Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A közoktatás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Oktatási és Kulturális Minisztérium Hámoriné Váczy Zsuzsa szakmai főtanácsadó, osztályvezető 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A közoktatás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Oktatási és Kulturális Minisztérium Hámoriné Váczy Zsuzsa szakmai főtanácsadó, osztályvezető 2007."— Előadás másolata:

1 1 A közoktatás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Oktatási és Kulturális Minisztérium Hámoriné Váczy Zsuzsa szakmai főtanácsadó, osztályvezető 2007. május 31. Dombóvár

2 2 A fejlesztési elképzelések háttere •Nemzeti Alaptanterv (NAT felülvizsgálat, folyamatosság és megerősítés) •Közép- és hosszú távú közoktatási stratégiák •Nemzetközi (PISA, TIMMS, PIRLS) és hazai mérési eredmények •Uniós környezetbe illesztés, Lisszabon •Munkaerő-piaci igények •Az NFT I. fenntarthatósága és folytatása

3 3 A közoktatás kapcsolódási pontjai az ÚMFT-hez •TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program - tartalmi fejlesztés •TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - központi infrastruktúra-fejlesztés •ROP – 6 regionális operatív program és KMOP - regionális infrastruktúra-fejlesztés (szinergia)

4 4 Előzmények az NFT I-ben •A közoktatási intézmények korszerűsítése, rekonstrukciója - ROP 2.3 Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése •Tartalmai fejlesztés - HEF OP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban - HEF OP 3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése •Az intézmények fejlesztő munkáját támogató hálózatok megalapozása - TIOK és szolgáltatók (HEF OP 3.1.2 és 3.1.4)

5 5 Várt eredmények az NFT I. végére •Az integrációs folyamatok erősödése, pedagógusok felkészítése •A képességfejlesztés előtérbe helyezése az ismeretközpontú oktatással szemben, új pedagógiai kultúra megismertetése az intézmények kb. 10 százalékában •Korszerű tanulási környezet megteremtése: infrastrukturális fejlesztés (hátrányos helyzetű alapfokú intézmények felújítása) •Új hálózatok alapjainak kiépülése: TIOK, szolgáltatók, új szakértelem megjelenése, oktatásfejlesztési menedzsment megerősödése

6 6

7 7 Társadalmi Megújulás Operatív Program - közoktatási prioritások •Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek •Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál fejlesztésével

8 8 A közoktatás fejlesztési feladatai az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (2007-2013) 1/5 A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban -ismeretbe ágyazott képességfejlesztés, az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztésével -tanulóközpontú differenciált módszertan pragmatikus, jól kezelhető moduláris tananyag, oktatási programcsomag használata -megváltozott tanárszerep, aktív tanuló -többirányú kommunikáció a tanteremben -új kompetenciaterületek: aktív állampolgárság, vállalkozói ismeretek -a természettudományos szakterületekre, műveltségterületekre irányuló fejlesztések

9 9 A közoktatás fejlesztési feladatai az ÚMFT-ben 2/5 A közoktatás és felsőoktatás pályaorientációs, karrier- tanácsadási és pályakövetési szolgáltatásainak fejlesztése (SzMM) -egységes és részletes, mindenki által hozzáférhető információs rendszer kialakítása -az egész életen át tartó tanulás, egész életen át tartó tanácsadás és életpálya-építés egységének létrehozása -a pedagógusok alap- és továbbképzési rendszerébe a tanácsadói szakterület beillesztése -a hazai tanácsadási rendszer korszerűsítése, a munkaügyi és oktatási rendszer összehangolása -európai információs és tanácsadói szervezet kiépítése

10 10 A közoktatás fejlesztési feladatai az ÚMFT-ben 3/5 Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése (központi program) Célja: hatékony eszközrendszer, megbízható információk a tanulói, a pedagógus és az intézmény teljesítményéről a fejlesztés érdekében - egységes mérési, értékelési rendszer kialakítása - intézményértékelés - tanulói és pedagógus teljesítményértékelés - a minőségbiztosítási rendszerek harmonizálása

11 11 A közoktatás fejlesztési feladatai az ÚMFT-ben 4/5 Az oktatásban dolgozók továbbképzése, a pedagógusok munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása -pedagógiai kultúraváltás -alapképzési modulok fejlesztése és elterjesztése -a tanulás tanítására, új metodikákra való felkészítés, jó gyakorlatok átvétele -korszerű, új szolgáltatásokra való felkészítések (értékelési szakemberek, mentorok, integrációs szakemberek) -felnőttképzési kapacitásnövelés -a területi munkaerő-piaci igényekhez igazodó átképzések

12 12 A közoktatás fejlesztési feladatai az ÚMFT-ben 5/5 Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése, a formális, nem-formális és informális tanulási rendszerek összekapcsolása -e-tanulás, távoktatás, digitális iskola -a megszerzett ismeretek, kompetenciák elismertetése (Európai Képzési Keretrendszer, Nemzeti Képzési Keretrendszer kialakítása)

13 13 Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére, a hozzáférés biztosítására irányuló fejlesztések •A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, integrált oktatásuk támogatása, tanulási lehetőségeik bővítése: -Integráció és inklúzió, a szelekció csökkentése -Gyermekesély program •A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, együttnevelésének támogatása, gyógypedagógiai intézmények korszerűsítése: -EGYMI fejlesztés, kistérségi ellátás –A nemzetiségi oktatás fejlesztése –A migráns tanulók integrált oktatásának támogatása az interkulturális nevelés révén

14 14 Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére, a hozzáférés biztosítására irányuló fejlesztések •Intézményintegrációs törekvések erősítése – a közoktatási törvény módosításának végrehajtása •Többfunkciós intézmények létrehozásának támogatása – ÁMK-k, humánszolgáltatások (kultúra, oktatás, egészségügy, szociális hálózat) •A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása – modellhálózatok létrejötte, hálózati együttműködés, hálózati tanulás támogatása

15 15 Területi egyenlőtlenségek csökkentése •A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása – modellhálózatok létrejötte, hálózati együttműködés, hálózati tanulás támogatása •A TIOK-ok és a pedagógiai szolgáltatói hálózat további fejlesztése, bővítése, területi disszeminációs tevékenységük támogatása •A közoktatás különböző területi szintjein működő intézmények, fejlesztő és szolgáltató hálózatok, kistérségi, települési és regionális szintű együttműködési formáinak támogatása, a „megrendelői” szerep erősítése

16 16 Az NFT II. végrehajtását támogató intézményi keretrendszerOKM szakmai irányítás Központi koordinátor szervezet központi koordináció, szolgáltatás TIOK konzorciumok szolgáltatás, mentorálás, tanácsadás, disszemináció Szakmai szolgáltatók szolgáltatás, mentorálás, tanácsadás, disszemináció Bázisiskolákreferenciahelyek „Követő iskolák” adaptáció, implementáció OOIH és Inklúziós Hálózat szolgáltatás, mentorálás, tanácsadás, disszemináció

17 17 Az ÚMFT végrehajtását támogató intézményi keretrendszer

18 18 Támogatási formák és konstrukciók •Központi, kiemelt programok •Standard pályázatok •Kétlépcsős pályázatok •Automatizált pályázatok

19 19 Köszönöm a figyelmet! Hámoriné Váczy Zsuzsa Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály Telefon: 06-1-473-7312 E-mail: zsuzsa.vaczy@okm.gov.hu


Letölteni ppt "1 A közoktatás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Oktatási és Kulturális Minisztérium Hámoriné Váczy Zsuzsa szakmai főtanácsadó, osztályvezető 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések