Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAPII. - mikrogazdaság Jobbágy Valér GKM. Iránymutatások - mikrogazdaság Tudással és innovációval a növekedésért 7. A K+F célú beruházások növelése és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAPII. - mikrogazdaság Jobbágy Valér GKM. Iránymutatások - mikrogazdaság Tudással és innovációval a növekedésért 7. A K+F célú beruházások növelése és."— Előadás másolata:

1 NAPII. - mikrogazdaság Jobbágy Valér GKM

2 Iránymutatások - mikrogazdaság Tudással és innovációval a növekedésért 7. A K+F célú beruházások növelése és javítása, különösen a magánszektorban 8. Az innováció minden formájának ösztönzése 9. Az IKT elterjedésének és használatának ösztönzése és a teljes információs társadalom építése 10. Az ipari szektor komparatív előnyeinek erősítése 11. Az erőforrások fenntartható használata Európa vonzóbbá tétele a beruházások és munka számára 12. Az egységes piac kiterjesztése és mélyítése 13. Nyitott és versenyző piacok biztosítása 14. Versenyzőbb üzleti környezet kialakítása és az üzleti kezdeményezések ösztönzése a jobb szabályozáson keresztül 15. Vállalkozói kultúra terjesztése és a KKV-kat támogató környezet kialakítása 16. Az infrastruktúra fejlesztése és minőségének javítása

3 Prioritások NAPII. – Szabályozáspolitika (közvetett eszközök) üzleti/vállalkozói/beruházási környezet javítása: –vállalkozásokat érintő jogszabályi környezet egyszerűsítése, –adminisztratív terhek csökkentése, –a kormányzati politikák stabilitása, ösztönző szerepe, –vállalkozói kultúra terjesztése, KKV-k számára támogató környezet kialakítása,általános működési feltételek javítása verseny élénkítése: –verseny előtt álló akadályok felszámolása, –szabályozó intézkedések és szabályozó intézményrendszer hatékonyságának javítása, –a hálózatos iparágak liberalizálásának folytatása és az iparági szabályozó hatóságok hatékonyságának és függetlenségének erősítése. –állami támogatások mértékének csökkentése és összetételének javítása a horizontális jellegű támogatások arányának növelésével

4 Prioritások NAP II. – Fejlesztéspolitika (közvetlen eszközök) kutatás-fejlesztés, innováció, infokommunikációs technológiák –magánszektor szélesebb körű részvétele a kutatás-fejlesztésben és az innovációban, –az üzleti szféra és a kutatóintézetek közötti kapcsolatok erősítése, –a működőtöké-befektetésekkel járó technológiatranszfer ösztönzése –az infokommunikációs technológiák térnyerése és szélesebb körű felhasználása a fizikai tőke minőségének fejlesztése, a széles értelemben vett infrastruktúra-fejlesztés, –a mobilitás növelése a közlekedéspolitika intézkedéseivel, –egyéb infrastruktúra-fejlesztési szükségletek (pl. K+F, innovációs infrastruktúra, szélessáv) stratégiai szintű kezelése

5 További prioritások – NAPI., III. foglalkoztatás szintje: foglalkoztatás bővítése, az inaktivitás csökkentése - NAPIII. humán erőforrások minősége: az oktatás- képzés érzékenysége a gazdaság szükségleteire, vállalatok és a munkaerő alkalmazkodóképessége – NAP III. makrogazdasági egyensúly – NAP I. kormányzati kiadások aránya (ezáltal az adó- és járulékrendszer) és szerkezete – NAP I.

6 Főbb intézkedések K+F, Innováció: Szakterület-specifikus szabályozási kérdések Humántőke erősítése A K+F-eredmények hasznosulásának javítása, együttműködések ösztönzése a gazdasággal A Magyarország számára perspektivikus, magas hazai hozzáadott értékkel bíró K+F területek megerősítése, nemzetközi együttműködés A vállalati innováció ösztönzése és innovációs készségeik erősítése Innovációs célú pénzügyi eszközök kibővítése Információs társadalom Piaci keretszabályozási kérdések Az IKT alkalmazása a közszolgáltatások területén Digitális tartalmak, az IKT-tartalmi iparág fejlesztése A hálózati információbiztonság és interoperabilitás megteremtése Az IKT eszközök és –alkalmazások vállalati és lakossági használatának terjesztése Infrastruktúra: Elérhetőség javítása, a közlekedési fejlesztési projektek előkészítésének és végrehajtásának felgyorsítása, infrastruktúra fejlesztési elképzelések stratégiai összehangolása Áruk és emberek mobilitásának javítása fenntartható közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése révén Infrastruktúra-árazási kérdések tisztázása, PPP konstrukciók térnyerése Közlekedésben liberalizációs folyamat továbbvitele A szélessávú infrastruktúra kiépítésének és használatának megteremtése

7 Főbb intézkedések Versenyélénkítés A piac-felügyeleti szervek megerősítése, a szabályozási hatóságok autonómiájának további erősítése, működésük hatékonyságának javítása Megfelelő termékpiaci verseny a hálózatos iparágaknál Az állami támogatások mértékének csökkentése és összetételének javítása a horizontális jellegű támogatások arányának növelésével Üzleti/vállalkozási/beruházási környezet A vállalkozásokat érintő szabályozási környezet egyszerűsítése, az adminisztrációs terhek csökkentése A jogi szabályozás minőségének fejlesztése (better regulation) Az egyablakos rendszer bevezetése és továbbfejlesztése Az elektronikus ügyintézés szabályozása Pénzügyi eszközök biztosításának javítása Inkubációs és üzleti tanácsadási szolgáltatások biztosítása, információhoz jutásuk (portál, információs pontok, vállalkozásoknak nyújtott tanácsadás és egyéb szolgáltatások) megkönnyítése és a vállalkozási ismereteket, nyelvi és IT készségeket javító képzési programok indítása


Letölteni ppt "NAPII. - mikrogazdaság Jobbágy Valér GKM. Iránymutatások - mikrogazdaság Tudással és innovációval a növekedésért 7. A K+F célú beruházások növelése és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések