Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Kompetencia alapú oktatási programok fejlesztése Modernizációs stratégiák a közoktatásban

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 1.Anyanyelven folytatott kommunikáció 2.Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3.Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4.Digitális kompetencia 5.A tanulás (meg)tanulása 6.Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7.Vállalkozói kompetencia 8.Kulturális kifejezőkészség Kulcskompetenciák 1.Anyanyelvi kommunikáció 2.Idegen nyelvi kommunikáció 3.Matematikai kompetencia 4.Természettudományos kompetencia 5.Digitális kompetencia 6.A hatékony, önálló tanulás 7.Szociális és állampolgári kompetencia 8.Kezdeményzőképesség és vállalkozói kompetencia 9.Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség NAT 2007

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 1.Anyanyelven folytatott kommunikáció 2.Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3.Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4.Digitális kompetencia 5.A tanulás (meg)tanulása 6.Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7.Vállalkozói kompetencia 8.Kulturális kifejezőkészség Kulcskompetenciák és programfejlesztés Szövegértés - szövegalkotás Idegen nyelv (GB, F, D, H) Matematika, gondolkodás IKT (Educatio Kft) Szociális, életviteli, környezeti Életpálya-építés Óvodai nevelés AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA Program

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A kompetencia Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december) tudás kompetencia képességek attitűdök

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt problémamegoldási modellek

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A programcsomagok

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Alapelvek  Cselekvésközpontú tanulásszervezés  Mélységelvű tanítás („kevesebb több”)  Gyermekközpontú módszertan  Differenciálás, egyéni tanulási utak  Kooperáció  Életszerű tartalmak  Árnyalt értékelés  Tanári szerepváltozás  Befogadó környezet

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt komplex taneszköz-együttes tanulói eszközök tanári eszközök A programcsomag elemei program- tanterv értékelő eszközök koncepció modulok rendszere digitális eszközök támogató rendszer továbbképzés + mentorálás kompetencia képességek rendszere Példa : Példa :

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A programcsomagok típusai teljes műveltségterületi rendszer szövegértés-szövegalkotás kereszttantervi modulok A A B B C C tanórán kívül feldolgozható programok magyar nyelv és irodalom történelem földrajz kémia biológia fizika történelem földrajz kémia biológia fizika például:

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt eredmények •a kompetencia - komponensek elemzése és fejlesztési stratégia • a programcsomag modelljének kialakítása: a know-how •a programcsomagok eszközrendszerének kifejlesztése (6+óvoda) • didaktikai alapértékek normává tétele (módszertani változatosság, tanulói aktivitás, differenciálás) • a tantárgyközi szemlélet elfogadása •a tanulási időkeret változatossága, új tanulás- szervezési utak •az e-tanulás tartalmainak adaptációja és fejlesztése • horizontális hatások: egyenlő hozzáférés

13 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Meg kell mondjam, hogy ilyen látványos fejlődést, ennyi idő alatt ritkán tapasztaltam elsős gyerekeknél. Egyre szebben, kifejezőbben beszélnek. Beszédbátorságuk bámulatos átalakuláson ment keresztül. Türelmesek lettek. Szülők is reagáltak már ezzel kapcsolatban, hogy gyermekük kinyílt, beszédesebb lett. A gyerekek a konfliktusaikat könnyebben tudják kezelni, egymással toleránsabbak, odafigyelnek a másikra. Fontos mellékhatások

14 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt • „Olyan osztálytársammal is közelebbi kapcsolatba kerültem, akivel az elmúlt négy évben alig beszéltem.” • „Bár iskolánk a konvertálható tudásra való törekvésével megelőzte korát,a sok hasonlóság ellenére az új programcsomagok alkalmazására fel kellett készíteni a pedagógusokat”

15 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! Puskás Aurél puskas.aurel@tintatanacsadokft.t-online.hu

16 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A fejlesztő intézmények szaktanácsadói támogatása Intézményi folyamat- szaktanácsadó Esély- egyenlőségi szakértő / mentor Komplex helyzetelemzési szaktanácsadó SNI adaptációs mentor- szaktanácsadó IPR módszertani mentor I-III Kompetencia- területi mentor… IKT folyamat- szaktanács- adó IKT mentor A vezetést támogatja a fenntartható innováció érdekében •Az integráció és inklúzió feltételei •Kompetencia alapú oktatáskultúra •Horizontális tanulás •Jó gyakorlatok ajánlása •Az indikátorok teljesülése Pedagó gus Pedagó gus Pedagó gus Pedagó gus Pedagó gus Koordinációs feladatok •ütemezés •probléma- megoldás •egyeztető fórumok Pedagó gus


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések