Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás témái Az ellenőrzés-értékelés-minősítés értelmezése, kapcsolata A portfólió fogalma, fajtái Érvek és ellenérvek a portfólió alkalmazásáról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az előadás témái Az ellenőrzés-értékelés-minősítés értelmezése, kapcsolata A portfólió fogalma, fajtái Érvek és ellenérvek a portfólió alkalmazásáról."— Előadás másolata:

1 Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

2 Az előadás témái Az ellenőrzés-értékelés-minősítés értelmezése, kapcsolata A portfólió fogalma, fajtái Érvek és ellenérvek a portfólió alkalmazásáról A portfólió funkciói a minősítési folyamatban A portfólió tartalma A portfólió alapján történő értékelés

3 Ellenőrzés-értékelés-minősítés
Funkciója: adat-, információgyűjtés Gyakori módszerei a pedagógiában: megfigyelés, dokumentumelemzés, szóbeli és írásbeli kikérdezés Értékelés Különböző célokból az összegyűjtött adatok/információk feldolgozása, összesítése és viszonyítása egy meghatározott kritériumrendszerhez Minősítés Az értékelés egyik sajátos funkciója, az eredmények besorolása egy külső kritériumrendszer előre meghatározott szintjeibe.

4 Ellenőrzés-értékelés-minősítés
MO ellenőrzés SZ

5 A portfólió fogalma, funkciói a minősítés folyamatában
A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus (más szakember, tanuló) szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. Fajtái: Munkaportfólió – eredmény/értékelési portfólió Papíralapú portfólió - e-portfólió Tanulói portfólió - pedagógus portfóliója

6 Ellenérvek - Érvek Már megint egy új fogalom? Miért?
 megőriz, folyamatot követ Mennyi lehet a valóságtartalma a leírtaknak? Ki emlékszik a múltra?  folyamatosan készül, nem memoárirodalom Mennyire lehet őszinte egy pályázatra készült írás?  Az értékelés fő kritériuma a fejlődőképesség Van-e a reflexióknak a minősítés szempontjából fontos funkciója?  tudatosságot növeli, önálló tanulást segíti

7 Ellenérvek - Érvek (folytatás)
Ha a portfólió az egyéni pályakép bemutatása, hogyan lehet egységes formai és tartalmi elvárásokat megfogalmazni vele szemben? Javasolt elemek Ha a portfólió az egyéni fejlődés bemutatása, hogyan lehet egységes szempontok alapján értékelni? A minősítés csak olyan kritériumok alapján történhet, amelyeket bármilyen környezetben dolgozó pedagógus tud teljesíteni (kompetenciák) Ki tudja elkészíteni az e-portfóliót? Némi gyakorlás után mindenki Ki fogja elolvasni figyelmesen a portfóliót?  Természetesen a minősítő bizottság!

8 A portfólió funkciói a minősítésben
A portfólió az információk forrása! A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül! A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző. A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg. A minősítés során vizsgált területek és a dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer van.

9 A portfólió tartalma Az értékelésre készített portfólió céltudatos egyéni válogatás útján készül. Érdemi része a pedagógus saját döntése alapján tartalmazhat bármilyen írott, kép-, hanganyagot, amely pedagógiai tevékenységeit mutatja be, s amellyel saját véleménye szerint igazolni tudja, hogy milyen szakmai fejlettségi szinten áll. A pedagógus reflexiói mutatják be pedagógiai nézeteit, szakmai tudatosságát, problémaérzékenységét, problémamegoldó képességét, a tanulók, tanulócsoportok ismeretének mélységét, az irántuk megnyilvánuló attitűdöket stb.

10 A portfólió javasolt tartalmi elemei:
Szakmai önéletrajz Pedagógiai munka dokumentumai és reflexiói Iskolai/intézményi tevékenységek Egyéni szakmai tevékenységek, megbízások Továbbképzések, önképzés dokumentumai A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai közéleti tevékenység és hatása a pedagógiai munkára Külső szakemberek értékelésének dokumentumai, megjegyzések A szakmai fejlődés rövid összefoglalása

11 A portfólió dokumentumainak elemzése, értékelése
Az értékelés változó kritériumai A pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK): - tudás - képesség - attitűd (felelősség, autonómia) Az életpálya egyes szakaszainak követelményei

12 Szakirodalom a tájékozódáshoz
A portfólióról Falus Iván−Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Kimmel Magdolna(2007): Az e-portfólió science fiction vagy realitás? Pedagógusképzés, 4.sz.5-22. A reflektív gondolkodásról Falus Iván (2001): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Báthory Z. − Falus I. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Kimmel Magdolna (2006): A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés, 3-4 sz

13 Szakirodalom a tájékozódáshoz
A képzési és kimeneteli követelményekről 15/2013 EMMI-rendelet. In: Magyar Közlöny január 30. A pedagógus szakmai fejlődésének útjáról Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest Kotschy Beáta (szerk.) (2011): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger, EKF

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az előadás témái Az ellenőrzés-értékelés-minősítés értelmezése, kapcsolata A portfólió fogalma, fajtái Érvek és ellenérvek a portfólió alkalmazásáról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések