Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan? Mit? Mennyit? Ötletek a készítéshez

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan? Mit? Mennyit? Ötletek a készítéshez"— Előadás másolata:

1 Hogyan? Mit? Mennyit? Ötletek a készítéshez
PORTFOLIÓ Hogyan? Mit? Mennyit? Ötletek a készítéshez Készítette: Sigmondné Erős Andrea

2 A hazai életpálya-modell:
A minőség létrehozása szorosan összefügg az értékeléssel és a minősítéssel Nemzetközi példák A hazai életpálya-modell: 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelete

3 A minősítő bizottság tagjai
minősítő vizsga elnöke: mesterpedagógus, aki köznevelési szakértő tagjai: pedagógusképző intézmény oktatója és a pedagógust alkalmazó intézmény vezetője minősítési eljárás elnöke: mesterpedagógus tagjai:magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus (Pedagógus Kamara) és az intézmény vezetője Cél: legalább a 60% Cél: legalább a 75%

4 Portfolió: dokumentumgyűjtemény, mely alapján a szakértők képet alkotnak a pedagógus kompetenciáiról. Kompetencia: az ismeretek, képességek, készségek, a személyes attitűd (hozzáállás) és a személyes motiváltság összessége. Az értékelés elemei: a nyolc tanári kompetencia.

5 Mik a tanári kompetenciák?
a tanuló személyiségének fejlesztése a tanulói csoportok, közösségek segítése szaktárgyi tudás a pedagógiai tevékenységek tervezése a tanulás támogatása a pedagógiai folyamatok és tanuló személyiség fejlődésének értékelése kommunikáció elkötelezettség, felelősség vállalás

6 A nevelő-oktató munka dokumentumai:
A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése

7 Szabadon választható dokumentumok:
Alapdokumentumok: esetleírás verseny-előkészítés, korrepetálás, hátránykompenzáció IKT alkalmazása hospitálás vagy bemutatóóra naplója Szabadon választható dokumentumok: tanórán kívüli közösségi program a szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források ajánlása támogatásra szoruló tanítványok érdekében tett lépések jó pedagógus jó iskola

8 A portfoliók fajtái: 1. munkaportfolió - 2. az értékelési portfolió
3. papíralapú portfolió - 4. e-portfolió 5. tanulói portfolió – 6. tanári portfolió

9 Javasolt struktúrája:
Tartalmi elemei: - egyedi(pl. környezeti feltételek, elvárások) - közös (pl. pedagógiai feladatok hasonlósága) Javasolt struktúrája: - Szerző: - Fénykép, név - A pedagógus OM-azonosítója - Szak, munkahely - Dátum - Tartalomjegyzék folytatás

10 Mappák: Bevezető (1 oldal) Szakmai önéletrajz (Europass)
Nevelő-oktató munka dokumentumai (súlyozott) A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása (1-3 oldal) Önálló művészeti/alkotói tevékenységek bemutatása/dokumentumai (1-3 oldal) Az intézmény rövid bemutatása (1 oldal) A szakmai életút értékelése (1-3 oldal) Külső értékelések

11 Adatgyűjtés. Céljaim tisztázása. Fontosság.
Hogyan fogjunk hozzá? Adatgyűjtés. Céljaim tisztázása. Fontosság. 1. önéletrajz (személyes adatok, tanulmányok, munkahelyek, szakmai közéleti tevékenységek, publikációk, pedagógiai nézetem) 2. szakmai dokumentumok (óravázlatok: 10, tanórán kívüli programok-képek, tanár-diák kapcsolatok reflexiói, önálló szakmai munkák, pedagógiai elemzések, új módszerek alkalmazása) 3. önértékelés (elemző, értékelő saját gondolatok, önkritika, problémamegoldó érzékenység, munkám helye az intézményem struktúrájában, pályaorientáció és nyomon követés, közéleti tevékenységek) 4. külső értékelések (igazgatói-szakértői minősítés, szakmai tekintélyek véleménye, de akár szülő-diák véleménye) 5. szakmai fejlődés útja (szakmai, pedagógiai fejlődés értékelése, jövőbeni tervek-saját értékelés, honnan-hova)

12 Varázsszavak: problémaérzékenység
reflexiók a folyamat lényeges elemeire térnek ki elemző, értékelő megfigyelés külső értékelésre nyitottság tudatosság, önkritikusság fejlődés iránti elkötelezettség nyelvezetében szakszerű

13 Ötletek: - kezdő tanulók fejlődésének elemzése
- továbbképzések, versenyek, vizsgák élményei - óralátogatás, növendékhangversenyek meghallgatása - társművészetek megjelenése az oktatásban - idegen nyelvű, szakirányú szövegek fordítása - új kiadványok bemutatása, értékelése - a zenei önkifejezés: tanítható? mi a tapasztalat? - darabválasztás vs. tanterv - transzferhatás: együttműködés, irányítás, kreativitás, fegyelem szempontjából a tanuló személyiségfejlődése

14 Továbbá: A diplomák, elvégzett továbbképzések, Támop-s, Etám-s képzések tanúsítványainak csatolása Versenyeken tanári külön díj okleveleit, fényképeit tegyük a mellékletbe Oktatói munka mappához: az ellenőrzőbe írt értékeléseket, házi feladatokat, a gyerekek rajzait, kitöltött-kijavított dolgozatokat, kérdőíveket, vizsgalapokat digitalizálhatjuk, jó minőségű videó felvételeket tölthetünk fel a közös munkáról …és szinte bármit, amit fontosnak éreztek…

15 Eredetiség Hivatkozások: - tartalmi (Kovács, 1953)
- „szó szerint” (Kovács, o.) - Az irodalomjegyzékbe cikk, tanulmány esetében: csak az első és utolsó oldalát kell feltüntetni. pl. Stachó László (2006): A bartóki generáció után. In: Tandi Lajos (szerk): A szülőföld kötelez, Bába Kiadó, Szeged, o. …és ne felejtsük a helyesírási program használatát…

16 Elkészült a portfólió, jelentkezés a minősítésre, az adott év március 31. napjáig.
Az e-portfólió feltöltése. Visszaigazolás. E-portfólió módosításának lehetősége. E-portfólió előzetes értékelése. KÜLCSÍN – BELBECS! Időpont egyeztetés az óralátogatásra.

17 Az e-portfolió megvédésének folyamata:
- a minősítőbizottságtól előzetesen megkapott kérdések áttekintése - a válaszok megfogalmazása - a feltöltött e-portfolió átnézése - a pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató elkészítése

18 „Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson..." (Dohnányi Ernő)

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hogyan? Mit? Mennyit? Ötletek a készítéshez"

Hasonló előadás


Google Hirdetések