Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok előmeneteli rendszerének jogszabályi háttere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok előmeneteli rendszerének jogszabályi háttere"— Előadás másolata:

1 A pedagógusok előmeneteli rendszerének jogszabályi háttere
2013. június 5. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

2 A rendszer előnyei Igazságos, mert az egyéni érdemeket honorálja Motiválja a tanárokat Javítja a diákok teljesítményét Vonzóbbá teheti a pedagógus pályát Növelheti a pálya presztízsét a teljesítmény-elv érvényesülése miatt

3 A pedagógusok előmeneteli rendszere Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64.§, 65.§, 94.§, 95.§ 64. § (1) A nevelési-oktatási intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. (2) A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előmeneteli és illetményrendszerére vonatkozó rendelkezések – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak.

4 A törvény „kerettörvény”, a részletszabályokról a 2013
A törvény „kerettörvény”, a részletszabályokról a első félévében kiadásra kerülő kormányrendelet szól majd a törvény 94. § g. pontjának felhatalmazása alapján. 64. § (1) A nevelési-oktatási intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. (2) A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előmeneteli és illetményrendszerére vonatkozó rendelkezések – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak.

5 (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus/Kutatótanár).
E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pályán való előmenetel lehetőségét. A pedagógus életpálya egy 2 éves gyakornoki időszakból és három – kivételes esetben négy - további életpálya szakaszból áll (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus/Kutatótanár). Nkt. 64. § (4) 64. § (3) E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pályán való előmenetel lehetőségét. (4) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján a) Gyakornok, b) Pedagógus I., c) Pedagógus II., d) Mesterpedagógus, e) Kutatótanár, fokozatokat érheti el. 65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg. (2) Az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka. A fokozatokhoz és egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt e törvény állapítja meg. Nkt. 65. § (1)

6 A pedagógus három évenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép
(kivétel a Gyakornok pedagógus) Nkt. 64. § (5) Az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka 64. § (5) A pedagógus, a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével, a pedagógus-munkakörben töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik. 65. § (2) Az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka. (3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit. Nkt. 65. § (2)

7 A minősítési eljárás egységes, nyilvános.
Nkt. 64. § (7) A minősítő vizsgát és minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi.   Nkt. 64. § (6) A minősítőbizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, kötelezettségek teljesítését vizsgálja. 64. § (6) A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal szervezi. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. (7) A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja. Nkt. 64. § (7)

8 Hatályba lépés időpontja:
A minősítő-vizsga és eljárás szabályait, a minősítő vizsgához és eljáráshoz a követelményeket külön jogszabály állapítja meg Nkt. 65. § (8) Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1-jén 65. § (8) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg. 95. § (3) A 64–65. § szeptember 1-jén lép hatályba. Nkt. 95. § (3)

9 Új szakértői szerepek A szaktanácsadói, tanfelügyeleti és minősítési rendszer
Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Tanfelügyelet (pedagógiai-szakmai ellenőrzés) A pedagógus életpályához kapcsolódó pedagógus minősítési rendszer Jogszabály - Nkt. 61. § (4) - 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete - Nkt. 78.§ (1) f. pont, §. - 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet - Nkt § nyarán elkészülő végrehajtási rendelet Cél - a pedagógusok fejlesztő célú támogatása - az új Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott nevelési célok, fejlesztési területek és ismeretek elsajátításának és alkalmazásának támogatása - pedagógusok - intézményvezetők - intézmények általános pedagógiai szempontok szerint történő fejlesztő értékelése A pedagógusok munkájának komplex értékelése annak érdekében, hogy a pedagógusok az előmeneteli rendszer megfelelő fokozataiba kerüljenek Módszer - szakos óra és foglalkozáslátogatás - óraelemzés, megbeszélés a pedagógussal - munkaközösségi megbeszélés - dokumentumelemzés - jó gyakorlatok ismertetése - a mesterségbeli tudás fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása - óra- és foglalkozáslátogatás, - interjú - pedagógiai dokumentumok vizsgálata - intézményi önértékelés - a pedagógus által készített portfólió értékelése - a portfólió „védése” - az intézményvezető összegző véleményének elemzése - óra- és foglalkozás-megfigyelések - Dokumentumelemzés - A tanfelügyelet során készült jegyzőkönyvek - intézményi önértékelés (ennek része a munkaközösség-vezetők, diákok, szülők véleménye) vizsgálata

10 Záró dokumentumot kapja
Gyakoriság évente egy látogatás legalább ötévente - kötelező: a gyakornokok minősítő vizsgája (2-4 év) és az első minősítés (6-9 év) - nem kötelező: A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozathoz szükséges minősítés Irányítás Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szakmai irányítása alapján a pedagógiai intézetek végzik. Az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével. (Megállapodás alapján más) A minősítéseket a kormányhivatalok szervezik az Oktatási Hivatal szakmai irányításával. Ki végzi A pedagógiai-szakmai szolgáltatást szervező intézménnyel alkalmazásban, szerződésben álló szaktanácsadók, tantárgygondozók. Köznevelési szakértők, akik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szerepelnek az országos szakértői évjegyzékben. - Felkészített köznevelési szakértő - Intézményvezető - A pedagógusképző intézmény felkészített oktatója vagy másik köznevelési szakértő Záró dokumentumok látogatási jegyzőkönyv A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti. A minősítő bizottság döntését jegyzőkönyvben rögzíti. Záró dokumentumot kapja pedagógus OFI intézményvezető fenntartó a tanfelügyelet elrendelője OH kormányhivatal Következmény A szaktanácsadók intézkedésre nem jogosultak, hiszen feladatuk fejlesztő-támogató jellegű. - A szaktanácsadó közreműködésével elkészülő egyéni/intézményi fejlesztési javaslat szerinti tevékenységek. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult. A jegyzőkönyv belekerül a pedagógus portfóliójába - A pedagógus magasabb fokozatba kerül vagy - marad az adott fokozatban, - munkaviszonya megszűnik

11 A pedagógus előmeneteli rendszerének fokozatai
Kötelező fokozatok: 1. szakasz: gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: pedagógus I. (6-9 év) 3. szakasz: pedagógus II. (min. 6 év) Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 4. v. 5. szakasz: kutatótanár feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés

12 A pálya csúcsát jelentő mesterpedagógusi/kutatótanári fokozatot leghamarabb 14 év alatt lehet elérni. A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba lépés kötelező, a többi fokozat elérése azonban már nem 64. § (3) E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pályán való előmenetel lehetőségét. (4) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján a) Gyakornok, b) Pedagógus I., c) Pedagógus II., d) Mesterpedagógus, e) Kutatótanár, fokozatokat érheti el. 65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg. (2) Az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka.

13 A rendszer bevezetése Az életpályamodell bevezetésére szeptember 1-től kezdődően 5 év alatt, fokozatosan kerül sor. A különböző fokozatokhoz eltérő illetmények tartoznak, ugyanakkor megmarad a háromévenkénti béremelési automatizmus is. Az egyes „többletfeladatok” ellátásának (osztályfőnökség, mentori munka, szakértői munka stb.) a rendszer bevezetését követő átmeneti időszak után már feltétele a minősítés és a megfelelő fokozat megléte.

14 A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet I. Fejezet 1. § II. Fejezet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: „Megfelelt”, „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, 4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. (2) A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 5. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás három főből álló bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság) előtt folyik. 6. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 7. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai IV. Fejezet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai . 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok V. Fejezet Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés

15 a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése,
2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik…….. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet I. Fejezet 1. § II. Fejezet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: „Megfelelt”, „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, 4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. (2) A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 5. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás három főből álló bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság) előtt folyik. 6. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 7. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai IV. Fejezet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai . 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok V. Fejezet Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés

16 b) „Újabb minősítés szükséges”.
 (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: a)„Megfelelt”, b) „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: a) „Megfelelt”, b) „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet I. Fejezet 1. § II. Fejezet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: „Megfelelt”, „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, 4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. (2) A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 5. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás három főből álló bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság) előtt folyik. 6. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 7. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai IV. Fejezet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai . 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok V. Fejezet Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés

17 A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és
a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet I. Fejezet 1. § II. Fejezet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: „Megfelelt”, „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, 4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. (2) A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 5. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás három főből álló bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság) előtt folyik. 6. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 7. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai IV. Fejezet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai . 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok V. Fejezet Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés

18 2. A gyakornoki idő és a mentor
   3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás  A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok     A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet I. Fejezet 1. § II. Fejezet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: „Megfelelt”, „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, 4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. (2) A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 5. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás három főből álló bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság) előtt folyik. 6. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 7. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai IV. Fejezet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai . 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok V. Fejezet Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés

19 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai
    6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet I. Fejezet 1. § II. Fejezet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: „Megfelelt”, „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, 4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. (2) A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 5. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás három főből álló bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság) előtt folyik. 6. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 7. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai IV. Fejezet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai . 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok V. Fejezet Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés

20 A köznevelési intézmények vezetői
 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre  10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai    A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet I. Fejezet 1. § II. Fejezet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: „Megfelelt”, „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, 4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. (2) A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 5. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás három főből álló bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság) előtt folyik. 6. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 7. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai IV. Fejezet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai . 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok V. Fejezet Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés

21 16. Vegyes és átmeneti szabályok
6 Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet I. Fejezet 1. § II. Fejezet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: „Megfelelt”, „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, 4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. (2) A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 5. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás három főből álló bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság) előtt folyik. 6. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 7. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai IV. Fejezet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai . 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok V. Fejezet Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés

22 (7. sz. melléklet) A garantált illetménylap százalékában.
Az új pedagógus bértábla (7. sz. melléklet) A garantált illetménylap százalékában. 64. § (5) A pedagógus, a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével, a pedagógus-munkakörben töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik. 65. § (2) Az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka. (4) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezetõ esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát.

23 Szakértő Szaktanácsadó
szummatív A PEDAGÓGUS Szakértő Minősítés Szaktanácsadó formatív Pedagógus életpálya teljesítmény motivációs pályázat teljesítményértékelés önértékelés Pedagógus életút

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló …/2013. Korm. rendelet I. Fejezet 1. § II. Fejezet A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelmények 2. § (2) A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgát tesz. (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (4) Amennyiben a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. (7). A gyakornok feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A vizsga részei: a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése, portfólió-védés értékelése, a jelölt legalább egy szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és értékelése. 3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A minősítési eljárást a pedagógus legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja: „Megfelelt”, „Újabb minősítés szükséges”. (2) Amennyiben a minősítési eljárás az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eredménnyel zárult, a minősítési eljárás legfeljebb egyszer, az első sikertelen minősítés után leghamarabb két évvel megismételhető. A megismételt minősítési eljárást legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlatot követően le kell folytatni. (3) A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: „Nem felelt meg”. (6) Azt a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás eredményeként „megfelelt” minősítést kapott, Pedagógus II. fokozatba kell besorolni, 4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus pedagógus-szakvizsga és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat megszerzése után második minősítési a mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. (2) A mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: ”Mesterpedagógusi fokozatba lép”, ”Pedagógus II. fokozatban marad”. 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 5. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás három főből álló bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság) előtt folyik. 6. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, valamint a minősítő bizottságok munkájának szervezése 5. A pedagógusok egyes fokozatokba lépésével kapcsolatos szabályok 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 7. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai IV. Fejezet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. 12. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 13. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 14. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai . 15. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok V. Fejezet Záró rendelkezések 16. Vegyes és átmeneti szabályok 17. Hatályon kívül helyező rendelkezés


Letölteni ppt "A pedagógusok előmeneteli rendszerének jogszabályi háttere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések