Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11 MKVK Komárom-Esztergom Megyei Szervezete A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11 MKVK Komárom-Esztergom Megyei Szervezete A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről."— Előadás másolata:

1 11 MKVK Komárom-Esztergom Megyei Szervezete A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. Törvény módosítása (Kkt.) Magyar Közlöny 199. szám (2013.XI.29.) 2013. évi CC. Törvény – Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények … Letölthető http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13199.pdfhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13199.pdf Baranyai Magdolna2013.12.10. MKVK KEM elnök

2 2 Fogalmi változás, küldöttgyűlés hatásköre Gazdálkodó szervezet fogalmi változása: Polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (1952. évi III. törvény) (a törvényben nincs ilyen fogalom; vállalkozás viszont van!) Kkt. 2.§ (6) Kamara 2014.12.31-ig törli a könyvvizsgálói cégek nyilvántartásából az egyéni vállalkozókat. Kkt. 111. § (d) és (f) változás: Küldöttgyűlési hatáskör:  elfogadja az egyes területi szervezetek pénzügyi tervét önállóan is tartalmazó éves pénzügyi tervet, és pénzügyi beszámolót  Meghatározza az elnök, alelnökök, elnökségi tagok, területi szervezetek elnökei, fegyelmi megbízott, bizottsági elnökök és tagjainak díjazását, valamint a főtitkár és a főkönyvelő javadalmazását.

3 3 Korlátozás, főtitkárral szembeni követelmények Kkt.120.§: kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb két alkalommal töltheti be ugyanazt a tisztséget.(elnök, alelnökök, fegyelmi megbízott, bizottsági elnök, megyei elnök, OKKT elnök) A hatályba lépés előtt betöltött tisztségeket is figyelembe kell venni, a következő választásokra már alkalmazni kell! Kkt. 126.§ (1): A főtitkárt pályázat útján kell kinevezni. Elvárások: felsőfokú gazdasági iskolai végzettség, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, legalább 5 éves igazolt vezetői gyakorlat. Nem kötelező kamarai tagság!

4 4 Közfelügyeleti Hatóság Kkt. 189.§ (5): a hatóság szakértőt vehet igénybe Kkt. 189.§ (6): a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 31-ig tájékoztatja a közfelügyeleti hatóságot az előző 12 hónapban az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá konszolidált éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. Kötelező tájékoztatás tartalma:  Megbízó neve  Kiadott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtája (hitelesítő, korlátozott, elutasító)  A záradék megadásának elutasításának a tényét  Figyelemfelhívás esetén annak tényét

5 5 Közfelügyeleti Hatóság A kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég december 31-ig tájékoztatja a hatóságot a december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól.

6 6 Könyvvizsgálati kötelezettség 2013. Általános szabályok szerinti kategóriák vizsgálata

7 7 Kötelező könyvvizsgálat bővülés Számviteli tv. 155.§ (5a): Nem mentesülhet a könyvvizsgálati kötelezettség alól a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évben a vállalkozó, ha a tárgyévi üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió Ft-ot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt – az adózás rendjéről szóló tv. szerinti – KÖZTARTOZÁSA van. 2013.12.31-én már vizsgálandó → 2014-től már kötelező a könyvvizsgálat.

8 88 2013. évre könyvvizsgáló választása Amennyiben van két lezárt üzleti éve a vállalkozásnak, akkor a 2012. évi beszámoló mérlegelfogadó taggyűlésén kellett választania könyvvizsgálót. Amennyiben jogelőd nélkül alapított vállalkozásról van szó, vagy nincs két üzleti beszámolója, akkor a várható adatai alapján lesz 2013-ban könyvvizsgálatra kötelezett → a mérlegfordulónapig kell könyvvizsgálót megbíznia. Ha még nem volt a társaságnak könyvvizsgálója – mindenképp az első könyvvizsgálót a társasági szerződésben, alapítói okiratban meg kell jelölnie. Ha nem az első könyvvizsgálóját bízza meg, akkor is kell változásbejelentő a Cégbíróságra. Ha fel akarjuk bontani a 2013. évi megbízást, annak ideje nem eshet 2014.01.01-től a mérlegkészítés dátumáig tartó időszakra!

9 9 Könyvvizsgálati kötelezettség Közbenső mérlegre (21.§ (5) Értékhelyesbítéskor (59.§ (2) Valós értéken történő értékeléskor (59/A §.(15.) Átalakulás (136.§ (9) EVA tv. hatálya alóli kikerülés (bev. Nyilvántartást vezető társaságoknál) 2/A § (4) Beszámoló devizájának változása (145. § (1) Apport értékelése (RT-nél 2006. évi IV. tv. 209.§ (1) Közalapítvány, egyéb szervezetek (224/2000. K.r. 19.§ (1) Jövedéki termékforgalmazó kettős könyvvitelt vezetők Fémtörvény hatálya alá tartozó vállalkozások Biztosítók, pénzügyi vállalkozások, alapok, szövetkezetek stb. Pályázatok, támogatás Figyelem! Új Cégtörvény 61/B.§ → tagváltozás bejegyzés iránti kérelemnél, ha a cégnél nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 15 mFt-ot meghaladó köztartozás van, a cégbíróság hiánypótlásként kéri a részesedés-átruházás napjával, mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg benyújtását!!

10 10 Könyvvizsgálati kötelezettség 2014. Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg 2014. január 1-től a 300 millió Ft-ot, ÉS az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. 2014-ben vizsgálandó a 2012. és 2013. évi beszámolókban kimutatott nettó árbevétel átlaga. (Számviteli tv. 155.§ (3))

11 11 Új jelentésminták a honlapon Letölthető új jelentésminták szerepelnek a kamarai honlapon: Jelentésminta - Példa a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésreJelentésminta - Példa a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre Jelentésminta - Példa a közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésreJelentésminta - Példa a közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre Egyéb jelentésminták: Példa a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) előírásai szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésrePélda a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) előírásai szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre Példa a számviteli törvény előírásai szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésrePélda a számviteli törvény előírásai szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre Példa a felszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésrePélda a felszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre Jelentésminta - egészségügyi szolgáltatók

12 12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "11 MKVK Komárom-Esztergom Megyei Szervezete A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések