Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Híd a forráshoz – forrásteremtő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) TÁMOP – TIOP A pályázati lehetőségek rendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Híd a forráshoz – forrásteremtő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) TÁMOP – TIOP A pályázati lehetőségek rendszere."— Előadás másolata:

1 „Híd a forráshoz – forrásteremtő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) TÁMOP – TIOP A pályázati lehetőségek rendszere

2 TÁMOP – Specifikus célok Munkaerő-piaci kereslet – kínálat összhangjának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás elősegítése Az egészségi állapot és a munkavégző- képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása

3 Prioritási tengelyek (1.) A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő- piacra való belépés ösztönzése − A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális rendszer kialakítása −Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés − Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

4 Prioritási tengelyek (2.) Alkalmazkodóképesség javítása − A képzéshez való hozzáférés segítése − A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése − A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése

5 Prioritási tengelyek (3.) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek − A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása − A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása − A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése,esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban − Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

6 Prioritási tengelyek (4.) A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében − A felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással összhangban − A felsőoktatás kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítésének szolgálatában (K+F+I+O)

7 Prioritási tengelyek (5.) Társadalmi befogadás, részvétel erősítése − A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása − Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok − A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében − A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása − A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése − A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és re- integrációs programokkal

8 Prioritási tengelyek (6.) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés − Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés − Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés

9 Zászlóshajó programokhoz való TÁMOP kapcsolódások „A tudás – esély” „Gyermekesély” „A 21. század iskolája” „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepülésen élőknek”komplex térségfejlesztési program „Versenyképességi Pólus program” „Magyar Géniusz” „Rugalmas képzés” „Meggyógyítjuk az Egészségügyet” „Egyenlő esélyű hozzáférés Magyarországon”

10 TÁMOP – „háttér” prioritási rendszerek 7. Technikai segítségnyújtás (operatív program lebonyolításának finanszírozása) a konvergencia régiókban 8. Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép- magyarországi régióban 9. Technikai segítségnyújtás a Közép- magyarországi régióban

11 TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM (TIOP) A humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez. Ennek megfelelően magába foglalja az oktatás-képzés, az egészségügyi ellátások, a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését.

12 TIOP Specifikus célok - A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása - A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése

13 Prioritási tengelyek (1) Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – az „Intelligens iskola” 1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése 1.3. A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztése a felsőoktatásban

14 Prioritási tengelyek (2) Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 2.1. A járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése 2.2. A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra 2.3. Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben

15 Prioritási tengelyek (3) A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 3.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 3.2. A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

16 Prioritási tengelyek (4) A Társadalmi infrastruktúra operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás)

17 TIOP-hoz kapcsolódó projektek „A 21. század iskolája” „Meggyógyítjuk az egészségügyet” „A tudás – esély” „Rugalmas képzés” „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepüléseken élőknek „Akadálymentes Magyarország” „Versenyképességi pólusok”

18 Pályázó teamek feladatai Probléma leltár SWOT analízis Helyzetelemzés Közösségi háló feltérképezése Projekt ötletek kidolgozása, megvalósítása A fenntarthatóság kritériumai Kommunikáció, nyilvánosság Eredménymérés

19 Hasznos oldalak: www.nfu.hu www.operativprogram.hu www.pafi.hu www.ksh.hu

20 Köszönöm a figyelmüket. Molnár Éva szociológus eva.m@t-online.hu NCA-ÖNSZ-08-C-0070


Letölteni ppt "„Híd a forráshoz – forrásteremtő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) TÁMOP – TIOP A pályázati lehetőségek rendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések