Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei"— Előadás másolata:

1 Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei
Rapos Nóra ELTE PPK 2006

2 Hogyan csináljam? Mit csináljak vele?

3 A differenciálás szemlélete
1. Az oktatás tömegesedése heterogén gyerekcsoportok szociokulturális különbségek egyenlőség, esélyegyenlőség, esélyteremtés, egyéni sajátosságok szelektív iskolarendszer

4 A differenciálás szemlélete
2. Információ robbanása – csúcstechnológia hatalmas mennyiségű információ praktikus ismeretek, új kompetenciák modern kommunikációs eszközök

5 A differenciálás szemlélete
3. A tanulásról alkotott tudás ismeretátadás szemléltetés pedagógiája cselekvés pedagógiája konstruktivizmus

6 A differenciálás szemlélete
tömegesedés információ robbanás tanulásfelfogások nyitottság, empátia alkalmazható ismeretek, modern eszközök reflektív szemlélet Az egyén optimális fejlődésének segítése, az egyénhez igazodó tanulásszervezéssel.

7 Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele
Iskola Pedagógus

8 Intézményi lehetőségek a differenciálásra I.
A dokumentumokban jól megfogalmazott célok operacionalizálás gyermeki szükségletek tevékenységkínálat

9 Intézményi lehetőségek a differenciálásra II.
Az oktatási folyamatban az oktatás tartalma (új kompetenciák), rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team), szervezési módok (egyéni, pár, csoport, frontális) szervezeti formák (45’,főtantárgy, blokk,epocha) módszerek (kooperatív, projekt, esettanulmány).

10 Intézményi lehetőségek a differenciálásra III.
Külön szelekció szegregáció egyéni kezelés („defekt” mentén) homogén csoport (külső differenciálás) leszűkített képzés Együtt normális = különböző

11 A pedagógus I. A tanulásról alkotott tudás a tanár saját
ismeretátadás szemléltetés pedagógiája cselekvés pedagógiája konstruktivizmus a tanár saját „tanulásfelfogása”

12 A tanár és a gyerekek együtt tanulnak!
A pedagógus II. autonómia motiváció partnerség „nem értek hozzá, nem vagyok szakember” elbizonytalanodás bezárkózás A tanár és a gyerekek együtt tanulnak!

13 Módszerek kooperatív módszerek
(A tanulók olyan csoportmunkát végeznek, melyben ugyanúgy felelősek egymás tanulási eredményeiért, mint a sajátjukért.) csoportos tanulás – egyéni teljesítmény módszer csoportos tanulás – egyéni vetélkedő módszer (csoportos értékelés, egyéni felelősség, egyenlő esély) mozaiktanulás módszere csoportkutatás módszere

14 Módszerek Poszter Portfolió Esettanulmány Projekt
a prezentáció egyik formája Portfolió az egyéni produktumok újszerű dokumentálása Esettanulmány Projekt

15 A pedagógiai projekt jellemzői
komplex - többféle tevékenységet igénylő probléma köré szerveződik tanárok és diákok partneri együttműködése - funkcionális kooperáció – indirekt irányítás - kettős tárgya van: „végtermék” – „alany” differenciálás eszköze - témában, tehetségben, motiváltságban - kooperáció – individualizáció - előzetes tudás – iskolán kívüli információ - idő tényező

16 A pedagógiai projektek fajtái
A témaválasztás módja (a pedagógusok, diákok hirdetik) Tartalma, témája szerint (tananyaghoz kapcsolódó / nem kapcsolódó A tanítási időhöz való viszonya alapján (hagyományos órakeret, epocha, tanítási szünet) Időtartama szerint (1-2 nap, egy hét, hosszabb) Produktuma alapján (tárgyi, írásmű, előadás, rendezvény vita,stb.)

17 Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele
Hogyan??? A tanulásszervezést az egyén alapvető szükségleteihez kell igazítani!

18 A szükségletek szerepe
MASLOW Önmegvalósítás Önbecsülés Társas Biztonsági Fiziológiai Autonómia Kompetencia Kapcsolat

19 Értékelés Differenciálás esetében kiemelt:
szükségletet elégítsen ki, vagy frusztráljon, ne csak a tanulmányi tevékenységet értékeljük, értékelés formái (diagnosztikus, formatív, szummatív), szöveges szóbeli és írásbeli értékelés, komplex értékelés.


Letölteni ppt "Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések