Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009. december 9. 1 A könyvvizsgálói közfelügyelet szerepe és a Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége 2009-2010-ben Fekete Imréné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009. december 9. 1 A könyvvizsgálói közfelügyelet szerepe és a Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége 2009-2010-ben Fekete Imréné."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009. december 9. 1 A könyvvizsgálói közfelügyelet szerepe és a Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége 2009-2010-ben Fekete Imréné

2 Budapest, 2009. december 9. 2 Közfelügyeleti rendszer Magyarországon Indulás: a 2006/43/EK irányelv alapján 2007. évi LXXV. törvény (Kkt) szerint 2008. jan.1-től Feladatmegosztás a KKB és a Kamara között Uniós elvárás: – szakmától független közfelügyelet végső felelőssége a nyilvántartásba vételben a standardalkotásban a folyamatos képzés, minőségbiztosítás, vizsgálati, fegyelmi rendszerek működésében – közvetlen vizsgálati jogosultság – átláthatóság – szakmától független finanszírozás Értékelés: az uniós elvárások részben megvalósultak, de továbblépés szükséges

3 Budapest, 2009. december 9. 3 Ami megvalósult: a KKB függetlensége, vizsgálati jogosultsága 7 tagú testület pályázati alapon, pénzügyminiszteri felkéréssel A tagok függetlenek, nem utasíthatók A tagok többsége (beleértve az elnököt) független a szakmától (Csak egy könyvvizsgáló, kamarai tag van a testületben) KKB maga alakítja ki működési rendjét, ügyrendét A finanszírozást, beleértve a KKB titkárságát is, a költségvetés biztosítja KKB-nak közvetlen vizsgálata joga van

4 Budapest, 2009. december 9. 4 Ami megvalósult: a KKB működésének átláthatósága Éves jelentés nyilvánosságra hozatala március 31-ig a honlapokon Közlemények, ügyrend, éves munkaterv nyilvánossága a honlapokon (www.mkvk.hu, www.pm.gov.hu) www.pm.gov.hu Folyamatos tájékoztatás (Közfelügyeleti hírek) a SZAKmában

5 Budapest, 2009. december 9. 5 Ami hiányzik: a végső felelősség deklarálása Sajátos megoldás: – Kamara együttműködési kötelezettsége a Kkt-ben szabályzatok, határozatok megküldése adatok, információk biztosítása a rendszeres és eseti vizsgálatokhoz – KKB részéről folyamatos tájékoztatás a Kamarának vizsgálati tapasztalatok megosztása, javaslattétel Ellentmondás az irányelvvel: szakmai szervezet nem gyakorolhat közfelügyeleti hatásköröket

6 Budapest, 2009. december 9. 6 Ami hiányzik: a közérdeklődésű vállalkozások könyvvizsgálóinak független minőségellenőrzése Jogi alap: az Európai Bizottság 2008. május 8-i ajánlása – a külső minőségellenőrzési (inspekciós) rendszernek a szakmától függetlennek kell lennie gyakorló könyvvizsgálók csak szakértőként vonhatók be – a független közfelügyeleti rendszereknek aktívabb szerepet kell vállalniuk a minőségellenőrzésben. Ehhez tisztázni kell a szerepüket és a finanszírozást – az éves jelentésnek tartalmaznia kell a felhasznált erőforrások, a hatékonyság megítéléséhez szükséges információkat Az EU tagállamaiban - legalább a tőzsdei cégek könyvvizsgálói tekintetében – már a független inspekció működik

7 Budapest, 2009. december 9. 7 A független inspekció irányultsága A könyvvizsgáló cég belső minőségellenőrzési rendszerének működése (szakmai standardok, etikai, függetlenségi követelmények, felhasznált erőforrások, díjak, stb.) Az eljárások megfelelőségének tesztelése A megbízások ellenőrzése kockázatelemzésen alapuló mintavétel szerint

8 Budapest, 2009. december 9. 8 A független inspekció eredményének nyilvánossága Egy éves határidő a belső minőségellenőrzési rendszer javítására Az ajánlások nem követése esetén névszerinti nyilvánosságra hozatal A fegyelmi intézkedések, pénzbüntetések névszerinti nyilvánossága Végső összegezés a közfelügyelet jelentésében

9 Budapest, 2009. december 9. 9 KKB törekvései a ciklusban Kkt-ben megszabott feladatok végrehajtása Súlypontban – a közérdeklődésre számot tartó könyvvizsgálókkal kapcsolatos elvárások – minőségbiztosítás – standardalkotás – továbbképzés – etikai követelmények, fegyelmi eljárások Törvénymódosítási javaslatok az uniós szabályozásnak való megfelelés érdekében

10 Budapest, 2009. december 9. 10 KKB 2008-as tevékenysége Módszerek: – tájékozódás, áttekintés – folyamatos monitoring – részletes vizsgálat Jelzés a Kamarának: írásbeli tájékoztatás, összefoglaló és javaslattétel Vizsgálati témák: – regisztráció, nyilvántartási rendszer – közérdeklődésűek könyvvizsgálóinak minőségellenőrzése

11 Budapest, 2009. december 9. 11 Regisztráció, nyilvántartási rendszer vizsgálata Észrevételekkel, javaslatokkal Több javaslat elfogadást nyert, de volt véleménykülönbség is (pl. másodlagos státusz engedélyezésével kapcs.eljárás) Megállapítások, javaslatok, kamarai fogadtatás a nyilvános jelentésben

12 Budapest, 2009. december 9. 12 Közérdeklődésre számot tartó vállalkozások könyvvizsgálói minőségellenőrzésének vizsgálata Észrevételekkel, javaslatokkal zárult Egyetértés a kiemelt figyelem indokoltságában Javaslat a korábbi adatok integrálására Javaslat a nem megfelelt minősítés miatti fegyelmi eljárásra A szabályozás hiányosságainak felvetése (az érintett állami szerv tájékoztatásának hiánya, nyilvánosság hiánya)

13 Budapest, 2009. december 9. 13 KKB 2009. évi tevékenységének súlypontjai Standardalkotás folyamatának ellenőrzése (új ISA-k fordítása és az uniós befogadás előkészítése) Továbbképzési rendszer működésének értékelése (helyszíni ellenőrzés szakértők bevonásával) Kamarai fegyelmi rendszer működése (a 2009-ben lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatainak) áttekintése Minőségellenőrzési rendszer működésének (folyamatos tájékozódás + költségvetési minősítésűek minőségellenőrzési tapasztalatainak vizsgálata) Közérdeklődésű vállalkozások könyvvizsgálóival szembeni követelmények tudatosítása (workshop, kamarai egyeztetések) Törvénymódosítás kezdeményezése az uniós megfelelés érdekében ∑ Tapasztalatok, észrevételek, javaslatok, kamarai fogadtatás a nyilvános jelentésben 2010. március végéig

14 Budapest, 2009. december 9. 14 KKB 2010. évi tevékenységének várható súlypontjai (munkatervi javaslatok szerint) Továbbra is központban a minőség: tőzsdei cégek, bankok, biztosítók, önkormányzatok, költségvetési intézmények könyvvizsgálói minőségellenőrzése mintavételes vizsgálata A költségvetési minősítésű könyvvizsgálók minőségellenőrzési kérdőívének áttekintése A tőzsdei könyvvizsgálók 2008. és 2009. évi átláthatósági jelentései ellenőrzése tapasztalatainak értékelése Kötelező szakmai továbbképzés előkészítésének áttekintése 2009-ben le nem zárt fegyelmi ügyek figyelemmel kísérése

15 Budapest, 2009. december 9. 15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Budapest, 2009. december 9. 1 A könyvvizsgálói közfelügyelet szerepe és a Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége 2009-2010-ben Fekete Imréné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések