Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sikeresen, tanulószerződéssel a munka világában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sikeresen, tanulószerződéssel a munka világában"— Előadás másolata:

1 Sikeresen, tanulószerződéssel a munka világában

2 Gazdálkodó szervezetnél
Általános tudnivalók Magyarországon az iskolarendszerű szakképzésre vonatkozó adatokat az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza. A szakképzés elméleti és gyakorlati képzésből áll. 1. évfolyam (9. o.) évfolyam (10. o.) évfolyam (11. o.) Iskolai tanműhely Gazdálkodó szervezetnél tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás Kivétel A kizárólag képzési célt szolgáló tanműhely

3 Tanulószerződés(TSZ) vagy együttműködési megállapodás(EM)?
Amennyiben a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40 %-nál több, gyakorlati képzés csak tanulószerződés kötésével szervezhető meg Gyakorlat < 40 % EM de lehet TSZ Gyakorlat ≥ 40 % csak TSZ

4 Ki köthet tanulószerződést ?
Az a tanuló, aki a szakképesítésre előírt előképzettséggel rendelkezik, szakmai és pályaalkalmassággal rendelkezik egészségügyi (orvosi) szempontból alkalmas Az a gazdálkodó, amely Önmagában rendelkezik a törvény által előírt feltételekkel, vagy más gazdálkodó szervezettel, illetve szakképző iskolával együtt tud eleget tenni a törvényben előírtaknak személyi és tárgyi feltételek megfelel (területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében bírálja el)

5 Kötelezettségek A gazdálkodó szervezet kötelezettségei
Tanulószerződés megkötése esetén, a gazdálkodó szervezet kötelessége, a tanuló számára egészséges és biztonságos munkahelyen, a szakmai követelményeknek megfelelő gyakorlati képzést és nevelést nyújtson. A tanuló kötelezettségei a gazdálkodóval szemben A tanulószerződésben a tanuló kötelezettséget vállal arra: a gazdálkodó szervezet munkarendjét betartja, utasításait a képzésre vonatkozóan végrehajtja, a szakmai gyakorlati ismereteket elsajátítja, gazdasági érdekeit magatartásával nem veszélyeztetheti.

6 A tanulót megillető ösztöndíjak
A gazdálkodó szervezetnek által fizetett ösztöndíj: Havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében, a SZVK-ban meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve, (a hónap első napján érvényben lévő) kötelező minimálbér (2013-ben Ft) alábbi százaléka A gazdálkodó szervezetnek által fizetett ösztöndíj: Havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében, a SZVK-ban meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve, (a hónap első napján érvényben lévő) kötelező minimálbér (2013-ben Ft) alábbi százaléka Gyakorlati képzési idő arány A juttatás havi mértéke Bruttó összege (2013) Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 80 %-ot Minimálbér 15 -nak 1,3-szerese (19,5 %) Ft Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 70 %-ot Minimálbér 15 -nak 1,2-szerese (18 %) Ft Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 60 %-ot Minimálbér 15 -nak 1,1-szerese (16,5 %) Ft Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 50 %-ot Minimálbér 15 -nak 1-szerese (15 %) Ft

7 A tanulót megillető ösztöndíjak
Szakképzési évfolyam második, illetve további féléveiben – a tanuló tanulmányi előmenetelét és szorgalmát is figyelembe véve – a pénzbeli juttatást a megelőző félév havi összegéhez képest emelni kell. A pénzbeli juttatásra a tanuló a tanév kezdő napjától jogosult és a képzési idő teljes időtartama alatt megilleti (oktatási szünet alatt is).

8 A tanulót megillető egyéb kedvezmények
Biztosított jogviszony, beszámít a nyugdíj éveibe gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkeztetést vagy természetbeni hozzájárulást a tanuló étkezési költségeihez biztosítani kell útiköltség térítés meghatározott feltételekkel (pl. iskola székhelyétől vagy a gyakorlati képzőhelytől eltérő helyszínen megszervezett vizsgára való utazás) védőeszközök, munkaruha biztosítása tisztálkodási eszközöket biztosítani kell felelősségbiztosítást (többi dolgozótól elkülönülten, tanuló nevére szólóan) kell kötni a gyakorlati képzést lebonyolítónak (kamaránknál is megköthető kedvezményes díjjal)

9 A tanulót megillető egyéb kedvezmények
betegség esetén naptári évente 10 nap betegszabadság jár, amely esetben a pénzbeli juttatás adott hányada (%), az ezt követő időszakra táppénz illeti meg, mely eredeti, a tanuló részére kiállított táppénzes igazolás alapján fizethető ki Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. Kivéve a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával, ez esetben a tanulónak járó szabadnapot egyéb gyakorlati képzési napon kell biztosítani. A szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető. a szakmai vizsgát megelőzően minimum 10 nap felkészülési idő illeti meg a tanulót

10 A tanulószerződéssel kapcsolatos egyéb fontos információk
18 év alatti tanuló napi képzési ideje a 7 órát (6-22 óráig terjedő időszakban,), nagykorú tanuló napi foglalkoztatása a 8 órát nem haladhatja meg (munkaidőt követően 16 óra pihenőidőt kell biztosítani). A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe ha a tanuló igazolt vagy igazolatlan hiányzása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) 20%-át, akkor az évfolyamot meg kell ismételnie, melyhez a gazdálkodó szervezet hozzájárulása is szükséges ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 %-át, a tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, viszont, ha az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 5%-át, akkor az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

11 Tanulószerződés megszűnésének és megszüntetésének lehetőségei
A tanulószerződés megszűnése: Ha a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján szakképző iskolából való kizárás – amennyiben a tanuló 30 napon belül más szakképző iskolában nem tudja folytatni tanulmányait gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésével gazdálkodó szervezet eltiltásával a gyakorlati képzésben való részvételtől a szakképző iskolai tanuló és a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet közös megegyezésével

12 A tanulószerződés megszüntetése felmondással
(rendes) felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon szűnik meg Rendkívüli hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján A tanulószerződést rendkívüli felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi és emiatt lehetetlenné válik, vagy jelentős akadályba ütközik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére. A tanuló a tanulószerződést a nyilvántartást vezető szervvel történt egyeztetést követően, jogszabálysértésre hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével mondhatja fel A felmondást mindkét esetben írásban kell közölni. A tanulószerződés megszüntetése esetén a gyakorlati képző igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről.

13 Elérhetőségeink Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai Szolgáltató Iroda 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel.: 93/

14 Köszönjük a Figyelmet! Készítette: Bangó-Rodek Viktória szakképzési tanácsadó Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


Letölteni ppt "Sikeresen, tanulószerződéssel a munka világában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések