Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mobil: (30) 501 5004 Cím: 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mobil: (30) 501 5004 Cím: 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 13."— Előadás másolata:

1 Mobil: (30) 501 5004 E-mail: balog36antal@citromail.hubalog36antal@citromail.hu Cím: 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 13.

2 projekt indokoltsága, szükségszerűsége (Berettyóújfalu kistérség SWOT-elemzése) Az oktatási, egészségügyi, szociális és közművelődési szolgáltatások elérhetősége és minősége egyenlőtlenségeket mutat, az ezeket támogató infrastruktúra többnyire rossz állapotban van Jelentős mértékű a munkanélküliség A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság újratermelődik. A felnőttképzési programok motiváló hatása csökken Tovább növekednek a kistérségben a társadalmi és a területi különbségek Helyi szinten konfliktusok jelentkezhetnek a roma és a nem roma lakosság között.

3 Projekt célcsoportja: KÖZVETLEN: hátrányos helyzetűek (kiemelten romák) telepeken élők munkanélküliek a szociális hálóból kikerültek halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanulói jogviszonyban nem álló, alacsony iskolai végzettségű vagy nem piacképes szakmával rendelkező roma és hátrányos helyzetű (18-30 éves) fiatalok KÖZVETETT : a hivatalos állami szervezetek: Települési körzeti megbízott, ill. területi rendőrkapitányság Polgárőrség Alap és középfokú oktatási és nevelési intézmények Család- és ifjúságvédelmi szolgálat Vöröskereszt helyi szervezete és más egészségügyi intézmények, szervek Logopédiai szolgálat Pszichológiai szolgálat Helyi vállalkozók és civil szervezetek

4 Projekt célja: Célunk az informális szegregáció megszűntetése A fiatalok tanulási és munkavállalási kulcsképességeinek és kompetenciáinak fejlesztése, munkaerő-piaci ismeretek nyújtása, Az egészségügyi ellátásban való aktív részvétel erősítése (szűrések, egészségmegőrző tanácsadások nyújtása). Gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának emelése a roma fiatalok integrációjának elősegítése, továbbtanulási esélyeik növelése, bűnmegelőzési programok által, a bűnelkövetések számának csökkentése a térségben

5 Projekt humánerőforrás igénye: Központi iroda: 4 fő (szakmai vezető, pénzügyi vezető, koordinátor, adminisztrátor) Mobil team: 4 fő ( pedagógus, szociális szakember, egészségügyben jártas szakember, adminisztrátor) települési összekötők: 15 fő (29 település romák lakta településrészeiről kerülnének ki az ott élők közül)

6 projekt tevékenysége egészségügyi tanácsadás, szűrések szervezése a telepekre 10 komplex fejlesztő foglalkozás megvalósítása képzések, munkapiaci lehetőségek ismertetése, a képzésekbe bevonás elősegítése, együttműködve a roma munkaerő-piaci menedzserekkel, a munkaügyi központtal, önkormányzatokkal információszolgáltatás, adminisztratív dokumentumok, kérelmek megírásában való segítségnyújtás bűnmegelőzési programok szervezése, kapcsolattartás a rendőrséggel, család- és ifjúságvédelmi intézményekkel tanulói ösztöndíjak feltérképezése, segítségnyújtás a pályázatok benyújtásában, a továbbtanulásban való segítségnyújtás, (roma nemzetiségű gimnáziumokkal, középiskolákkal való kapcsolattartás)

7 A projekt innovatív elemei: A hálózat az egész kistérség területére kiterjedne Mivel a hátrányos helyzetűek integrációját hatékonyan segítené, ezáltal a települések fejlődésére is kihatna gazdasági, infrastrukturális, oktatási, szociális szempontból egyaránt Ilyen hálózat még nem állt fel a kistérségben, s mivel a szakértők is romaszármazásúak, így a telepeken élők is nyitottabban fogadnák a külső segítségnyújtás, tanácsadást Azonnali, helyben történő segítségnyújtásra van lehetőség

8 Várható eredmények: A telepeken élő romák informális szegregáltsága csökken a szociális hálóból kikerültekről reális statisztikai eredmények készülnek a képzésekben bevont romák száma növekszik a szűrésekre újra járó emberek száma emelkedik A komplex fejlesztő programok hatására a roma fiatalok továbbtanulási esélyei nőnek A bűnelkövetések száma csökken

9 Budapest, 2009.05.27


Letölteni ppt "Mobil: (30) 501 5004 Cím: 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések