Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusminősítési rendszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusminősítési rendszer"— Előadás másolata:

1 A pedagógusminősítési rendszer
Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

2 A pedagógus előmeneteli rendszerének fokozatai
Kötelező fokozatok: 1. szakasz: gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: pedagógus I. (6-9 év) 3. szakasz: pedagógus II. (min. 6 év) Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 4. v. 5. szakasz: kutatótanár feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés

3 A háromfős minősítőbizottság
Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, mesterpedagógus-fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott (Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője.) A kormányhivatal által delegált, felkészített, névjegyzéken szereplő szakértő vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja

4 Minősítőbizottság gyakornoki minősítővizsga esetén
Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, mesterpedagógus-fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus- szakvizsgával rendelkező magasabb vezető, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja

5 Általános szabályok Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet részt az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. Tanár minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgynak megfelelő szakképzettségével.

6 Speciális szabályok Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a három említett tagon kívül a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. Egyházi intézményben a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált szakértőt az egyházi fenntartó kéri fel. Amennyiben az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan, akkor a köznevelési szakértőt a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki.

7 A minősítési eljárás A minősítési eljárás komplex eljárás, a pedagógus teljes tevékenységét vizsgálja. A minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak. A pedagógusértékelési eszközöket az Oktatási Hivatal dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá.

8 A minősítési eljárás menete
A pedagógus meghatározott időpontig elkészíti és feltölti portfólióját az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus felületre. A minősítőbizottság legalább egy foglalkozását meglátogatja, melyet szakmai megbeszélés követ. A portfólióvédés alkalmával sor kerül egy beszélgetésre, melyen a pedagógus bemutatja szakmai életútját, önértékelését és válaszol a minősítőbizottság tagjainak kérdéseire.

9 A minősítési eljárás menete
A minősítési eljárás során a minősítő bizottság a pedagógus I. és pedagógus II. fokozatba jelentkezés esetén kiemelten figyelembe veszi a rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat, míg a mesterpedagógus- és kutatótanár- fokozatba jelentkezés esetén a pedagógus által végzett tevékenységeket.

10 A pedagógus portfóliója
A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei: egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján.

11 A pedagógus portfóliója
A portfólió tartalmi elemei: szakmai önéletrajz; a nevelő-oktató munka dokumentumai a pedagóguskompetenciák tükrében; a pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai; önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai; a pedagógust foglalkoztató intézmény rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése.

12 A pedagógusértékelés elemei, a pedagóguskompetenciák
szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás; pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók; a tanulás támogatása; a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése;

13 A pedagógusértékelés elemei, a pedagóguskompetenciák
a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység; pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése; kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás; elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

14 Az értékelés A minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik:
a pedagógus által feltöltött portfóliót; az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit; az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyeleti jegyzőkönyvét; a meglátogatott foglalkozást; a portfólióvédést.

15 Az értékelés A minősítőbizottság ezt követően elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltöltenek az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő felületre. Az értékelés során a pedagógus I. fokozat eléréséhez a megfelelés alsó küszöbértéke 60%, a pedagógus II. fokozat eléréséhez 75%, mesterpedagógus- és kutatótanár-fokozat megszerzéséhez pedig 85%.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A pedagógusminősítési rendszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések