Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön"— Előadás másolata:

1 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön
TÁMOP „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön

2 „ Mindegy, hogy képességeid mekkorák,
fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk.” / Weöres Sándor/

3 Foglalkoztatási ráták iskolázottság szerint az OECD
országokban (25-64 évesek, 2003) (OECD: Kelet-Közép Európa nélkül. Tartomány = átlag +- egy szórásegységnyi sáv) % 90 % 90 Mo: 83 % 79 % 74 % Mo: 72 % 70 67 % 65 % 50 49 % Mo: 37 % 30 KÖZÉPFOK FELSŐFOK ALAPFOK

4 1998. évi nemzetközi felnőtt írásbeliség-vizsgálat
16-32 évesek 70 %-a igen rossz szövegértésű: (1,2)-es szintű egy 5 fokozatú skálán. Nyugat-Európában: 45 % Az érettségivel nem rendelkezők között ez az arány 85 % ! Fiataljaink %-a soha nem tanul meg értő módon olvasni.

5 A 16-65 éves középiskolainál alacsonyabb végzettségű népességből azok aránya,
akik a dokumentum-típusú szövegértésben 3-as, 4-es, 5-ös szinten végeztek %

6 Férfiak 30 éves korban várható élettartama Magyaror-
szágon iskolai végzettség szerint (5éves mozgó átlagok) Forrás: Kovács K. –Hablicsek L. (2006) év Diploma 48 46 Középfok 44 42 Országos 40 38 8 osztály 36 34 32 0-7 osztály 1988 2000 1990 1992 1994 1996 1998 2002

7 Kulcskompetenciák NAT 2007 Anyanyelven folytatott kommunikáció
Idegen nyelveken folytatott kommunikáció Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén Digitális kompetencia A tanulás (meg)tanulása Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia Vállalkozói kompetencia Kulturális kifejezőkészség Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményzőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

8 TÁMOP 3.1.4 kompetencia fejlesztése
Az iskola esetén közvetlen kompetencia fejlesztés zajlik a programcsomagokon keresztül, továbbá közvetett módon (IKT tanórai alkalmazása, új tanulásszervezési eljárások alkalmazása, pedagógiai innováció megvalósítása). Az óvoda a teljes személyiséget fejleszti.

9 Várható eredmények Közvetlen Közvetett
Alapkompetenciák fejlődése (óvoda) Interperszonális kapcsolatok javulása Közvetett Befogadás, tolerancia javulása Munkaerő-piaci esélyek javulása

10 Tevékenységek – a) Kompetencia alapú oktatás implementációja
A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése,adaptációja Szövegértés-szövegalkotás: Összesen:197 tanuló

11 Tevékenységek – a) Kompetencia alapú oktatás implementációja
Matematika: Összesen:152 tanuló - Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 50 fő - Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ 26 fő + 48 fő - Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ – Alsósági Tagiskola – 28 fő

12 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy).

13 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület)

14 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása: - 25 gyermek

15 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Modern pedagógiai módszertan alkalmazása: - Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként

16 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Modern pedagógiai módszertan alkalmazása: - Legalább egy témahét megszervezése tanévenként

17 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Modern pedagógiai módszertan alkalmazása: - Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként

18 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

19 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Pedagógusok felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. Pedagógusok száma összesen: 85 fő Tanúsítványok összesen: 272 db - Kötelező továbbképzések: A projektbe bevont, a kompetencia alapú oktatás implementációjában résztvevő pedagógusok számára – 4x30 óra

20 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning)

21 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül):

22 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvoda programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés

23 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

24 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Kötelezően tervezendő szaktanácsadói szolgáltatások: - Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) - IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó - Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) - IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)

25 Tevékenységek - Kompetencia alapú oktatás implementációja
Tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése

26 Tevékenységek – b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
Sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek együttnevelésére felkészítő képzés - Széchenyi u. 15. feladatellátási helyen 19 fő pedagógus - Széchenyi u. 16. feladatellátási helyen 2 fő pedagógus - Sági u. feladatellátási helyen 16 fő pedagógus - Árpád u. 34. feladatellátási helyen 30 fő pedagógus - Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2 fő pedagógus

27 Tevékenységek – b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
SNI adaptációs szakértő - Széchenyi u. 15. feladatellátási helyen 66 szakértői óra - Széchenyi u. 16. feladatellátási helyen 24 szakértői óra

28 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Jó gyakorlatok átvétele - IKT jó gyakorlat - Együttnevelés - Tantárgytömbösített oktatás

29 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Saját innováció megvalósítása - Feladatbank létrehozása: matematikai logika a differenciált oktatás megsegítéséhez - Óvodások „játékház” programja - Erdei iskola - Digitális tananyagok és integráció a nyelvi órákon

30 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Intézményi pedagógiai dokumentumok módosítása - Pedagógiai program - SZMSZ - Munkatervek - Esélyegyenlőségi dokumentumok

31 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival

32 Tevékenységek – c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Projektindító nap

33 Tevékenységek – d) Egyéb támogatott tevékenységek
Nyilvánosság Anyagköltség Hordozható számítógép Kisértékű tárgyi eszköz

34 Költségvetés Szakmai tevékenységek Az elszámolható költségek 70%-a
Ft Projektmenedzsment A projekt elszámolható költségének legfeljebb 12%-a Ft Egyéb szolgáltatások A projekt elszámolható költségének legfeljebb 3%-a Ft Egyéb általános költségek A projekt elszámolható költségének legfeljebb 4%-a Ft ERFA jellegű költségek (nyomtató, szám.gép) A projekt elszámolható költségének legfeljebb 10%-a Ft A projekt összes költsége Ft


Letölteni ppt "A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön"

Hasonló előadás


Google Hirdetések