Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A portfólió szerepe az új minősítési rendszerben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A portfólió szerepe az új minősítési rendszerben"— Előadás másolata:

1 A portfólió szerepe az új minősítési rendszerben

2 A minősítési rendszer céljai
A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele Az oktató-nevelő munka értékelésében egységes rendszer kialakítása A minőség elismerése és jutalmazása A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására

3 Pedagóguskompetenciák, a portfólió értékelésének elemei
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

4 Pedagógus kompetenciák, a portfólió értékelésének elemei
A tanulói csoportok alakulásának segítése, osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, probléma megoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

5 A portfólió A portfólió olyan dokumentum-gyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai tevékenysége a tények tükrében a pedagógus reflexiói alapján

6 Az e-portfólió elkészítésének menete
1. Útmutató: oktatás.hu Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez a minősítés alapdokumentuma 2. A megnyílt portfólió feltöltő felületének tanulmányozása Intézményvezető engedélye alapján a tanár saját címére kapja a belépési kódot. 3. Saját portfólió mappa készítése Dokumentumok gyűjtése, elkészítése, rendszerezése 4. E-portfólió anyagának feltöltése (pdf formátum)

7 A portfólió tartalma Eredetiség nyilatkozat (1.sz. melléklet)
Szakmai önéletrajz A nevelő-oktató munka dokumentumai Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenység bemutatása Önálló alkotói, művészeti tevékenység bemutatása Intézményi környezet rövid bemutatása Szakmai életút értékelése

8 Lehetőség kétféle változatra
Egyszerűsített változat: Csoportprofil: 2-3 oldal A csoportra adaptált tematikus terv: 5 oldal A tematikus terv megvalósítását bemutató 10 óraterv Teljes változat A mesterfokozat eléréséhez

9

10

11 A nevelő-oktató munka dokumentumai
Csoportprofil Tematikus terv Óratervek Reflexiók Hospitálási napló

12 Csoportprofil Létszám adatok A csoport története
A csoportdinamika működése A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása Lépések a csoport megismerése ill. a megfelelő viszony kialakítása érdekében. Tankönyvek, tananyagok, módszerek, IKT bemutatása Pedagógus kompetenciák: 1-8

13 Tematikus terv (11. sz. melléklet)
A pedagógus neve, szakja, intézménye Műveltségi terület, tantárgy A tanulási egység témája, cél- és feladatrendszere A tanulási egység helye az éves fejlesztési folyamatban Tantárgyi kapcsolatok Felhasznált források A téma órákra bontása Pedagógus kompetenciák: 1-8 Reflexiók

14 A tanulási-tanítási egység témája
Unit 3: Going Places Culture Page: Quiz! – Famous Landmarks Pp.33-46

15 A tanulási-tanítási egység cél rendszere
In this module students will … learn language related to travelling by plane learn to make requests and ask for permission learn to express ability, obligation… learn to write an asking for information discuss different types of holiday and holiday destinations learn to make comparisons learn to write a descpription of a place

16 A tanulási-tanítási egység feladatrendszere
Vocabulary Grammar Intonation Reading Listening Speaking Writing Functions

17 Óraterv 1. Az óra témája: What’s your destination
2. Cél és feladatrendszer: to learn how to behave and what to say at the check-in-desk to learn words related to travelling 3. Didaktikai feladatok: warm-up discussion talking about pictures listening, reading, practising the dialogues answering questions

18 Óraterv 4. Fejlesztendő készségek: Speaking: Listening: Reading:
asking for and giving information comparing pictures perform diaogues Listening: people talking in different situations Reading: understanding & practising the 2 dialogues

19 Óraterv 5. Tantárgyi kapcsolatok: Földrajz 6. Felhasznált források:
Dubai, London Heathrow Airport 6. Felhasznált források: Course Book: Traveller/pre-intermediate Book: pp.34-35 Workbook: p.24-Task A 7. Óra menete/Tevékenység 8. Nevelési oktatási stratégia: Módszerek, Tanulói munkaformák, Eszközök, IKT 9. Kompetenciák: 10. Reflexiók

20 Óravázlat Idő (perc) Tevékenység Módszer Eszközök Kom-peten ciák
Reflexiók 5 Warm-up T-Ss: ask answer Imaginationexperiences 1, 2, 3, 4, 5, 7 Kérdéseimre ötletes választ kaptam. Vigyázat! Nem szabad a Warm-upot elhúzni! 10 Discussion Pair-work p.34: Pictures Listenig to the first dialogue L.Compr. Ask Ss questions to check CD player, CD

21 Hospitálási napló (14. sz. melléklet)
A pedagógus bemutató órát tart vagy órát látogat. Feltöltendő: 1 jegyzőkönyv Angol óra látogatása Szükséges adatok Reflexiók (max. 1 oldal) - szakmai szempontok Osztályfőnökként Kompetenciák: 7, 1, 2, 3

22 Reflexiók A pedagógiai tevékenység elemzése 1. Leírás
A pedagógiai helyzet ismertetése 2. Elemzés/érvelés A megvalósításához kapcsolódó magyarázatok, döntések indoklása 3. Önértékelés sikeresek, tanulságok levonása, következtetés

23 Reflexiók Tematikus tervhez Óratervekhez Dolgozatok, témazárók elemzése (20. sz. m.) Hospitálási naplóbejegyzésekkel kapcsolatos reflexiók (19.sz. melléklet)

24 Intézményi környezet rövid bemutatása
Az intézmény adatai A tanulóközösségek, a tantestület profilja Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai A tanított tantárgy helyzete az intézményben Az intézmény infrastruktúrája Az intézmény társadalmi kapcsolatai

25 Szakmai életút rövid értékelése
Szakmai fejlődésének bemutatása Melyek azok a főbb mozzanatok, amelyek hozzájárultak jelenlegi oktatási, nyelvoktatási kultúrájához Értékelés a pedagógiai kompetenciák figyelembevételével Szakmai tervek, ezek megvalósításának módja

26 Szabadon feltölthető dokumentumok
Projektterv Tanmenet Publikációs lista Osztályfőnöki munkaterv Tanulói profil Fejlesztési terv Egyéb dokumentum

27 A portfólió feltöltésének megkezdése
Nyitó lap Profil Szakmai önéletrajz adatai Nevelő oktató munka dokumentumai Választási lehetőség: teljes/egyszerűsített változat Csoportprofil Tematikus terv – reflexió Óratervek – egy bekezdésnyi reflexió Egyéb dokumentumok (tankönyvi lecke, tanulói füzet, feladatlap stb.)

28 A portfólió egészének áttekintése
Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot? A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e, hogy az értékelők hiteles és teljes képet alkossanak? Minden dokumentum megnyitható-e, a megfelelő formában (pdf. formátum) került-e feltöltésre, a video kép- és hangminősége megfelelő-e? Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e?

29 A 7. lépés: Ünneplés! Ünneplés?
Mikor? Ha a dokumentáció teljes a rendszer azonnal nyugtázza? Sikeres átlépés a Pedagógus II. kategóriába? Ha úgy gondoljuk, hogy a portfólió készítése során ill. benyújtása után emelkedett oktatásunk színvonala?

30 Előadásomhoz felhasznált segédletek
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Az emberi erőforrások minisztere által november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag Petróczi Gábor igazgató, tanügyigazgatási szakértő honlapja: Szűrné Pápay Ágnes (Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese) megnyitott és megkezdett e-portfóliója

31 Köszönöm a figyelmet! „Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan.” Nikos Kazantzakis


Letölteni ppt "A portfólió szerepe az új minősítési rendszerben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések