Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok minősítési rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok minősítési rendszere"— Előadás másolata:

1 A pedagógusok minősítési rendszere
Hány lépésben és mikor léphetünk?

2 Jogszabály Nkt 64-65. §-a és a 97. §-a
326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról §-a §-a és 1. melléklete szabályozza Szolnok

3 Előmeneteli rendszer Az intézmény fenntartójától függetlenül kötelező a pedagógus számára Gyakornok, Pedagógus I, Pedagógus II alkalmazási feltétel – kötelező az előmenetel Szolnok

4 Előmenetel fokozatai Gyakornok – 2 – 4 év (4 év, ha nem felel meg a minősítő vizsgán – minimum 60 % eredmény, kötelező minősítő vizsga, az állam finanszírozza az elsőt) Pedagógus I év (kötelező minősítés, mindenki maga dönt, hogy az időtartamon belül mikor jelentkezik , kötelező az eljárás – minimum 75 %-os eredmény ) Pedagógus II – minimum 6 év, innen a továbblépés nem kötelező, 2 felé ágazik Szolnok

5 Előmenetel - nem kötelező
Mesterpedagógus - minimum 14 év gyakorlat, szakvizsga, sikeres 2. minősítés, önköltséges (minimálbér 70 %-a) Kutatótanár - Phd, minimum 14 év gyakorlat, sikeres 2. minősítés, , önköltséges (minimálbér 70 %-a) Szolnok

6 Szakmai gyakorlat Pedagógus munkakör
Pedagógiai szakértői, pedagógiai előadói munkakör munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony Pedagógus munkakör – óraadói polgári jogviszony az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszony Pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenység A miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben (fizetés nélküli szabadság 30 napot meghaladó része, 25%-os szabály) Szolnok

7 Határidők A minősítési eljárásra jelentkezés minden évben március 31. – elektronikus felület Az OH dönt a jelentkezések elfogadásáról - április 30. A munkáltató közöl a jelentkezővel - május 31. Eljárás – következő tanév Szolnok

8 Minősítő vizsgabizottság
Elnök Kormányhivatal delegálja – Mesterfokozat, Szakértői névjegyzék, felkészítés pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója (gyakorlóiskola, gyakorlóóvoda, gyakorló-kollégium, legalább Pedagógus II. fokozat, felkészítés a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője, vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, ill. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. Szolnok

9 Minősítő eljárás bizottsága
Elnök Kormányhivatal delegálja – Mesterfokozat, Szakértői névjegyzék, felkészítés a kormányhivatal által delegált köznevelési szakértő; a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője Kutatótanári fokozatba való minősítés esetén a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja a 4. bizottsági tag. Szolnok

10 Eljárási szabály Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. •A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével. Szolnok

11 Értékelés alapja a 8 kompetencia
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Szolnok

12 Az értékelés alapja 8 kompetencia
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szolnok

13 Minősítő vizsga/eljárás részei
Óra, foglalkozás látogatása, elemzése Gyakornoki idő utáni vizsgán 2 Pedagógus I utáni eljárásban 2 Pedagógus II utáni eljárásban 2 Szolnok

14 Minősítő vizsga/eljárás részei
Portfólió áttekintése, értékelése Portfólió feltöltés a jelentkezés után Portfólió védés Országos szakmai ellenőrzés során tapasztaltak értékelése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelés Szolnok

15 Átmenet - nem kell minősíteni
aki a szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletnek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben ezek alapján a gyakornok „megfelelt” minősítést kap, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Szolnok

16 Átmeneti szabályok 326/2013. 36. § (2-4)
Legalább 8 év meglévő szakmai gyakorlat én - kezdeményezhető 2014-ben a minősítés Pedagógus II fokozatba Legalább 14 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga – április 30. – kérelmezhető a Pedagógus II fokozat (2015. január 1.) Szolnok

17 „Egyszerűsített” átlépés szabályai
2014. április 30-ig feltölti a portfóliót, és megfelel, Pedagógus II fokozat január december 31-ig 2018. december 31-ig be kell jelentkezni minősítő eljárásra Szolnok

18 TÁMOP 3.1.5./12 lehetőségei 326/2013. 36. § (5-6)
Próbaminősítő vizsga, minősítési eljárásban lehet részt venni (Mesterpedagógus fokozatra lesz lehetőség) (2015. január 1) Feltétel: 15 év szakmai gyakorlat, szakvizsga, Országos Szakértői vagy Vizsgaelnöki Névjegyzéken szerepel Vállalja: szaktanácsadói, szakértői képzés és feladatellátás Szolnok

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket
Szymczak Judit Szolnok


Letölteni ppt "A pedagógusok minősítési rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések