Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyakorló helyek minősítésének bevezetése Laczky Gabriella 2012. december 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyakorló helyek minősítésének bevezetése Laczky Gabriella 2012. december 12."— Előadás másolata:

1 A gyakorló helyek minősítésének bevezetése Laczky Gabriella 2012. december 12.

2 Az ellenőrzések célja  A képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek jogszabályi megfeleltségének, a képzési feltételek fenntartásának ellenőrzése, jogszabályi megfeleltségének, a képzési feltételek fenntartásának ellenőrzése,  A tanulóval szembeni kötelezettségek teljesítésének vizsgálata,  A képzésre tartalmára vonatkozó elvárások felügyelete,  Visszajelzés a gyakorlati képzés területén folyó tevékenységekről, tapasztalatokról, mely a képzési tevékenységekről, tapasztalatokról, mely a képzési fejlesztésben hasznosul, fejlesztésben hasznosul,  Tanácsadás a képzés szervezési, lebonyolítási, adminisztrációs feladatainak ellátásához adminisztrációs feladatainak ellátásához  Gyakorlati oktatók pedagógiai felkészítése a tervezett oktatói tevékenység ellátására

3 MIÉRT A KAMARA?  Mert közvetlen kapcsolatban van a gazdasággal  Mert ismeri a szakképzés irányában megfogalmazott elvárásokat  Mert törvényi felhatalmazás alapján kapcsolódó szakképzési feladatokat lát el  Mert érdekelt a gazdasági igényeknek megfelelő, a valós munkaerő-piaci szükségletekre épülő képzés megvalósításában  Mert országos hálózata révén országosan egységes ellenőrzési rendszert tud működtetni

4 Helyszíni szemle előkészítése Helyszíni szemle ütemezése Véleményezett ellenőrzési dokumentáció (Jegyzőkönyv) Ellenőrzést végzők felkészítése, összeállítása A helyszíni szemle lebonyolítása Helyszíni szemle menete Szakértői kérdések a helyszíni szemléhez A szakértők által is kitöltött és az összes érintetett által aláírt képzőhely ellenőrzési dokumentáció Döntés a képzőhely ellenőrzéséről A szakértők által is kitöltött és az összes érintetett által aláírt képzőhely ellenőrzési jegyzőkönyv Igen Határozat Hiánypótlás Elutasító határozat Nem A szervezet, az érintett iskola értesítése Vége Az ellenőrzés folyamata

5 A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésének két szintű jelenlegi struktúrája Első szint Bevezető Évközi Bevezető Évközi Emeltszint (akkreditáció) Határozat Tanúsítvány

6 A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésének két szintű jelenlegi struktúrája Első szint Első szint Bevezető Évközi Bevezető Évközi Határozat

7 Az ellenőrzés felépítése a képző cég viszonylatában Telephely Telephely Telephely Telephely Telephely Telephely (képzőhely) (képzőhely) (képzőhely ) (képzőhely) (képzőhely) (képzőhely ) szakma szakma szakma szakma szakma szakma Képző szervezet

8

9 A vizsgálat elemei 1. A gazdálkodó szervezet vizsgálata: általános adatok, általános információk felvételezése, képzés jogi formájának vizsgálata 2. Jogszabályi feltételeknek való - telephelyenkénti és szakmánkénti- megfelelés:  a képzőhely felkészültségének értékelése,  a képzőhely tárgyi eszközeinek értékelése,  a gyakorlati képzést végző személyek vizsgálata,  képzési dokumentumok megléte és megfelelősége,  gépek, berendezések műszaki állapota,  tanulói juttatások biztosítása 3. Szervezet működésének értékelése 4. Munka- és balesetvédelmi szempontok.

10 Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok  Alapító okirat  Alapító okirat  Bérleti szerződés vagy tulajdoni lap másolat  Bérleti szerződés vagy tulajdoni lap másolat  Működési, illetve telephely engedély  Működési, illetve telephely engedély  Szakképzésre vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye  A gyakorlati oktatással megbízott személy szakirányú képesítését igazoló okirat  A gyakorlati oktatással megbízott személy legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum  A gyakorlati oktatással megbízott személy legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum  A gyakorlati képzéssel megbízott személy nyilatkozata a büntetlen előéletről  A gyakorlati képzéssel megbízott személy nyilatkozata a büntetlen előéletről  Gépkönyvek, kéziszerszámok bevizsgálásának igazolása  Gépkönyvek, kéziszerszámok bevizsgálásának igazolása  Tanulószerződés (vagy együttműködési megállapodás)  Foglalkozási napló  Tanulói munkanapló  Tanulói munkanapló  Munka- és tűzvédelmi oktatás dokumentumai  Munka- és tűzvédelmi oktatás dokumentumai  Szakmai- és vizsgakövetelmény  Szakmai- és vizsgakövetelmény  Szakképző iskola pedagógiai programja, helyi tanterve, gyakorlati képzés helyi programja  Szakképző iskola pedagógiai programja, helyi tanterve, gyakorlati képzés helyi programja  Kötelező juttatások átvételének igazolása (tanulói pénzbeli juttatás számfejtési lapja, banki utalás igazolása, kedvezményes étkeztetés, munkaruha, védőfelszerelés, tisztálkodási eszköz)  Kötelező juttatások átvételének igazolása (tanulói pénzbeli juttatás számfejtési lapja, banki utalás igazolása, kedvezményes étkeztetés, munkaruha, védőfelszerelés, tisztálkodási eszköz)  Foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat igazolása  Felelősségbiztosítás  Felelősségbiztosítás

11 Új dokumentációs rendszer kidolgozása Bevezető ellenőrzés Végzések: ellenőrzés elrendelése ellenőrzés elrendelése hiánypótlás megállapítása hiánypótlás megállapítása Határozatok: az ellenőrzés alapján nem felelt meg az ellenőrzés alapján nem felelt meg hiánypótlás elmulasztása alapján nem felelt meg hiánypótlás elmulasztása alapján nem felelt meg megfelelt, a gyakorlati képzés folytatására jogosult megfelelt, a gyakorlati képzés folytatására jogosult Nyilvántartásba vételi eljárás: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem Köztes ellenőrzés dokumentumai Végzések: ellenőrzés elrendelése hiánypótlásra felszólítás ismételt hiánypótlásra felszólítás Határozatok: gyakorlati képzőhely eltiltása, törlése a nyilvántartásból, hiánypótlás elmulasztása miatti eltiltás és törlés a nyilvántartásból, megfelelt hiánypótlás után megfelelt

12 A képzőhely ellenőrzések informatikai háttere

13 Képző szervezetek nyilvántartási rendszere

14 Képzőhely ellenőrzések száma az ellenőrzési formák megoszlásában

15 Az új szakképzési törvény hatása a képzőhely ellenőrzésre  Az ellenőrzés rendjét a nyilvántartásba vétel rendjére vonatkozó (még nem lévő) szabályoknak megfelelően kell kialakítani  Minden ellenőrzésre vinni kell az érintett iskola képviselőjét  Bővül az ellenőrzés tartalmi kritériuma  Bővül az ellenőrzöttek köre  Nyilvántartásba jelentkezés elmulasztásáról szóló szabályok szigorodnak  A képző szervezet a Tan. Szerz. megszűnésével egyidőben igazolást állít ki

16 Az új szakképzési törvény hatása a képzőhely ellenőrzésre II.  Szorosabb együttműködés a gyakorlati és elméleti képzők között (mulasztások jelentése, buktatás egyeztetése)  Az ellenőrzés új tartalmi kritériumainak, és a hiányosságok tételes meghatározása, következményei  Együttműködési megállapodással képzők ellenőrzése  Szigorodó szankcionálási lehetőségek, pénzbeli bírság kiszabása  Eltiltás, törlés következményei

17 Bírság kiszabásának esetei  Nyilvántartásba vétel hiányában nyújtott gyakorlati képzés esetén /Szt. 62. § (2)/,  Foglalkozási Napló vezetésének hiánya esetén /Szt. 41.§ (1)/,  Hiányzó feltételek pótlásának elmulasztása esetén /Szt. 61. § (2)/,

18 A képzőhely ellenőrzés változásaival kapcsolatos problémák  Nyilvántartásba vételi eljárást és a szabálysértési bírság kiszabását szabályozó rendelkezések hiánya  Sok tanulót képzők esetében nem lehet minden érintett iskolából biztosítani az iskolai képviselőt, életszerűtlen elvárás  A kamara kötelezve van az iskolai képviselő bevonására, de az iskola nincs kötelezve, hogy képviselőt biztosítson az ellenőrzésbe.  Az eltiltáshoz kapcsolódó bürokratikus és túlzó eljárás (eltiltó határozat megküldése a miniszternek, a határozat Hivatalos Értesítőben történő megjelentetése, valamint a kamara és a minisztérium honlapon történő megjelentetése)

19 Az ellenőrzés tevékenységet meghatározó rendelkezések  1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakképzésmegkezdésének és folytatásának feltételeiről…  MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzata

20 Gyakorlati képzőhellyel kapcsolatos elégedettség A vállalati gyakorlati képzőhellyel kapcsolatos elégedettség jóval magasabb, mint az iskolai tanműhellyel kapcsolatos

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! laczky@mkik.hu


Letölteni ppt "A gyakorló helyek minősítésének bevezetése Laczky Gabriella 2012. december 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések