Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési Önkormányzati Szabályzata (2012.06.01.) http://www.mkik.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési Önkormányzati Szabályzata (2012.06.01.) http://www.mkik.hu."— Előadás másolata:

1 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési Önkormányzati Szabályzata ( )

2 Az Önkormányzati Szabályzat törvényi alapja
2011. évi CLXXXVII . törvény (Szt.) a szakképzésről ( ) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ( ) 2011. évi CLV. törvény (Szht.) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ( ) 2004. évi CXL. törvény (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól ( )

3 Szakképzési feladatok
TSZ és EM nyilvántartása és felügyelete Gyakorlati szintvizsga szervezése, lebonyolítása Szakmai vizsgabizottságba történő kamarai felkérés stb. Szakmai versenyek szervezése, lebonyolítása Mesterképzés és -vizsgáztatás Átvett szakképesítések korszerűsítése, karbantartása A munkaerő-piaci orientáltságú szakképzési rendszer működéséhez kapcsolódó feladatok (MFKB) Közreműködés a pályaorientációs feladatokban ( ) Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, nyilvántartása

4 Az ellenőrzés célja: Kétszintű ellenőrzés
a tanulók gyakorlati képzési színvonalának emelése a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelése Kétszintű ellenőrzés (Önk. Szab §-a és 2. sz. melléklete, Szt §-a) Bevezető ellenőrzés (képzés indítása előtt) a képzőhely jogszabályi feltételek szerinti felkészültsége 2. Köztes ellenőrzés (képzési időszak alatt) a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartása ( től)

5 Érintettek köre: területi kamara: előkészítés, rögzítés, dokumentumok kiadása gyakorlati képzőhely: képzési vezető, gyakorlati oktató ( után csak mestervizsgával), kamarai szakértő: kamarai szakképzési szakértői névjegyzék iskolai szakértő: szakképző iskola képviselője

6 Bevezető ellenőrzés Cél: alkalmas-e adott telephely adott szakképesítés gyakorlati oktatására (jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek) kamarai és iskolai szakértő, esetleg szakképzési tanácsadó jegyzőkönyv készítése és aláírása - képzőhely megfeleltségének értékelése Milyen szakmában és milyen szinten folyik a képzés: től csak az új 3 éves duális képzést lehet indítani új 7 számjegyû OKJ-számmal (217/2012. (VIII.9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól) a gyakorlati képzést szervező szervezet nyilvántartásba vétele dokumentum: „Nyilvántartásba vétel”

7 A képzőhely nem felel meg az előírásoknak
hiánypótlás: 15 nap • dokumentum hiányzik → pótlás • helyszíni hiányosság → ismétlő ellenőrzés (itt a költségviselő a gyakorlati képzőhely) ha 15 napon belül nincs hiánypótlás - „hiánypótlásra felszólítás” → 15 nap - fellebbezési lehetőség (állami szakképzési és felnőttképzési szervhez a területi kamarán keresztül) ismételt 15 nap lejárta után → ellenőrzés • megfelelt • „hiánypótlás elmulasztása miatti eltiltás”

8 Köztes ellenőrzés képzési időszak alatt, a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata (az ellenőrzés költségeit a kamara finanszírozza) - min 2 fő (kamarai és iskolai szakértő) Az ellenőrzés kiterjed: 1. A gyakorlati képzés a szakképzési kerettanterv szerint folyik-e (Szt. 8 §-a: a „Szakmai és Vizsgakövetelmény” alapján) • 3 év alatt 33 % a közismeret aránya ( től) • az éves szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló óraszám min 90 %-ának tartalmát a kerettanterv állapítja meg • a szabad időkeret tartalmát a szakképző iskola szakmai programja határozza meg

9 Az ellenőrzés kiterjed:
2. A tanulószerződés és az együttműködési megállapodás tartalmára - TSZ: • személyes adatok • OKJ-szám • pénzbeli juttatások - EM: • a gyakorlati képzésre előírt képzési idő max 40 %-a • csak az összefüggő szakmai gyakorlatra 3. A TSZ-ben vállalt kötelezettségekre (egészség- és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahely)

10 Az ellenőrzés kiterjed továbbá:
4. A szakoktató alkalmazási feltételeire - (Szt. 31. §-a: szakirányú szakképesítéssel és min 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik) től mestervizsgával kell rendelkeznie 5. Max csoportlétszám - egyedi képzőhely (max 7 főig), - csoportos képzőhely (8 főnél több) 6. Az egyenlő bánásmód követelményére (Szt. 1. § (2))

11 Az ellenőrzés kiterjed továbbá:
7. A tanulói kedvezmények és juttatások biztosítására (Szt §-a) A pénzbeli juttatás alapja: - Ha a gyakorlati képzési idő eléri a szakmai és vizsgakövetelményben előírt a meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő 80 %-át, akkor a minbér 15 %-ának 1,3 szerese = 19,5 % - Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett → a következő félévben a juttatást emelni kell - Ha elégtelen eredmény miatt évismétlésre köteles, akkor a pénzbeli juttatást a felére lehet csökkenteni ( től)

12 Az ellenőrzés kiterjed továbbá:
8. Egyéb juttatásokra (Szt. 68. §-a): - kedvezményes étkeztetés - útiköltség-térítés - munkaruha - védőruha - tisztálkodási eszköz részesülhet: jutalomban, prémiumban, stb. 9. Felelősségbiztosítás (Szt. 70. §-a): a tanuló részére kötni kell (a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére)

13 Az ellenőrzés kiterjed:
10. A foglalkozási napló vezetésére (Szt. 41. §-a) Tartalom: - szakmai tevékenységek tantárgyanként - az ezekre fordított idő - a tanuló értékelése - részvétel és mulasztás (Szt. 39.§-a) (ha a mulasztás egy tanévben meghaladja az összes képzési idő 20 %-át - évismétlés) Vezetése kötelező! - aki a vezetését a kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja - a kamara bírságot szab ki - ha bírság után a naplóvezetést ismételten elmulasztja – a kamara eltiltja 3 évre a gyakorlati képzés folytatásától

14 Az ellenőrzési folyamat további lépései
- A jegyzőkönyv készítése és aláírása (kamarai és iskolai szakértő, gyakorlati képzőhely képviselője) - Az ISZIIR-ben történt rögzítését követően a kamara kibocsátja a megfelelőségről szóló határozatot - Az összes dokumentumot a kamara 5 évig megőrzi.

15 A gyakorlati képzőhely feltételei nem felelnek meg az előírásoknak:
- Végzés a hiánypótlásról: 15 napon belüli pótlás - Adminisztratív hiányosság - pótlás - Helyszíni hiányosságok - ismétlő ellenőrzés - Ha a gyakorlati képzőhely 15 napon belül nem pótolja a hiányosságokat - a kamara ismételten végzésben kötelezi a képzőhelyet a hiányzó feltételek pótlására: 15 nap + bírságot szab ki - Ha a gyakorlati képzőhely ismételten nem tesz eleget a hiánypótlásnak: törlés a nyilvántartásból és 3 évre eltiltás a gyakorlati képzéstől „eltiltó határozat”

16 Köszönöm a figyelmet! Papp Brigitte Szakképzési munkatárs Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5000 Szolnok, Verseghy park 8.


Letölteni ppt "Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési Önkormányzati Szabályzata (2012.06.01.) http://www.mkik.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések