Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009. december 9. 1 A könyvvizsgálói közfelügyelet szerepe és a Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége 2009-2010-ben Fekete Imréné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009. december 9. 1 A könyvvizsgálói közfelügyelet szerepe és a Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége 2009-2010-ben Fekete Imréné."— Előadás másolata:

1 Budapest, december 9. 1 A könyvvizsgálói közfelügyelet szerepe és a Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége ben Fekete Imréné

2 Budapest, december 9. 2 Közfelügyeleti rendszer Magyarországon Indulás: a 2006/43/EK irányelv alapján évi LXXV. törvény (Kkt) szerint jan.1-től Feladatmegosztás a KKB és a Kamara között Uniós elvárás: – szakmától független közfelügyelet végső felelőssége a nyilvántartásba vételben a standardalkotásban a folyamatos képzés, minőségbiztosítás, vizsgálati, fegyelmi rendszerek működésében – közvetlen vizsgálati jogosultság – átláthatóság – szakmától független finanszírozás Értékelés: az uniós elvárások részben megvalósultak, de továbblépés szükséges

3 Budapest, december 9. 3 Ami megvalósult: a KKB függetlensége, vizsgálati jogosultsága 7 tagú testület pályázati alapon, pénzügyminiszteri felkéréssel A tagok függetlenek, nem utasíthatók A tagok többsége (beleértve az elnököt) független a szakmától (Csak egy könyvvizsgáló, kamarai tag van a testületben) KKB maga alakítja ki működési rendjét, ügyrendét A finanszírozást, beleértve a KKB titkárságát is, a költségvetés biztosítja KKB-nak közvetlen vizsgálata joga van

4 Budapest, december 9. 4 Ami megvalósult: a KKB működésének átláthatósága Éves jelentés nyilvánosságra hozatala március 31-ig a honlapokon Közlemények, ügyrend, éves munkaterv nyilvánossága a honlapokon (www.mkvk.hu, Folyamatos tájékoztatás (Közfelügyeleti hírek) a SZAKmában

5 Budapest, december 9. 5 Ami hiányzik: a végső felelősség deklarálása Sajátos megoldás: – Kamara együttműködési kötelezettsége a Kkt-ben szabályzatok, határozatok megküldése adatok, információk biztosítása a rendszeres és eseti vizsgálatokhoz – KKB részéről folyamatos tájékoztatás a Kamarának vizsgálati tapasztalatok megosztása, javaslattétel Ellentmondás az irányelvvel: szakmai szervezet nem gyakorolhat közfelügyeleti hatásköröket

6 Budapest, december 9. 6 Ami hiányzik: a közérdeklődésű vállalkozások könyvvizsgálóinak független minőségellenőrzése Jogi alap: az Európai Bizottság május 8-i ajánlása – a külső minőségellenőrzési (inspekciós) rendszernek a szakmától függetlennek kell lennie gyakorló könyvvizsgálók csak szakértőként vonhatók be – a független közfelügyeleti rendszereknek aktívabb szerepet kell vállalniuk a minőségellenőrzésben. Ehhez tisztázni kell a szerepüket és a finanszírozást – az éves jelentésnek tartalmaznia kell a felhasznált erőforrások, a hatékonyság megítéléséhez szükséges információkat Az EU tagállamaiban - legalább a tőzsdei cégek könyvvizsgálói tekintetében – már a független inspekció működik

7 Budapest, december 9. 7 A független inspekció irányultsága A könyvvizsgáló cég belső minőségellenőrzési rendszerének működése (szakmai standardok, etikai, függetlenségi követelmények, felhasznált erőforrások, díjak, stb.) Az eljárások megfelelőségének tesztelése A megbízások ellenőrzése kockázatelemzésen alapuló mintavétel szerint

8 Budapest, december 9. 8 A független inspekció eredményének nyilvánossága Egy éves határidő a belső minőségellenőrzési rendszer javítására Az ajánlások nem követése esetén névszerinti nyilvánosságra hozatal A fegyelmi intézkedések, pénzbüntetések névszerinti nyilvánossága Végső összegezés a közfelügyelet jelentésében

9 Budapest, december 9. 9 KKB törekvései a ciklusban Kkt-ben megszabott feladatok végrehajtása Súlypontban – a közérdeklődésre számot tartó könyvvizsgálókkal kapcsolatos elvárások – minőségbiztosítás – standardalkotás – továbbképzés – etikai követelmények, fegyelmi eljárások Törvénymódosítási javaslatok az uniós szabályozásnak való megfelelés érdekében

10 Budapest, december KKB 2008-as tevékenysége Módszerek: – tájékozódás, áttekintés – folyamatos monitoring – részletes vizsgálat Jelzés a Kamarának: írásbeli tájékoztatás, összefoglaló és javaslattétel Vizsgálati témák: – regisztráció, nyilvántartási rendszer – közérdeklődésűek könyvvizsgálóinak minőségellenőrzése

11 Budapest, december Regisztráció, nyilvántartási rendszer vizsgálata Észrevételekkel, javaslatokkal Több javaslat elfogadást nyert, de volt véleménykülönbség is (pl. másodlagos státusz engedélyezésével kapcs.eljárás) Megállapítások, javaslatok, kamarai fogadtatás a nyilvános jelentésben

12 Budapest, december Közérdeklődésre számot tartó vállalkozások könyvvizsgálói minőségellenőrzésének vizsgálata Észrevételekkel, javaslatokkal zárult Egyetértés a kiemelt figyelem indokoltságában Javaslat a korábbi adatok integrálására Javaslat a nem megfelelt minősítés miatti fegyelmi eljárásra A szabályozás hiányosságainak felvetése (az érintett állami szerv tájékoztatásának hiánya, nyilvánosság hiánya)

13 Budapest, december KKB évi tevékenységének súlypontjai Standardalkotás folyamatának ellenőrzése (új ISA-k fordítása és az uniós befogadás előkészítése) Továbbképzési rendszer működésének értékelése (helyszíni ellenőrzés szakértők bevonásával) Kamarai fegyelmi rendszer működése (a 2009-ben lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatainak) áttekintése Minőségellenőrzési rendszer működésének (folyamatos tájékozódás + költségvetési minősítésűek minőségellenőrzési tapasztalatainak vizsgálata) Közérdeklődésű vállalkozások könyvvizsgálóival szembeni követelmények tudatosítása (workshop, kamarai egyeztetések) Törvénymódosítás kezdeményezése az uniós megfelelés érdekében ∑ Tapasztalatok, észrevételek, javaslatok, kamarai fogadtatás a nyilvános jelentésben március végéig

14 Budapest, december KKB évi tevékenységének várható súlypontjai (munkatervi javaslatok szerint) Továbbra is központban a minőség: tőzsdei cégek, bankok, biztosítók, önkormányzatok, költségvetési intézmények könyvvizsgálói minőségellenőrzése mintavételes vizsgálata A költségvetési minősítésű könyvvizsgálók minőségellenőrzési kérdőívének áttekintése A tőzsdei könyvvizsgálók és évi átláthatósági jelentései ellenőrzése tapasztalatainak értékelése Kötelező szakmai továbbképzés előkészítésének áttekintése 2009-ben le nem zárt fegyelmi ügyek figyelemmel kísérése

15 Budapest, december Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Budapest, 2009. december 9. 1 A könyvvizsgálói közfelügyelet szerepe és a Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége 2009-2010-ben Fekete Imréné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések