása  HR intézkedések - a minőségi megfelelést, ellenőrzést végző szervezetek megerősítése, valamint új teljesítményértékelési rendszer bevezetése  Társaság működtetése, kontroll mechanizmusok beépítése a folyamatokba  Compliance rendszer működtetése  Kockázatok elemzése és kezelése Lásd részletesen a 16-20 diákon Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 15 A FŐTÁV Zrt-nél eddig megtett és folyamatban lévő intézkedések a belső kontrollkörnyezet fejlesztésére

16 1.2015-2025 vállalati stratégia kidolgozása (korábban 3 éves vállalati stratégia volt - ÁSZ is ezt vette alapul az ellenőrzése során)  a távhőszolgáltatás külső környezetében történő jelentős változások (pl.: energia árak, szolgáltatási díjak, jogszabályi változások)  új kihívások, új lehetőségek, új fővárosi energetikai pályázatok megjelenése új, hosszabb (5+5) távra szóló stratégia kidolgozását tették szükségessé 2.Humánerőforrás fejlesztése – a minőségi megfelelést, ellenőrzést végző szervezetek megerősítése  Főrevizori szervezet belső erőforrásának 33 %-os mértékű emelése  Compliance és folyamatmenedzsment osztály létrehozása 3.Új teljesítményértékelési és indikátor rendszer kidolgozása  Az értékelés alapját képező mutatószámok egyszerűsítése  A motiváció növelése, teljesítmény-bér jellegű bónusz bevezetése  Vezetői felelősség, kompetencia növelése Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 16 Gyakorlati intézkedések a FŐTÁV Zrt belső kontrollkörnyezetének fejlesztésére

17 4.Adat és információbiztonsági intézkedések szigorítása, erkölcsi megfelelőségi követelmények szélesítése  „tiszta asztal elv” érvényesítésének ellenőrzése (adatbiztonság)  minőségi munkakörök meghatározásának újragondolása  üzletmenet folytonossági terv elkészítése, az ezzel kapcsolatos szabályozás kiadása a 2015.évben 5.Beszerzési, beruházási folyamatokban érintett gazdasági társaságok ellenőrzési metodikájának pontosítása  beszállító cégek megfelelőségének ellenőrzése  összeférhetetlenségi vizsgálatok  biztonságvédelmi osztály létszámának növelése 6.Belső folyamatok működtetésének nyomon követése  számítástechnikai rendszerek biztosításával (pl.: SAP, ELO rendszer), ez a tulajdonos, valamint az ellenőrző hatóságok részére naprakészen elérhető, ami az ÁSZ vizsgálati jelentésben is szerepelt Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 17 Gyakorlati intézkedések a FŐTÁV Zrt belső kontrollkörnyezetének fejlesztésére

18 7.Elektronikus úton beérkező iratok kezelési, nyilvántartási rendjének fejlesztése  A beérkezett hivatalos iratok nyilvántartásának és kezelésének felülvizsgálata  Vállalati belső, biztonsági irattár létrehozása 8.Leányvállalati kapcsolatok, Alapítói Felügyelet „szorosabbra fogása”  új anya és leányvállalati feladat meghatározás 9.Ellenőri rendszer és az ellenőrzött szervezeti egység szervezeti-működési elkülönítésének célul tűzése  Ne a szakmai munkát végző szervezeti egységen belül legyen annak ellenőrző szerve 10.Kötelezettségvállalások jóváhagyásának felülvizsgálata  Minden a vállalat számára kötelezettségvállalással járó tevékenység a megfelelő döntéshozó szint által előzetesen elfogadásra, jóváhagyásra kell kerüljön  Jóváhagyások során kiemelt figyelmet fordítunk a „4 szem elv” érvényesülésére, nem lehetséges egyszemélyes jóváhagyás  Meghatározásra került a teljesítésigazolói, költséggazdai és beruházás gazdai feladatkör, költséggazdálkodás megvalósítása, amit átvezetünk belső szabályozásainkon Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 18 Gyakorlati intézkedések a FŐTÁV Zrt belső kontrollkörnyezetének fejlesztésére

19 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu Gyakorlati intézkedések a FŐTÁV Zrt belső kontrollkörnyezetének fejlesztésére 11.Compliance – a Társaság működésének jogszabályi, belső szabályozásnak, tulajdonosi határozatoknak történő megfelelősége, belső kontrollok beépítése a működésbe a kockázatok feltárása és kezelése érdekében.  Szabályozások kiadása – 2015. évben 13 db szabályzat, 12 db utasítás átdolgozása, kiadása  Folyamatok tisztázása - 5 db folyamat tisztázása, elsődlegesen a leányvállalati munkakapcsolatok keretén belül, úgy, mint hőközpont gyártás, installálás, karbantartás, munka megbízás, anyagrendelés  Vezetői kontrollpontok egyértelműsítése, szélesítése - Új kiadású szabályzatainkban külön pontban jelenítjük meg a „folyamatba épített főbb vezetői ellenőrzéseket, kontrollpontokat.” (Pl.: A Pénzkezelési szabályzatban a Banki átutalás, készpénzes kifizetés „négy szem elvének” megfelelő folyamatának ellenőrzése. FŐTÁV Zrt. utalását fogadó szerződéses partner számlaszám változását közlő értesítés valóságtartalmának dokumentált visszaellenőrzése.) 19

20 12.Feltárt kockázatok nyilvántartásba vétele, kezelése, intézkedések megvalósításának nyomon követése Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 20 Gyakorlati intézkedések a FŐTÁV Zrt belső kontrollkörnyezetének fejlesztésére  A FŐTÁV kockázatainak azonosítása.  A kockázatok elemzése.  A kockázatok értékelése várható hatás és valószínűség szempontjából.  A válaszintézkedést igénylő kockázatok azonosítása (kockázati tűréshatárok rögzítése).  A kockázatok csökkentésére, megszüntetésére irányuló kontrollintézkedések végrehajtása.

21  Likviditásunk tervezéséhez és évközi folyamatos nyomon követéséhez napi likviditás tervet készítünk  Kiemelt figyelmet fordítunk a lehető legalacsonyabb hitelkeret kihasználtságra  Betételhelyezői pozíció esetén a bankokat versenyeztetjük a lehető legmagasabb betéti kamatért  Társaságunk teljes pénzforgalmára – bankszámlapénz-, készpénzforgalom, illetve egyéb pénzt helyettesítő eszközök kezelésére vonatkozó tevékenységét szabályozottan, a Pénzkezelési szabályzatban (A9/2015) foglaltak szerint végzi Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 21 A likviditás tervezése, likviditási terv napi monitoringja

22 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu 22 A közszolgáltatás minőségi mutatóinak és az ezen alapuló indikátorrendszernek a kialakítása  A közpénzfelhasználás egyik fontos szempontja, hogy nem csak szabályszerűen kell elkölteni az adóforintokat, hanem teljesítménykritériumokat is kell rendelni azok mellé az eredményesség és a hatékonyság biztosítása érdekében.  Javasoljuk a Távhőtörvény módosítását, a távhőszolgáltatókra vonatkozó egységes mutatószám rendszer kialakítása érdekében.  A mutatószámok kidolgozását az ÁSZ elnöke is megfogalmazta ajánlásában.  A mutatószám rendszer egyeztetése jelenleg a tulajdonossal folyamatban van Példa mutatószámra: A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által kidolgozott, a távhőrendszer átlagos üzemszüneti mutatója – 1 fogyasztóra jutó szolgáltatásra átlagosan összesen milyen hosszú szolgáltatási/rendelkezésre állási zavar jutott

23 Köszönöm a figyelmet! Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 06 40 200 108 Web: www.fotav.hu E-mail: fotav@fotav.hu


Letölteni ppt "A FŐTÁV Zrt-nél a szabályszerű pénzügyi és vagyongazdálkodás kialakítása, működtetése érdekében megtett intézkedések 2015. október 16. Dr. Mitnyan György."

Hasonló előadás


Google Hirdetések