Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes"— Előadás másolata:

1 Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program Európa közepén 2015-ben Budapest, november 29. Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes

2 Miről lesz szó? Az operatív programokra jutó források aránya
Társadalmi Megújulás Operatív Program (specifikus célok, prioritások) Egyéb operatív programok, melyek a társadalmi megújulást szolgálják

3 Fő célok Foglalkoztatás bővítése – a foglalkoztatási közelítse az EU átlagát foglalkoztathatóság és aktivitás (kínálat) munkaerő-kereslet bővítése – munkahely teremtés munkaerő-piaci környezet fejlesztése - mobilitás, közvetítő mechanizmusok Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön magas hozzáadott érték gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország járuljon hozzá / részesedjen belőle üzleti környezet fejlesztése – ösztönözzük a fejlődést

4 Horizontális célok Fenntarthatóság Kohézió - környezeti
- makrogazdasági egyensúly - társadalmi megújulás Kohézió - területi különbségek csökkentése - társadalmi igazságosság

5 A gazdaság teljesítményének növelése és a tudás
? ? ? MUNKAHELYTEREMTÉS ? ? ? Termelékenység Foglalkoztatottak száma GDP = X Több, jobb tudás: nagyobb hozzáadott érték Több tudás- birtokos

6 Hol van az utánpótlás A foglalkoztatottak aránya Piacképes szakképzés,
Felnőttképzés Alapkészségek, szakmai célprogramok, egészség, szociális segítség, szabályozás. Minőség, migráció Kulcskompetenciák magas Iskolai végzettség alacsony

7 A munkaerőpiac „belső tartalékai”
A legális munkavállalás ösztönzése A feketemunka kiszűrése - ellenőrzés A munkavállaló ösztönzése - ösztöndíj A munkaadó ösztönzése - bértámogatás

8 Az operatív programok forrásai (Mrd Ft)
Csak az összehasonlítás végett

9 A társadalmi megújulást szolgáló operatív programok
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP) Az Európai Szociális Alapból (ESZA) finanszírozandó tartalmi („soft”), szervezeti fejlesztések. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozandó – a TAMOP-hoz kapcsolódó – infrastrukturális fejlesztések. Regionális operatív programok ERFA forrás, 7 ROP

10 Társadalmi Megújulás Operatív Program
Európai Szociális Alap forrásaiból: ~933 Mrd Ft Mind a 7 régióra

11 A TAMOP struktúrája Átfogó cél Specifikus célok Stratégiai prioritások
Az aktivitás növelése a humánerőforrás minőségének javításával A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, esélyegyenlőség Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél

12 1. prioritás: Foglalkoztathatóság
Képzése, munkaerő-piaci szolgáltatások Foglalkoztatási csomagok Ösztönző támogatások (START) Integrált szolgáltató-rendszer Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása Helyi foglalkoztatás, szociális gazdaság

13 2. prioritás: Alkalmazkodóképesség
Munkahelyi képzések és kompetenciafejlesztés A gazdaság igényeihez illeszkedő képzések A tanulási rendszerek összekapcsolása Pálya-tanácsadási, pályaorientációs rendszer Új tanulási formák A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése A nem hagyományos foglalkoztatási formák A partnerség erősítése, civil szervezetek felkészítése

14 3. prioritás: Oktatás A kompetencia alapú oktatás
Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszer A pedagógusképzés megújítása A közoktatás hatékonyabbá tétele A hátrányos helyzetű és roma tanulók A közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepe

15 4. prioritás: Felsőoktatás, K+F
A felsőoktatási reform és a bolognai foly. A felsőoktatás minőségének fejlesztése Műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése A gyakorlati oktatás fejlesztése Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködése

16 5. prioritás: Társadalmi befogadás, kultúra és egészségügy
Az egészségi állapot javításának támogatása Egészségre nevelés, szemléletformálás A leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztése Hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedése Helyi közösségek, civil szervezetek fejlesztése A diszkrimináció elleni küzdelem A kulturális tőke fejlesztése

17 A TAMOP forrásai Prioritás Támogatás % Mrd Ft Foglalkoztathatóság 15,2
137 Alkalmazkodóképesség 21 189 Oktatás K+F, innovációs kapacitás építés 12 109 Egészségmegőrzés, társadalmi befogadás 18,9 169 Közép-magyarországi régió 11,8 107 Összesen: 100 933

18 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból: ~538 Mrd Ft 6 konvergencia régióra Átfogó cél: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok: Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a hozzáférés javítása A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése

19 A TIOP struktúrája Átfogó cél
Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok Területi egyenlőtlenségek mérséklése, hozzáférés A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése Prioritási tengelyek Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra A kulturális infrastruktúra fejlesztése

20 Humán fejlesztések más operatív programokban
Regionális operatív programok és KMR (ERFA) Átfogó közoktatási infrastruktúra fejlesztési program Egészségügyi alapszolgáltatások, prevenció, rehabilitáció, kistérségi járóbeteg-ellátás Szociális alapszolg., bölcsőde, kistérségi központok Továbbá: Környezet és energetika OP (pl. erdei iskola) Gazdaságfejlesztés OP (felsőoktatás és vállalkozások közötti kapcsolatok erősítése, K+F infrastruktúra) Elektronikus közigazgatás OP (e-szolgáltatások a humán közszolgáltatások területén, oktatási, foglalkoztatási kártya)

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések