Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAK, Szakképzési Igazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAK, Szakképzési Igazgatóság"— Előadás másolata:

1 NAK, Szakképzési Igazgatóság
A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása A kamara – gazdálkodó szervezet – iskola feladatai a nyilvántartási rendszer üzemeltetésével kapcsolatban Pataki Tamás Igazgató NAK, Szakképzési Igazgatóság Budapest, július 24.

2 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása TANULÓSZERZŐDÉS Szt. 26. § (1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni. Tanulószerződés csak magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, nappali rendszerű oktatásban és tanulói jogviszony esetén köthető !

3 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása TANULÓSZERZŐDÉS Tanulószerződés az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal (szakiskola: 9. évf., szakközépiskola: 13.évf.) az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető, azzal a tanulóval, aki a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. A tanuló egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet. A tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerződés keretében vehet részt.

4 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása TANULÓSZERZŐDÉS Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában szerepel. (2013. január 1-től az Őstermelő is, mint hozzájárulásra nem kötelezett „egyéb szervezet”) A nyilvántartásba kérelemre indult eljárás keretében lehet bekerülni! A nyilvántartást a NAK vezeti, az eljárást a NAK Igazgatóságai folytatják le. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásba vétel során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el.

5 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A tanuló gyakorlati képzése a gyakorlati képzést folytató és szervező szakképző iskola, valamint a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet között együttműködési megállapodás alapján a következő esetekben folyhat: a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb, a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg, a kiegészítő gyakorlati képzés a szakmai és vizsgakövetelményben tanévenként előírt gyakorlati képzési idő legfeljebb negyven százaléka vagy a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor. Attól a tanévtől, amelyben a kiegészítő gyakorlati képzés aránya meghaladja az arra a tanévre előírt gyakorlati képzési idő negyven százalékát, együttműködési megállapodás nem köthető.

6 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása SZERZŐDÉSKÖTÉS A gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés, vagy megállapodás megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május 15-ig jelenti be a NAK Megyei Igazgatóságán és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. A tanulószerződést / megállapodást lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni. A NAK a szerződést/megállapodást a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, majd további öt napon belül megküldi az iskolának és a szerződő feleknek. A szerződés/megállapodás, illetve ezek módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a megjelölt naptól hatályos. A megállapodás részét képező függelék valamennyi példányát az együttműködési megállapodást kötő szakképző iskola legkésőbb a gyakorlati képzés megkezdését megelőző tizenötödik napig küldi meg a NAK Megyei Igazgatóságának.

7 SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA A NAK Megyei Igazgatósága rögzíti a TAIR-ban a gazdálkodó szervezetet és a szerződéseket. Ez a nyilvántartás az alapja a NAV felé történő adatszolgáltatásnak! A rögzítéseket a hó végéig el kell végezni. A jogszabály szerint nyilvános adatok elérhetőek a NAK honlapján a „Szakképzés” menüben. Rögzítési hibákra, határidőkre figyelni kell ! Példák: Székhely egy Kft., a gyakorlati képzőhelye egy más nevű Bt. TSz-ben a juttatásoknál mindig a gyakorlat kezdetekor aktuális félévet, és összeget jelöljük meg! Egy megyénél nagyobb feladatellátási körzet esetén mindig úgy kell bejelentkezni a rendszerbe, mintha az adott megye referense lennénk. Entitásoknál (pl. Iskola) az adatok rögzítésekor, ha ki kell választani a megyét, akkor az nem mindig egyezik meg a gyakorlati képzőhelyével! Ez a lekérdezéseknél okoz problémákat!

8 SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA A NAK és az MKIK közötti megállapodás szerint a 21. szakmacsoportba tartozó szakképesítésekben oktató képzőhelyek és a vonatkozó szerződések/megállapodások nyilvántartása szeptember 1-től kerül át a NAK-hoz! Átmeneti időszak: ellenőrizni kell az MKIK nyilvános adatbázisában szerepel-e a gazdálkodó szervezet, le kell kérni a határozat számát és ennek segítségével lehet majd szerződést rögzíteni úgy, hogy a gazdálkodó szervezet még nem szerepel a mi nyilvántartásunkban! A fenti határidő után érkezett nyilvántartásba vételi kérelmet továbbítja a NAK Megyei Igazgatóságára. Az ellenjegyzésre megküldött szerződéseket pedig visszaküldi a gyakorlati képzést szervezőnek!

9 SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. tv. hatálya alá tartozó felsőoktatási szakképzés esetén a végrehajtási rendelet (230/2012. (VIII.28.) sz. Korm. rend.) szerinti nyilvántartásba vételt az MKIK által a Felsőoktatási Tervezési Testülettel véleményeztetett feltételrendszer szerint végezzük! Ez a nyilvántartásba vételi eljárás legkésőbb a felsőoktatási szakképzés őszi félévben való indítását megelőző március 1-jéig, vagy keresztféléves indítását megelőző október 1-jéig kezdeményezhető! A nemzeti felsőoktatásról szóló tv. hatálya alá tartozó hallgató az előírt gyakorlat idején az Mt. rendelkezéseit alkalmazó hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. Ezzel kapcsolatban a kamarának nincs teendője!

10 GYAKORLATI KÉPZŐHELY EGYÉB FELADATAI
A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása GYAKORLATI KÉPZŐHELY EGYÉB FELADATAI A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésével egyidejűleg értesíti a kamarát és a szakképző iskolát a tanulószerződés megszűnéséről. Igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről. A kamarai ellenőrzés során hozott végzés(ek) végrehajtja. Havi és éves bevallást készít a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről.

11 SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGYÉB FELADATAI
A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGYÉB FELADATAI A kamarát és a gyakorlati képzését szervező szervezetet haladéktalanul értesíti: a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról, a szüneteltetés kezdetéről/végéről, és arról, ha a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére. Együttműködési megállapodás esetén az iskola a gyakorlati képzés szervezője. (munkavédelmi oktatás, rendszeres orvosi vizsgálat, vizsgára történő felkészítés stb.) Együttműködési megállapodás esetén a kamarával ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét, a szakképzési kerettanterv szerinti képzést. A kamara által folytatott ellenőrzés kapcsán észrevételt tehet , a határozat ellen fellebbe-zést nyújthat be.

12 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "NAK, Szakképzési Igazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések