Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4."— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben
TÁMOP-3.1.4

2 A pályázat céljai A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

3 A pályázat céljai Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

4 A pályázat céljai A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

5 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
A kompetencia alapú oktatás implementációja legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása U.e. „Matematika” U.e. „Élő idegen nyelv – angol és német”

6 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: magyar nyelv és irodalom + történelem Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: magyar nyelv és irodalom Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként Legalább egy témahét megszervezése tanévenként Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése

7 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

8 Kötelezően megvalósítandó továbbképzések:
Menedzsmentképzés a vezetők számára (3*30 óra továbbképzés) Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok komplex alkalmazását támogató módszertani képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

9 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
Az implementációs folyamat támogatása érdekében szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését

10 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása) – minket ez kevéssé érint, mivel nincs 40% felett a HH-s tanulók aránya

11 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása: Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele"). Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, a pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciahelyi szolgáltatások igénybe vétele

12 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik

13 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
A fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása: A projekt indításakor a feladatellátási helyen az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartani, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.

14 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa (a program végére). A helyi tanterv, pedagógiai program módosítása során fel kell használni az implementáció tapasztalatait. Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

15 A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feltételek
Helyzetelemzés – már kész Szakmai feladatterv – már kész Szakmai vezető: Csordás Katalin 2009/2010-es tanév egészét átfogó terv elkészítése, és további 5 évig folyamatos működtetése 6-10 pedagógus teljes bevonása: Ez nálunk 9 fő (4*30 óra továbbképzés)

16 A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feltételek
Magyar nyelv és irodalom: Both Krisztina, Keszthelyi Márta, Rásonyiné Miklós Lívia Matematika: Fazekas Anna, Krenács Zsuzsa, Lőrincz Katalin Angol nyelv: Gecse Nóra, Bacsó Márton Német nyelv: Tánczos Eszter Tantestület bevonása: 30 fő (3*30 óra továbbképzés) Szaktanácsadók, mentorok igénybevétele Taneszköz vásárlás

17 A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feltételek
Csatlakozás a tanulói laptop programhoz (TIOP 1.1.1) – még nincs pontosan kidolgozva IKT asszisztens Laptop szoba kialakítása Kölcsönzési rendszer IKT feladatbank létrehozása

18 Érintett osztályok 2009/2010: 9. évfolyam SzKI osztályok (kiv.: Nyek) évfolyam Nyek SzKI osztály (10.D) – kompetencia, tömbösítés, műveltségterület Minden következő évben tovább bővül az osztályok száma Minden osztály és minden pedagógus – témahét, projekthetek, moduláris oktatás

19 Piszkos anyagiak 23 millió a projekt ránk eső része
Ennek nagy része: továbbképzések, programcsomagok beszerzése, szaktanácsadók A továbbképzések alatt elmaradt órákért helyettesítési díjat fizet a program Önálló szellemi termékek megfelelő színvonalú elkészítése honorálható, de ekkor nyilvánossá kell tenni


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések