Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben."— Előadás másolata:

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

2 A PÁLYÁZAT ALAPVETŐ CÉLJA a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. Ennek érdekében a pályázat célozza: a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítását a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítását a digitális írástudás elterjesztését. a digitális írástudás elterjesztését.

3 A PÁLYÁZAT TARTALMA 1. A kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése A kulcskompetenciák fejlesztése az alábbiak szerint: A kulcskompetenciák fejlesztése az alábbiak szerint: Teljes tanórai lefedettség mellett, a felmenő rendszer biztosításával: Szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése 1. és 7. évfolyamon Szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése 1. és 7. évfolyamon Matematika programcsomag bevezetése 2. és 5. évfolyamon Matematika programcsomag bevezetése 2. és 5. évfolyamon

4 Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése (német) 3. és 5. évfolyamon Tantárgytömbösített oktatás bevezetése Természetismeret 6. évfolyam Módszertani kultúra fejlesztése (továbbképzések) Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként ( művészetek műveltségterület) ( művészetek műveltségterület) Legalább egy témahét megszervezése tanévenként Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem témakörben) tanévenként

5 2. KÉPZÉSEK (kötelező, kötelezően válaszható és szabadon választható képzések): Menedzsment: Menedzsment képzés a vezető számára ( kötelező) 1fő ( kötelező) 1fő Általános pedagógiai módszertani továbbképzés (új tanulásszervezési eljárások alkalmazása) 1fő

6 Megvalósító pedagógusok: Alapozó felkészítés a kompetencia alapú programcsomag bevezetésére Általános pedagógiai módszertani továbbképzés (új tanulásszervezési eljárások alkalmazása) 9 fő Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: - Óvoda-iskola átmenet 4 fő - Óvoda-iskola átmenet 4 fő - A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 2 fő - A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 2 fő - Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 9 fő - Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 9 fő

7 Tantestületi képzések Drámapedagógia Tanulás tanulása

8 Miért kell(ene) mást (is) és máshogyan tanulni az iskolában? változó környezet, változó szükségletek Információs társadalom Élethosszig tartó tanulás Tudatosabb életpálya építés Olvasási szokások (és beállítódások) megváltozása Kognitív forradalom → új pedagógiai paradigmák (pl. a konstruktív pedagógia) eredményei → tanulás, tudás, informácifeldolgozás és -tárolás újraértelmezése Nemzetközi és hazai vizsgálatok, mérések tapasztalatai (Nem azt vizsgálják, mit tanítottak, a modern társadalom szükségleteiből indulnak ki)

9 Változó iskola Tananyag-központúság helyett kompetenciaalapú oktatás Visszaszorul az ismeretek számonkérése Előtérbe kerül a megértés, felhasználás mérése Individualizáció és kooperáció, verseny és esélyegyenlőség szempontjainak együttes megjelenése Kognitív képességek (kritikai gondolkodás) és szociális készségek (érzelmi-kapcsolati intelligencia) felértékelődése

10 Kompetencia-fejlesztés Kompetencia: olyan, készségekből és képességekből, valamint a hozzájuk társuló, velük rendszert alkotó ismeretekből, ismeretrendszerekből szerveződő tudás, amely értékes, érvényes és a mindennapi élet számos területén felhasználható Azonosításukra és csoportosításukra több elképzelés született (Csapó, Nagy József, OECD-kutatások) A szövegértés, szövegalkotás = kulcskompetencia (más kompetenciákra is hatással van, stratégiai kérdés) Fejlesztésének követelménye minden tantárgyban előtérbe került az új típusú érettségi vizsgával

11 A szövegértési kompetencia „Az írott szöveg megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben.” (PISA Kutatási Terv)

12 Mit jelent a kompetencia? A megtanult ismeretek új helyzetben való alkalmazásán túl: született adottságok született adottságok élettapasztalatok élettapasztalatok egyéb tényezők egyéb tényezők ösztönös mechanizmusok összetett működése.

13 A kompetencia 6 összetevője ismeretek, tudás készségek-jártasságok személyes értékek attitűdszemélyiségvonásokmotivációk

14 MI IS A KOMPETENCIA? KOMPETENCIA: arra való képesség, hogy az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.

15 Összegzés A kompetencia fejleszthető A kompetenciafejlesztés hosszú folyamat Fontos szerepe van a rendszeres ismétlődésnek Személyes természetű folyamat Rendkívüli tudatosságot, tanári szerepváltást igényel Segíti a tanuló kognitív önszabályozásának kialakulását Felkészít az élethosszig tartó tanulásra

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések