Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisztelt Látogatóink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni az általános iskolában megvalósuló új tanulásszervezési eljárásokról és azok tartalmáról a TÁMOP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisztelt Látogatóink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni az általános iskolában megvalósuló új tanulásszervezési eljárásokról és azok tartalmáról a TÁMOP."— Előadás másolata:

1 Tisztelt Látogatóink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni az általános iskolában megvalósuló új tanulásszervezési eljárásokról és azok tartalmáról a TÁMOP - 3.1.4 /08/2-2009-0178 pályázatban.

2 Mi a pályázat célja?  Az egész életen át tartó tanulás megalapozása  Munkaerő-piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodás segítése  Egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása  Az oktatás minőségének javulása  Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatásban

3 Mit vállalt a mi iskolánk?  Kompetencia alapú oktatási programok bevezetése  Modern pedagógiai módszertan alkalmazása  Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása  Tantárgytömbösített oktatás  3 hetet meghaladó projekt szervezése  Témahét megtartása  Moduláris oktatás megvalósítása  IKT eszközök használata a tanórák 25%-ában

4 Mi a kompetencia?  Képességek, készségek, amelyek hozzásegítenek bennünket, hogy az ismereteinket, tudásunkat alkalmazni tudjuk a mindennapokban, a folytonosan változó világban.

5 Milyen új oktatási módszereket és eljárásokat valósítunk meg? Oktatási módszerek:  előadás, magyarázat  megbeszélés, vita  szemléltetés  tanulói beszámoló  projektmódszer  kooperatív oktatás Szervezési módok:  frontális  csoportmunka  rétegmunka  páros munka  tanulópárban folyó munka  egyénre szabott munka

6 Mit jelent a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása?  A 2.b osztályban nem tanítjuk külön tantárgyként a magyar nyelvet és az irodalmat. Az írás, olvasás, nyelvtan tananyaga egy egységet alkot.

7 Mit jelent a tantárgytömbösített oktatás?  A tanulók ciklusokban tanulnak.  Egymást követő két napon 3 + 2 órájuk van magyarból valamint matematikából.  Új módszerekkel dolgoznak, így több lehetőségük lesz az elsajátítás mellett a gyakorlásra, alkalmazásra.  Hatékonyabbá válik a tanulási idő felhasználása  Bevont tanulócsoportok: 5. a, 5.b

8 Milyen projektet valósítunk meg?  A diákok a témát több héten át több tantárgy keretében új tanulásszervezési eljárásokkal dolgozzák fel.  Téma: Tavaszi ünnepkör, hagyományok, népszokások  Időtartam: 2010.03.01-2010.04.01.  Bevont osztály:4.b  A projekt szervezője: Venczli Miklósné

9 Mi a témahét?  A tanulók a tananyagot változatos tevékenységtípusok és különféle módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel iskolai és iskolán kívüli helyszíneken.  Tananyag: Szántóföldek növényei és a háziállatok  Bevont osztály: 5.b  Időtartama: 2010.04.12- 2010.04.16.  A témahét szervezője: Farkas István

10 Mi a modulrendszerű oktatás?  A modulok a tananyag kisebb részei, egy- egy témakört tartalmaznak, melyek kapcsolatban állnak egymással.  A gyerekek a tananyagot témák szerint csoportosítva tanulják, nem passzív befogadóként, hanem tevékeny résztvevőként.

11 Milyen új oktatási eszközök segítik a tanulás-tanítás folyamatát?  Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) körébe sorolható eszközök: számítógépek, hordozható interaktív készülékek, projektorok…  Iskolánk részt vesz a tanulói laptop-programban. A diákok a 2010/11. tanévben személyenként jutnak egy-egy számítógéphez. Ez nem lesz a tulajdonuk, nem vihetik haza, de a tanórákon használják, s a tananyag egy részét így dolgozzák fel.  Bevont tanulócsoportok: 5.a, 5.b


Letölteni ppt "Tisztelt Látogatóink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni az általános iskolában megvalósuló új tanulásszervezési eljárásokról és azok tartalmáról a TÁMOP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések