Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához 3.1.4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához 3.1.4."— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához
3.1.4

2 A pályázat célja Hosszú távú cél:
a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. .

3 A pályázat célja Ennek érdekében a következő rövid távú célokat fogalmazza meg a pályázat: a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése a rendszerben meglévő szelektív hatások mérsékléséve valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése

4 A pályázat célja További cél:
A regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket (ROP) összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

5 Támogatott tevékenységek 1.
1. A kompetencia alapú oktatás implementációja A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja: Szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület - legalább egy tanulócsoportban Matematika kompetencia terület - legalább egy tanulócsoportban Választott kompetencia terület - legalább egy tanulócsoportban

6 Támogatott tevékenységek 2.
Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban - kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig. műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása kollégiumok esetében: szociális, életpálya-építés kompetencia terület alapfokú művészetoktatási intézmények: tananyagok, pedagógiai koncepció, tanulói és tanári segédanyag, értékelési eszközök, pedagógus továbbképzési program fejlesztése – célja a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek és a szociális kompetenciák fejlesztése

7 Támogatott tevékenységek 3.
Módszertan megújítása: kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb. legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként legalább egy témahét megszervezése tanévenként legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.

8 Támogatott tevékenységek 4.
Pedagógus továbbképzések: menedzsmentképzés a vezetők számára pedagógiai módszertani képzések a kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele pl: komplex helyzetelemző komplex IKT folyamattanácsadó IPR folyamattanácsadó Taneszközök

9 Támogatott tevékenységek 5.
2. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása: Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges Kötelező továbbképzések: tantestületi IPR-képzés tantestületi módszertani képzés SNI-tanulók érintettsége esetén együttnevelésre felkészítő tréning Kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatások: a TÁMOP kiemelt program által biztosított esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó

10 Támogatott tevékenységek 6.
3. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása „Jó gyakorlatok átvétele„ - a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja. Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, a pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciahelyi szolgáltatások igénybevétele (pl. a pedagógiai eljárást már sikerrel alkalmazó intézményben tanóra-látogatási alkalmak szervezése a jó gyakorlatot adaptáló intézmény pedagógusainak, pedagógusok közötti szakmai konzultáció, tapasztalatcsere megvalósítása). Saját innovációjának megvalósítása

11 Támogatott tevékenységek 7.
Szemléletváltást, ill. a napi gyakorlatba történő beépítést segítő tevékenységek: projektindító napot intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival

12 Egyéb támogatható tevékenységek
további „Jó gyakorlatok átvétele”, adaptációja, hálózati tanulás a referencia intézményektől. további továbbképzések, szaktanácsadói tevékenységek igénybevétele pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása szakmai együttműködések kialakítása egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához pl. múzumok, könyvtárak stb. mérés-értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának intézményi szinten (is) használható digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése.

13 UMFT közoktatás-fejlesztési konstrukciói
OKM Educatio, OFI Ped tov képz 3.1.5 3.1.7 Eltérő okt ig SNI, EGYMI 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.1.6 Központi program 3.1.1 Központi program 3.1.8 regionális hálózat 3.2.2 akkred Intézmény, Pedagógus, Gyermek, tanuló Pályázat 3.1.2 X Pályázat 3.1.3 3.1.4 szakértő minősítés ref isk szolgáltatói kosár (tartalom)

14 A projekt szervezeti és szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb feltételek
A pályázó (konzorcium) az alábbi közoktatási pályázatok koordinációs tevékenységében is részt vesz i: TÁMOP – Innovatív iskolák TÁMOP – EGYMI TÁMOP B –Új tanulási formák TÁMOP – TÁMOP – TÁMOP – A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjának megerősítése, "Láthatatlan kollégiumi" programok támogatása felsőfokú intézményekben tanuló roma fiatalok számára TÁMOP – SNI TÁMOP – Migráns, A TÁMOP 3 kiemelt projektjei (TÁMOP 3.1.1; 3.1.8; 3.2.1A; 3.3.1)


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához 3.1.4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések