Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014 MUNKAJOGI ELŐADÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014 MUNKAJOGI ELŐADÁS."— Előadás másolata:

1 2014 MUNKAJOGI ELŐADÁS

2 Közalkalmazotti jogviszony - Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál
Alkalmazás, foglalkoztatás a köznevelés rendszerében, fogalmi elhatárolások 2012. I. tv. MT A költségvetési szervek típusai Közalkalmazotti jogviszony - Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál Munkaviszony- Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál Megbízási szerződés – Ptk. hatály alá tartozó Vállalkozási szerződés – Ptk. hatálya alá tartozó Munkáltató – munkáltatói jogkör gyakorlója (óvoda – KLIK) + az intézmény vezetőjének szerepe 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 326/2013. (VIII. 30). Pedagógusok előmeneteli rendszere és Kjt. Vhr. 2011. Évi CXC tv. a köznevelésről 277/1997. (XII. 23.) pedagógus továbbképzés 20/2012. (VIII. 31) Nevelési intézmények működéséről

3 Munkajogi fogalmak Írásbeliség – kötelező – kinevezés, kinevezés módosítása, ha bármilyen jogkövetkezmény fűződik hozzá, ha kéri a dolgozó, illetve a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a belépést követő 15 napon belül (Mt. 22.§ 23.§. 44. § 46. §)

4 Alkalmazás, foglalkoztatás a köznevelés rendszerében
2012. I. tv. MT A költségvetési szervek típusai Kinevezés: határozatlan időre, határozott idő, csak helyettesítésre. Nyugdíjas nem alkalmazható, csak ha lemond a nyugdíjáról, továbbá, ha a fenntartó engedélyezi az alkalmazását. Nyugdíj mellett kizárólag megbízási szerződéssel óraadó tanár heti 10 órában. Óraadó nem lehet társaság (Kft,Bt,) csak természetes személy Próba idő minimum 3, maximum 4 hónap. 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 326/2013. (VIII. 30). Pedagógusok előmeneteli rendszere és Kjt. Vhr. 2011. Évi CXC tv. a köznevelésről 277/1997. (XII. 23.) pedagógus továbbképzés 20/2012. (VIII. 31) Nevelési intézmények működéséről

5 Alkalmazás, foglalkoztatás a köznevelés rendszerében
VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG, NAGYKORÚSÁG, MAGYAR v. UNIÓS POLGÁR, BÜNTETLEN ELŐÉLET, SÚLYOS BÜNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE MIATTI BÜNTETŐ ELJÁRÁS NEM FOLYIK ELLENE

6 Alkalmazás, foglalkoztatás a köznevelés rendszerében
Ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony a feltétele, hogy ne legyen ellene büntető eljárás sem! Kjt. 20.§ (2/c) bek. A munkáltató IRÁSBELI felszólítására a dolgozó köteles igazolni ezt.

7 Pályáztatás PÁLYÁZTATÁS- KÖTELEZŐ, kivéve ha már ott dolgozik, vagy 90 napon belül nincs pályázó, vagy pedagógiai szükséghelyzet, vagy a Kjt. 25/A. § szerinti áthelyezéssel alkalmazunk

8 Pedagógus előmeneteli rendszer
Besorolás – Gyakornok, Ped. I. Ped. II. Mester Pedagógus, Kutató tanár – minősítő vizsga, illetve minősítő eljárás alapján. CSAK A SZAKMAI GYAKORLATOT VEHETI FIGYELEMBE! (326/2013. Kr §) Kategória/fizetési fokozat – a Kjt. 87/A.§ alkalmazásával

9 KINEVEZÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMNETUMOK A költségvetési szervek típusai
Kinevezés – munkakör, besorolás, munkavégzés helye módosítás esetén ezeket érintő kérdésekben közös megegyezés kell Tájékoztató – Mt. 46. § szerinti tartalommal, alkalmazás után 15 napon belül Munkaköri leírás – kötelező . A költségvetési szervek típusai

10 MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ -KÖTÖTT MUNKAIDŐ – 32 ÓRA
NEVELÉSSEL OKTATÁSSAL LEKÖTÖTT MUNKAIDŐ – ÓRA Szabadság – szabadság kiadása Kr. 30. §. Továbbra is igénybe lehet venni 15 napot a pótszabadságból A gyermekek után járó pótszabadságot kell kiadni a szüneteken kívül

11 Rendkívüli munkavégzés
Készenlét, ügyelet, ( Kr. 33. §.) díjazása átalány : 20%- 50%, munkaszüneti napon ha nem kap munkaidő kedvezményt, akkor 100% Kollektív szerződés: KLIK_ PSZ Az eseti helyettesítés idő felett munkáért díjazás jár.

12 VEZETŐ MEGBÍZÁSA Feltételek: végzettség, szakképzettség, öt éves szakmai gyakorlat, intézményvezetői pedagógus szakvizsga Pályázat Pályázat nélkül – nevelőtestület egyetért Két éves megbízás egyszerű pedagógus szakvizsgával.

13 Jogviszony megszűnése, megszüntetése
2.1. Közös megegyezés 2.2. Azonnali hatállyal (próbaidő alatt, határozott idejű kinevezés esetén, összeférhetetlenséget nem szünteti meg, büntetlen előélet igazolásának hiánya) 2.3. Áthelyezés 2.4. Lemondás 2.5. Rendkívüli lemondás 2.6. Felmentés (valós és okszerű indok) 2.7. Rendkívüli felmentés (Kjt. 33/A. §)

14 Munkaidő nyilvántartása
A munkáltató köteles a munkaidőt, a szabadságot, a rendkívüli munkavégzést nyilvántartani.


Letölteni ppt "2014 MUNKAJOGI ELŐADÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések