Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mátyus Mihály Osztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mátyus Mihály Osztályvezető"— Előadás másolata:

1 Mátyus Mihály Osztályvezető
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható szakképzési és felnőttképzési célú támogatások Mátyus Mihály Osztályvezető

2 Támogatások Irányai: Iskolarendszerű szakképzés (szakképzési)
Iskolarendszeren kívüli szakképzés (felnőttképzési) Forrásai: Hozzájárulásra kötelezetteknél gyakorlati képzésre fordított összeg (37 Mrd Ft) (szakképzési) NFA Képzési alaprész kiadási előirányzata (27,5 Mrd Ft) (szakképzési és felnőttképzési) Uniós forrás (TÁMOP)

3 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) képzési alaprésze
NFA ALAPRÉSZEK KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA Képzési alaprész bevétele: az állami adóhatóság (NAV) az általa nettó módon beszedett szakképzési hozzájárulás bevétel. NFA Képzési alaprész kiadása: mértéke a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összeg. Szabályozása: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (Szht.) a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (Ftv.) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet (Vhr.) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet (Ekd.) a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet (Ötr.) a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet (Fkr.) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (Ávr.)

4 A NFA képzési alaprészének „Szakképzési és felnőttképzési támogatások” elnevezésű eredeti kiadási előirányzatai a Kormány döntésén alapuló, (2,7 Mrd Ft) Beruházás ösztönző képzési és tanműhely fejlesztési támogatásra biztosított keretösszeg, a szakképzéssel, illetve a felnőttképzéssel összefüggő, központi program teljesítésére szolgáló keretösszeg a hozzájárulásra nem kötelezett, a szakképzésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet normatív támogatását szolgáló keretösszeget, (1,5 Mrd Ft) szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására a költségvetési évre megállapított keretösszeget, (6,0 Mrd Ft) a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség keretében a szakképzési és felnőttképzési intézkedésekre biztosított keretösszeget, (0 Mrd Ft) a decentralizált keretösszeget, (13,0 Mrd Ft) a központi keretösszeget (4,3 Mrd Ft) Kiadási előirányzat tervezése keretösszegek meghatározási elvei

5 A Kormány döntése útján nyújtható támogatás
képzési célú támogatás nyújtható a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára, támogatás nyújtható a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. mellékletében meghatározott vállalkozások körébe nem tartozó hozzájárulásra kötelezett részére olyan tanműhely létesítéséhez, amelyben a hozzájárulásra kötelezett az iskolai rendszerű szakképzés keretében a gyakorlati képzés folytatását tanulószerződés alapján tervezi, az előző pont alapján támogatásban részesített hozzájárulásra kötelezett részére a tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, valamint a vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftver felhasználási jogának a megszerzéséhez, és a szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék beszerzéséhez. Szabályozása: Ekd.

6 Gyakorlati képző egyéb szervezetek normatív alapú támogatása
Az alaprész pénzeszközeiből támogatás nyújtható a szakképzési törvényben meghatározott tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet részére, az általa kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzésre. A szakképzésről szóló törvény előírásai alapján tanulószerződést az a gazdálkodó szervezet vagy egyéb olyan szerv, szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában szerepel. A szakképzésről szóló törvény tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervnek, szervezetnek tekinti: a közoktatási intézmények kivételével az egészségügyi, művészeti, közművelődési, oktatási és szociális ágazatba tartozó gyakorlati képzést folytató költségvetési szervként működő intézményt, alapítványt, egyesületet, egyházi jogi személyt, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézményt, az agrárágazatba tartozó szakképzést folytató őstermelőt. Szabályozása: Vhr.

7 A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj A decentralizált keret
Az állam az alaprész pénzeszközeiből a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban álló, a gazdaság által az adott megyében igényelt szakképesítést tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatást biztosít. Szabályozása: Ötr. A decentralizált keret Beruházási célú pályázati alapú támogatás. 2013. január 1-től a decentralizált keret 50%-a a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházási célokra, 50%-a az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés működtetési költségeire, valamint a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzésének támogatására használható fel. Szabályozása: Vhr.

8 Az Alaprész központi keretéből nyújtható támogatások I.
Az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatai ellátásához szükséges forrás biztosítására, illetve támogatás nyújtására Az oktatásért felelős miniszter feladatai: a köznevelésről szóló törvényben szabályozott pályaorientáció, a szakiskolai és szakközépiskolai általános műveltséget megalapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és fejlesztése, valamint ezen feladatok ellátásához kapcsolódó kutatási, monitoringtevékenység, a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezéséhez kapcsolódó, valamint a szakképző iskolákat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása, a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése, a szakképző iskolákra vonatkozó adatfeldolgozás tekintetében a közoktatási információs rendszer fejlesztése. Formája: Az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által évente megkötött külön megállapodás alapján .

9 Az Alaprész központi keretéből nyújtható támogatások II.
Beruházási célú támogatások az iskolai rendszerű képzéssel összefüggésben: támogatható a tanulószerződéssel a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés azon tanulók esetében, akiknek a TISZK keretében folyik az elméleti képzése, az előzőekben foglaltakon túl támogatható a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményeiben, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakképzési megállapodással rendelkező szakképzést folytató intézményben, a speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában, a szakképző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű gyakorlati képzésben részt vevő állami felnőttképzési intézménynél, a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházás, támogatás nyújtható vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftver felhasználási jog megszerzésére, illetve szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftvertermék beszerzésére is. Szabályozása: Vhr.

10 Az Alaprész központi keretéből nyújtható támogatások III.
További támogatások: a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez és központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez. beruházási célú támogatás az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. a gazdasági kamaráknak - a gazdasági kamaráknak nyújtott támogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttműködő országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek - a gazdasági kamarákról szóló törvényekben, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feladataik, továbbá a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodásban foglalt szakképzési feladatok ellátására. az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzésfejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint - nyilvános pályázat útján - országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez, a beruházási célú támogatásra jogosultnál a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzésére. Szabályozása: Vhr.

11 Az Alaprész központi keretéből nyújtható támogatások IV.
Felnőttképzési célra nyújtható támogatások a felnőttképzésben részt vevő felnőtt részére nyújtható támogatások, a felnőttképzést folytató intézmények részére nyújtható támogatások, képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány támogatása, társadalmi szervezet, közhasznú társaság, alapítvány és nonprofit gazdasági társaság támogatása, gazdasági kamarák támogatása, a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett támogatása. Szabályozása: Ftv. és Ftr. Támogatások generális szabályozása: Áht. és Ávr.

12 Eljárásrendek Az alaprész feletti rendelkezési jogot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter gyakorolja. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter meghatározza a kiadási keretösszegek mértékét, dönt az alaprész központi keretének elosztásáról, szakképzési és - miniszteri rendeletben meghatározott - felnőttképzési célú felhasználásáról, a decentralizált keret megyénkénti felosztásáról, a decentralizált keret terhére kiírandó pályázati célok prioritásairól, a központi és decentralizált keret terhére nyújtandó támogatásokról. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága (NMH SZFI) feladata a támogatások kezelése: pályázatok bonyolítása, szerződéskötés, finanszírozás, elszámoltatás, ellenőrzés, monitoring.

13 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Mátyus Mihály Osztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések