Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Harmadik országbeli állampolgárok a magyarországi munkaerőpiacon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Harmadik országbeli állampolgárok a magyarországi munkaerőpiacon"— Előadás másolata:

1 Harmadik országbeli állampolgárok a magyarországi munkaerőpiacon
Dr. Kelemen Hajnalka Jogász Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2013. november 27. Debrecen

2 Jogszabályok A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv. (Flt.) 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról, 355/2009. (XII.30.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről (2010.V. 28.) 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

3 Flt. Harmadik országbeli állampolgár: Főszabály:
engedély kötelezettség munkaszerződés csak az engedély beszerzését követően! Felhatalmazások: Kormány: mentességi esetek – 355/2009. (XII.30.) Kormányrendelet Miniszter: engedélyezés részletes eljárási szabályai – 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

4 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Kit tekintünk engedélyezés szempontjából harmadik országbeli állampolgárnak? Kit tekintünk szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezőnek? Milyen foglalkoztatási formákban végezhet munkát?

5 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Eljárási szabályok:
Hatáskör, illetékesség Munkaerőigény bejelentés, Munkavállalási engedély iránti kérelem, mellékletei Határozat: 15 munkanap, kulcsszemélyzet esetén 5 munkanap Foglalkoztató az ügyfél/Ket.

6 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Az engedély típusai:
- Egyéni engedély (az általános szabályok szerint, a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül, mezőgazdasági szezonális, családegyesítő személy családtagja) Csoportos keretengedélyen alapuló egyéni engedély

7 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Az egyéni engedélyt akkor kell kiadni, ha a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőzően, a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett, és a munkaerőigény benyújtásától kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan kiközvetíthető munkaerőt, akit az Flt. és végrehajtási rendeletei alapján álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a jogszabályban előírt, illetve a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel, és a harmadik országbeli állampolgár megfelel a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételeknek.

8 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély Növénytermesztés, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, halászat - Naptári éven belül 180 nap foglalkoztatás időtartama több részletben is meghatározható, Munkaerő-piaci helyzetet vizsgálni kell, Harmadik országbeli állampolgárnak nem kell megfelelnie az alkalmazási feltételnek. Munkaerő-kölcsönzés keretében is lehet!

9 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Engedély a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül (automatikus vagy könnyített engedély) (17 eset) Nem kell munkaerőigény, Nem kell vizsgálni, hogy van-e kiközvetíthető munkaerő, DE: a harmadik országbeli állampolgárnak kell a munkakör betöltéséhez szükséges feltételekkel rendelkeznie!

10 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Családegyesítő családtagjának munkavégzése - jogszerű magyarországi tartózkodástól számított 1 éven belül – általános szabályok - 1 éven túl – családegyesítőre vonatkozó szabályok szerint - engedély: legfeljebb 2 évre, de korlát a családi együttélés céljára kiadott tartózkodási engedély ideje - Családi együttélés céljára kiadott tartózkodási engedély hiteles másolatának csatolása

11 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Csoportos keretengedély
Harmadik országban honos vállalkozással kötött magánjogi szerződés teljesítése érdekében, több harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása Kérelem a szerződés megkötése előtt is beadható, A keretengedély a magánjogi szerződés teljesítésének időtartamára adható ki!

12 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet Bejelentés: 5 napon belül a munkaügyi központnak - meghiúsulás, - foglalkoztatás megszűnése, - engedélymentessé válik. Munkaügyi ellenőrzés!

13 355/2009. (XII.30.) Korm. rendelet Bejelentési kötelezettség:
annak a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatását, akinek engedélymentes a foglalkoztatása, menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy foglalkoztatását. Nem kell bejelenteni: EGT államban letelepedett munkáltató általi kirendelés, kiküldetés, kölcsönzés esetén

14 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatását. Nem kell bejelenteni: EGT államban letelepedett munkáltató általi kirendelés, kiküldetés, kölcsönzés esetén A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének. (3 év megőrzés)

15 Új szabályok 2014. január 1-jétől hatályos változások
Összevont engedélyezés: tartózkodás és munkavállalás egy engedélyezési eljárásban, egy engedély kiadásával. Kiadó: BÁH Munkaügyi szervezet feladata: szakhatóságként történő közreműködés, szakhatósági állásfoglalás kiadása: adott munkakör vonatkozásában támogatja-e az engedély kiadását. Állásfoglalás: munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával, munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül, engedélymentes foglalkoztatásról.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Harmadik országbeli állampolgárok a magyarországi munkaerőpiacon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések