Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP civileket érintő területei. A TÁMOP specifikus céljai 1.A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 2.Az aktivitás területi különbségeinek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP civileket érintő területei. A TÁMOP specifikus céljai 1.A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 2.Az aktivitás területi különbségeinek."— Előadás másolata:

1 A TÁMOP civileket érintő területei

2 A TÁMOP specifikus céljai 1.A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 2.Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése 3.A változásokhoz való alkalmazkodás segítése 4.Az egész életen át tartó tanulás elősegítése 5.Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása 6.A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása

3 Prioritási tengelyek 2011-2013-ban rendelkezésre álló forrás KMR+KONV (Mrd Ft) 1.) A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 118,26 2.) Alkalmazkodóképesség javítása109,77 3.) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 185,31 4.) A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 62,03 5.) Társadalmi befogadás, részvétel erősítése81,76 6.) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés 37,26

4 TÁMOP területei civil szervezetek támogatására TÁMOP 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése A prioritás azokat a szolgáltatásokat és programokat támogatja, amelyek célja a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása. Civil szervezet pályázati lehetőségét támogatja: 1.4 intézkedés: Szociális gazdaság, innovatív es helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

5 TÁMOP területei civil szervezetek támogatására TÁMOP 2. prioritás - Az alkalmazkodóképesség javítása Az alkalmazkodóképesség támogatása keretében a civil szervezeteknek lehetőségük van a változásokhoz való igazodást segítő, a gazdasági- társadalmi kihívásoknak való megfelelést szolgáló pályázatokon való részvételre. Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés) A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés) Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés)

6 TÁMOP területei civil szervezetek támogatására TÁMOP 3. prioritás - A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A prioritás keretében a civil szervezetek a formális oktatáshoz (közoktatás) és a nem formális, valamint informális tanulási formákhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, továbbá egyes konstrukciók keretében az általuk fenntartott (közoktatási vagy közművelődési, ill. közgyűjteményi) intézmények fejlesztésére nyerhetnek támogatást. A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása (3.1) A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása (3.2) A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban (3.3) Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás (3.4)

7 TÁMOP területei civil szervezetek támogatására TÁMOP 5. prioritás - A társadalmi befogadás, részvétel erősítése A prioritás mind a 6 művelete teret ad civil szervezetek részére pályázásra, így az alábbi műveletek mindegyikében sor került civil szervezetek által megvalósított projektek támogatására: 5.1 A leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztésére irányuló projektek 5.2 Gyermek és ifjúsági programok 5.3 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális és munkaerő-piaci integrációja 5.4 Szociális ellátórendszer fejlesztése 5.5 Helyi közösségek és civil társadalom fejlesztése 5.6 Társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programok

8 TÁMOP területei civil szervezetek támogatására A TÁMOP 5. prioritáson belül kifejezetten a civil szervezetek megerősítésére fókuszál az 5.5 művelet az alábbi tevékenységek támogatásával: közösségi kezdeményezések támogatása szakmai hálózatok fejlesztése szakemberek és önkéntesek képzése, önkéntesség elterjesztése civil szervezetek szervezetfejlesztése

9 2007-2009 időszakban az 5.5 művelet fejlesztését célzó konstrukciók Konstrukció számaKonstrukció címe Támogatási szerződéssel lekötött összeg (Ft) Támogatott projektek száma 5.5.1A-10/1 (Konv.) Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása 1 030 940 78919 5.5.2-09/1Az önkéntesség elterjesztése52 195 8041 5.5.2-09/2 (KMR)Az önkéntesség elterjesztése 53 784 3152 5.5.2-09/3 (Konv.)Az önkéntesség elterjesztése 254 508 26410 5.5.2-10/4 (Konv., megmaradt forrás terhére) Az önkéntesség elterjesztése 152 013 8326 5.5.3-08/1(KMR) 5.5.3-08/2 (Konv.) Civil szervezeteknek támogató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása 809 059 52917 5.5.3-09/1 (Konv., megmaradt forrás terhére) Civil szervezeteknek támogató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása 130 250 4123 összesen 2 482 752 94558

10 2011-2013 időszak konstrukciói TÁMOP 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése KonstrukcióKonstrukció megnevezése Rendelkezésre álló forrás (Mrd Ft) Meghirdetés tervezett dátuma TÁMOP -1.4.1 Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása 4,49 2011 TÁMOP-1.4.3 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása 4 2011 TÁMOP- 1.4.5 Versenyképességi szerződések foglalkoztatási elemeinek támogatása 3,4 2011 TÁMOP-1.4.6 Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban4,15 2011

11 2011-2013 időszak konstrukciói TÁMOP 2. prioritás - Az alkalmazkodóképesség javítása KonstrukcióKonstrukció megnevezése Rendelkezésre álló forrás (Mrd Ft) Meghirdetés tervezett dátuma TÁMOP 2.5.1 B Érdekképviseleti szervek kapacitásainak fejlesztése 1, 02 2011. II. negyedév TÁMOP 2.4.5 A munka és a család összehangolását segítő intézkedések a) innovatív, kísérleti kezdeményezések támogatása b) vállalati (intézményi) kezdeményezések támogatása 6 2011. II. negyedév TÁMOP 2.6.2 Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése 1,6 2011. II. negyedév

12 2011-2013 időszak legfontosabb konstrukciói TÁMOP 3. prioritás - A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek KonstrukcióKonstrukció megnevezése Rendelkezésre álló forrás (Mrd Ft) Meghirdetés tervezett dátuma TAMOP 3.2.1 Közoktatási intézmények szerepbővítés, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) 18,64 2011. november TAMOP 3.3.9 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása 7,672011. július TAMOP 3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása 2,05 2011. november TAMOP 3.4.4 Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program 1,982011.április

13 2011-2013 időszak legfontosabb konstrukciói TÁMOP 5. prioritás - A társadalmi befogadás, részvétel erősítése KonstrukcióKonstrukció megnevezése Rendelkezésre álló forrás (Mrd Ft) Meghirdetés tervezett dátuma 5.5.1B Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - B komponens: A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése 1,342011. július 5.5.2Az önkéntesség elterjesztése0,862011. május 5.5.3 Civil szervezeteknek támogató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása 1,882011. július

14 2011-2013 időszak egyéb konstrukciói TÁMOP 6. prioritás - Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés KonstrukcióKonstrukció megnevezése Rendelkezésre álló forrás (Mrd Ft) Meghirdetés tervezett dátuma TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 10,66 2011. IV negyedév

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A TÁMOP civileket érintő területei. A TÁMOP specifikus céljai 1.A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 2.Az aktivitás területi különbségeinek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések