Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A portfólió - óvodai szakterület

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A portfólió - óvodai szakterület"— Előadás másolata:

1 A portfólió - óvodai szakterület
Szakmai nap 2014. szeptember 16.

2 A szekció témái A szakmai dokumentumokról általában
A feltöltendő dokumentumok szakmai követelményei Az elektronikus felület megismerése A feltöltés technikai ismérvei Kérdések folyamatosan feltehetőek

3 Középpontban a pedagóguskompetenciák
Az e-portfólió célja, hogy a dokumentumokon keresztül a pedagógus bemutassa kompetenciáinak fejlődését, fejlettségi szintjét, szakmai személyiségét, sikereit, nehézségeit. Középpontban a pedagóguskompetenciák (326/2013. Korm. rendelet) 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, a megvalósuláshoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód, a HH, SNI vagy BTM-s gyermekek nevelése 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

4

5 Portfólió tartalmi elemei
Eredetiségnyilatkozat (plágium elkerülésére) szakmai önéletrajz pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek az önálló alkotói, művészeti tevékenységek a pedagógust foglalkoztató intézmény bemutatása, a szakmai életút értékelése, a nevelő-oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumai

6 Dokumentumok részletesen
Eredetiségnyilatkozat Az e-felületről letölthető nyomtatvány. Feladat: kitölteni, pdf formátumban szkennelve feltölteni Szakmai önéletrajz - ellenőrizni a KIR-ből generált adatokat előző szakmai tapasztalat/munkahelyek feltöltése továbbképzések feltöltése feltölthetőek publikációk, a kitüntetések, nyelvismeret és az érdeklődési kör

7 Dokumentumok részletesen
NEM KÖTELEZŐ Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása Önálló művészeti tevékenység bemutatása Feladat: Nyilatkozatban kell jelezni, hogy ilyen dokumentumot a pedagógus nem kíván feltölteni. (pdf-ben feltölteni)

8 Dokumentumok részletesen
Az intézmény bemutatása (Javasolt tartalmi elemek - Útmutató 74.o.) Szerepe: Információt nyújt a pedagógus munkáját befolyásoló körülményekről, feltételekről. Fontos: saját nézőpontból, szerepből kell bemutatni az intézményt, nem lehet egyformát feltölteni. Ötlet: beilleszthető az óvodáról egy fotó

9 Dokumentumok részletesen
Szakmai életút értékelése (Útmutató 74.o.- segítő szempontok) Az életút egyes állomásainak bemutatása során a pedagógus kompetenciák fejlődését kell szem előtt tartani. kitől, milyen szakmai segítséget kapott meghatározó továbbképzések mely területeken szeretne fejlődni tervek, célok Nem a tökéletességet, hanem a fejlődést kell bemutatni! (képes önmagát, szakmai munkáját objektíven elemezni!)

10 Dokumentumok részletesen
Nevelő-oktató munka dokumentumai Csoportprofil (Útmutató 78.o.) +féléves nevelési terv Tematikus terv amelyből a 6 db foglalkozásvázlat lebontható Pl. lehet egy projekt terv vagy témakör a csoportnaplóban rögzített tanulási terv felhasználható +reflexió Elemző értékelés a megvalósulásról, az eredményekről.

11 Dokumentumok tartalmi elemei
Vázlatok (6db) + reflexiók Javaslatok: nincs formai követelmény az olvasó számára értelmezhető legyen, mi történik fontos tanulmányozni a releváns kompetenciák (min. 2, 3) indikátorait jelenjenek meg a korszerű pedagógiai módszerek differenciálás a reflexióban elemezni a saját és a gyermekek tevékenységét

12 Dokumentumok tartalmi elemei
Esetleírás: Egy problémahelyzet és kezelésének bemutatása. Azt a kompetenciaterületet lehet itt bemutatni, amely más dokumentumba nem fért bele, pl. szülőkkel való kapcsolattartás, kommunikáció, együttműködés, stb.. (Útmutató 77. és 134.o.) Hospitálási napló + reflexió Az elemzés a pedagóguskompetenciák alapján történjen. (Útmutató 77. és 141. o.)

13 Dokumentumok tartalmi elemei
Szabadon választott dokumentumok 4-6 db árnyalják a pedagógusról alkotott képet, egyedi színt visznek a portfólióba Pl. egyéni fejlesztés, pl. tehetséggondozás csoporton vagy óvodán kívüli tevékenység, pl. kirándulás, ünnepélyek, események szervezése, forgatókönyve, innovációk, pályázatokban való részvétel publikáció stb…

14 Fontos szempontok Szakmai nyelvezet használata Tömör megfogalmazás
Reflexió legyen kb. egy vagy másfél oldal Személyiségi jogok figyelembevétele – neveket nem tartalmazhat a dokumentum Fotókat nem kötelező feltölteni, ha mégis pl. a reflexiókba beszúrásra kerül, a látható gyermekek szüleitől beleegyező nyilatkozatot kell kérni, amit az óvodában kell tárolni. A technikai részben az e-felület felhasználói útmutatója segít (pl. pdf formátum készítése, stb..)

15 Örömteli munkát kívánok!
Csak el kell kezdeni … Örömteli munkát kívánok!


Letölteni ppt "A portfólió - óvodai szakterület"

Hasonló előadás


Google Hirdetések