Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 1 A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége, célkitűzései, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 1 A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége, célkitűzései, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó."— Előadás másolata:

1 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 1 A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége, célkitűzései, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóival kapcsolatos teendőkre Fekete Imréné

2 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 2 KKB működésének nyilvánossága  Éves jelentés nyilvánosságra hozatala március 31-ig a honlapokon  Közlemények, ügyrend, éves munkaterv nyilvánossága a honlapokon (www.mkvk.hu, www.pm.gov.hu) www.pm.gov.hu  Folyamatos tájékoztatás (Közfelügyeleti hírek) a SZAKmában

3 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 3 KKB 2009. évi feladatai  Cél: piaci szereplők bizalmának növelése a könyvvizsgált pénzügyi kimutatások iránt  Módszer: – Folyamatos tájékozódás, – Vizsgálatok a közfelügyeleti funkció alá tartozó területeken – Közvetlen vizsgálat  Intézkedés: – Tapasztalatok megosztása a Kamarával, javaslattétel – Eljárás kezdeményezése a Kamaránál – Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése

4 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 4 KKB 2009. évi vizsgálatai  Standardalkotás folyamata, jóváhagyás, oktatás, bevezetés,  Továbbképzési rendszer működése  Kamarai fegyelmi rendszer működése  Minőségellenőrzési rendszer működése + előző évi vizsgálatok tapasztalataiból adódó feladatok

5 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 5 Központban a minőség  KKB vizsgálatainak visszatérő témája a minőségbiztosítás. Eszközök: – Nemzetközi (uniós) folyamatok, szabályozási változások figyelembe vétele – Tájékozódás a Kamara tisztségviselőitől – Kamarai minőségellenőrzési rendszer szabályozása, módszere figyelemmel kísérése – Egyes célcsoportok minőségellenőrzése folyamatának, eredményének értékelése

6 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 6 Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók megkülönböztetése az EU-ban  Nemzetgazdaságban betöltött szerep  Az esetleges bukás, összeomlás következményei ∑ nagyobb kockázat, nagyobb figyelem, szigorúbb előírások a gazdálkodóknak és a könyvvizsgálóknak

7 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 7 Uniós elvárások  2006/43/EK irányelv a jogszabály szerinti könyvvizsgálat szabályozásáról „A közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat nagyobb figyelem kíséri és gazdaságilag jelentősebb szerepet töltenek be, ezért éves vagy összevont(konszolidált) beszámolóik jog szerinti könyvvizsgálatakor szigorúbb követelményeket kell alkalmazni.”

8 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 8 Közérdeklődésre számot tartó jogalanyok az EU-ban  Tőzsdei kereskedésre befogadott papírokkal rendelkező jogalanyok  Hitelintézetek és biztosítók  A tagállam szerint közérdeklődésűnek minősítettek

9 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 9 Közérdeklődés a KKt szerint 2. §19. a) az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely tagállam szabályozott piacán kereskedésre befogadtak, b) minden olyan az a) pont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó, amelye jogszabály közérdeklődre számot tartónak minősít.

10 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 10 Speciális követelmények az irányelv szerint  Éves átláthatósági jelentés az üzleti év végét követő három hónapon belül a könyvvizsgáló cég honlapján,  Audit bizottság a közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál, (állhat az ügyviteli szerv nem ügyvezető tagjaiból, vagy a felügyeleti bizottság tagjaiból, illetve azok is betölthetik független elnök mellett)  Éves jelentéstétel a megbízó audit bizottsága felé  Az aláíró könyvvizsgáló 5 évenkénti rotációja, 2 év várakozással  Gyakoribb minőségellenőrzés

11 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 11 Átláthatósági jelentés Törvény szerinti tartalom: - gazdálkodási forma, tulajdonviszonyok, - hálózat bemutatása, - irányító struktúra és a belső ellenőrzési rendszer leírása, nyilatkozat a rendszer hatékonyságáról, - az utolsó kamarai minőség-ellenőrzés ideje - auditált közérdeklődésű gazdálkodók felsorolása - nyilatkozat a függetlenségi gyakorlatról, annak belső ellenőrzéséről - nyilatkozat az aláíró könyvvizsgálók folyamatos képzéséről - főbb pénzügyi adatok (teljes árbevétel szolgáltatások szerinti bontásban) - a könyvvizsgálók díjazásának elvei

12 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 12 Az átláthatósági jelentés készítésének kezdete  A hatálybalépés: 2008. január 1.  A hatálybalépés értelmezése az eltérő üzleti évet használóknál: A 2008. január 1-jei hatálybalépés a PM értelmezése szerint 2008-ban induló üzleti évet jelenti

13 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 13 Jelentés az audit bizottságnak*  A megbízótól való függetlenség éves írásos igazolása  Beszámolás a jogszabály szerinti könyvvizsgálat mellett nyújtott további szolgáltatásokról  A függetlenséget érintő veszélyek és az óvintézkedések éves megvitatása  Jelentés az audit során felmerült lényeges kérdésekről, főleg a belső ellenőrzés beszámolással kapcsolatos jelentős hiányosságairól *ha nincs, akkor annak feladatát ellátó testületnek

14 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 14 Rotáció az irányelvben és a Kkt-ben  Ugyanazon gazdálkodónál a megbízás max. 7 évre szólhat (Magyarországon 5 év) és további 2 évig nem vehet részt a vizsgált jogalany könyvvizsgálatában  Amennyiben cég szerződött, a rotáció a magánszemély aláíró könyvvizsgálóra vonatkozik  A könyvvizsgáló (partner) megbízás lejárata után 2 évig nem lehet tagja az érintett gazdálkodó irányító (vezető) szervének

15 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 15 Minőségbiztosítás  Minőségbiztosítási ellenőrzések gyakorisága: – általában: legalább 6 év – a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál: 3 év

16 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 16 Új követelmények az Európai Unióban  Európai Bizottság 2008. májusi 6-i ajánlása a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálóinak minőségbiztosításáról  Cél – a 2006/43/EK (=8-as) irányelv szerint működtetett külső minőségbiztosítási rendszer egységes értelmezésére – a tagállamok közötti együttműködés megalapozása – pénzügyi piacok iránti bizalom megteremtése, fenntartása  Megoldás: a közfelügyeleti szervek aktívabb szerepe az ellenőrzésben

17 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 17 Új minőség-ellenőrzés a közérdeklődésűek könyvvizsgálóinál? Az ajánlás lényege:  Végső felelős a szakmától, szakmai szervezettől független közfelügyelet  A közérdeklődésűek könyvvizsgálóinál csak a közfelügyelet folytathat ellenőrzést  Az ellenőrzést független inspektorok végzik, gyakorló könyvvizsgálók csak szakértőként vonhatók be  A rendszer finanszírozása független a szakmától

18 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 18 Miért fontos a KKB-nak és a Kamarának a közérdeklődésűek könyvvizsgálata?  A szakma hazai és nemzetközi megítélése alapvetően a tágabban értelmezett közérdeklődésre számot tartók könyvvizsgálatának színvonalától függ  A harmadik országokkal való egyenértékűség elbírálásának alapja a minőségbiztosítás és a közfelügyelet

19 Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Balatonalmádi, 2009. szept. 3. 1 A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tevékenysége, célkitűzései, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések