Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYAMODELL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYAMODELL"— Előadás másolata:

1 A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYAMODELL
a portfólió tartalma és szerepe

2 TARTALOM Életpálya szakaszok A portfólió elemei A pedagógus értékelése Pedagógus kompetenciák A portfólió feltöltése és védése A minősítő vizsga

3 A KORMÁNY 326/2013 RENDELETE a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról

4 Életpálya szakaszok 1. Gyakornok: pályakezdéstől számított 2 év→minősítő vizsga→pedagógus I besorolás Pedagógus I: 6 év gyakorlat*→saját kezdeményezésre minősítő eljárás→ pedagógus II.; ill. 9 év gyakorlat→kötelező minősítő eljárás→ pedagógus II.

5 Életpálya szakaszok 2. Pedagógus II: ped.szakvizsga+6 év gyakorlat→jelentkezhet Mesterpedagógus minősítés Kutatótanár: Legalább Pedagógus II+tudományos fokozat +doktori+ 6 év gyakorlat+ legalább két sikeres minősítő eljárás→minősítés→kutatótanár (legfeljebb az ország össz. pedagógus létszámának 1%-a)

6 Portfólió Portfólió = Dokumentumgyűjtemény
amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján

7 A portfólió elemei 1. Tartalmazza: a szakmai önéletrajzot,
a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét, a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait,

8 Portfólió elemei 2. önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, a szakmai életút értékelését.

9 A pedagógus értékelése
a pedagógus értékelésének elemei, az értékelés szempontjai a pedagóguskompetenciákhoz* kapcsolódnak, indikátorok meghatározásával. (Indikátorok: olyan viselkedésformák, cselekvések, megnyilvánulások, amelyekben felismerhető az egyes kompetenciák szintje)

10 Pedagóguskompetenciák 1.
szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,

11 Pedagóguskompetenciák 2.
a tanulás támogatása, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,

12 Pedagóguskompetenciák 3.
a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,

13 Pedagóguskompetenciák 4.
kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

14 A portfólió feltöltése 1.
Úgy kell válogatni a dokumentumokat (és a minősítés minden további lépése során is arra kell törekedni), hogy minden kompetenciához találjanak a minősítők értékelhető anyagot. Egy-egy dokumentum több kompetencia szintjének megállapítására is alkalmas.

15 A portfólió feltöltése 2.
A válogatás során lehet kompetenciák szerint rendezni az anyagot, a reflexióban utalva arra, hogy mely további kompetenciák értékelésére is alkalmas ugyanaz a dokumentum. Más lehetőség: „természetes” módon csoportosítani a feltöltött anyagot

16 Portfólió feltöltése 3.a
A tanórákra/foglalkozásokra való felkészülés dokumentumai Az órák/foglalkozások megtartásának dokumentumai

17 Portfólió feltöltése 3.b
A tanítás eredményességének dokumentumai (ebben a részben sok a reflexió, a pedagógus elemző gondolatainak leírása) A „fejlődés”, továbblépés bemutatása, az előzőek alapján, önmagunknak megfogalmazott feladatok leírása.

18 A portfólió védése Egy prezentáció bemutatása
(az életút összefoglalása) Beszélgetés a bizottság tagjaival; válaszok a feltett kérdésekre

19 A minősítő vizsga/eljárás elemei 1.
a) a portfólió előzetes vizsgálata, b) a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, értékelése, megbeszélése, c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése,

20 A minősítő vizsga/eljárás elemei 2.
d) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése, e) az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése, f ) az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására, valamint g) a portfólióvédés lebonyolítása.

21 Időpontok, amelyeket tudni kell 1.
A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete tartalmazza. 2013. szeptember 1. – mindenki gyakornok, vagy Pedagógus I. A Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást.

22 Időpontok, amelyeket tudni kell 2.
A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba január 1-jével történő besorolását.

23 Időpontok, amelyeket tudni kell 3.
A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus április 30-áig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe

24 Időpontok, amelyeket tudni kell
A január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-éig minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha nem teszi, január 1-jétől visszasorolják Pedagógus I-be

25 Mesterpedagógus pályázat
A miniszter pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából.

26 Mesterpedagógus-feltételek 1.
a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,

27 Mesterpedagógus-feltételek 2.
c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői, vagy az OFI által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.

28 További lehetőség A december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában, feltéve, hogy az előírt feltételeknek megfelel.

29

30

31 elnőttoktatás- felnőttképzés


Letölteni ppt "A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYAMODELL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések