Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a szakképzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a szakképzésben"— Előadás másolata:

1 Változások a szakképzésben
Marcali 2012. február 29.

2 Rövid visszatekintés OKJ átdolgozása-moduláris képzés
TISZK-ek megalakulása –több lépcsőben, eltérő formában Strukturális változások a szakképzésben (2+3, 2+2, 3 éves alternatív, 3 éves „duális” képzés) SZVK-k átdolgozása Tanulószerződés elterjedése Kamarai szakképzési feladatok bővülése

3 Szakképzés jelene 4 féle képzési struktúra Folyamatos változás
OKJ, SZVK-k átdolgozás alatt Új köznevelési, szakképzési és szak-képzési hozzájárulásról szóló törvény Hiányzó rendeleteksok a bizonytalanság

4 Szakképzési törvény változása
Új szakképzési tv. (2011. évi CLXXXVII. tv.) hatályba lépése: január 1. DE: 54. Hatályba léptető rendelkezések 55. Átmeneti rendelkezések Hiányzó rendeletek!!

5 54. Hatályba léptető rendelkezések
91. § (6) : „Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett szakképzéseket a beiskolázáskor hatályos rendelkezések szerint kell folytatni és befejezni.” 2012. szeptember 1.: szakközépiskola, szakiskola ( §) iskolarendszerű szakképzés felnőtt-képzésben( §)

6 55. Átmeneti rendelkezések I.
2012/13-as tanévben indíthat utoljára szakközép-iskola felsőfokú szakképzést es tanévtől kizárólag az új köznevelési és szakképzési tv. alapján indítható szakiskolai és szakközépiskolai képzés 2015. augusztus gyakorlati oktatók részére kötelező a mestervizsga 2012. április 30. új OKJ kiadása 2012. május 31. SZVK-k kiadása 2012. július 31. kerettantervek kiadása

7 55. Átmeneti rendelkezések II.
TISZK-ek átalakítása 2013. május 31. 2017. június 30. után: fő feletti tanulólétszám esetén több szakképző iskola, de min fő/szki fő alatti tanulólétszám esetén max. 2 szki, de min fő/szki

8 Szakközépiskola 2012. szeptember 1-től:
9-12. évfolyamon szakmai elméleti és gyakorlati képzés során felkészít egy adott ágazathoz tartozó szakmai érettségi vizsgára is 13. évfolyamon az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés szerezhető meg szakmai érettségi nélkül, de érettségihez kötött szakképesítés megszerzése: 2 év

9 Szakképzés 2012. szeptember 1. után:
szakiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel, vagy a Köznevelési Híd-program elvégzésével lehet bekapcsolódni a közismereti oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás Érettségi megszerzése: 2 év alatt

10 Szakképzésben folyó gyakorlati képzés
9. évfolyam: iskolai tanműhely 9. évfolyam II. félévében:gyakorlati kompetenciák mérése: szintvizsgán –kamara szervezésében évfolyam: gazdálkodó szervezetnél tanulószerződéssel nyilvántartása, ellenőrzése: kamara

11 Érvényben lévő tanulószerződések módosítása I.
Jelenleg ~ 2000 db tanulószerződés van Somogyban 400 képzőhelyen 2012. március 31-ig módosítani kell az összes szerződést Eddig 800 db szerződés módosítás történt meg

12 Érvényben lévő tanulószerződések módosítása II.
az új szakképzési tv. szerinti új szerződés elemekkel(48. § és a 63. § (6) bekezdése) : tanuló oktatási azonosítója pénzbeli juttatás emelésének, csökkentésének feltételei, szempontjai pénzbeli juttatás kifizetésének ideje kifizetés: csak átutalással !!

13 Új tanulószerződések gyakorlati idő SZVK szerint eléri a 40 %-ot
Az új tartalmi elemeken túl VÁLTOZIK A PÉNZBELI JUTTATÁS MÉRTÉKE  minimum a minimálbér 15 %-nak - az SZVK-ban meghatározott gyakorlati idő aránya alapján -meghatározott %-a félévenként emelni kell pénzbeli juttatás bukás ( től) és igazolatlan hiányzás esetén csökken Nincs emelt juttatás a hiányszakmákban!!!

14 TSZ kötésre jogosultak köre
2013. január 1-től bővül: Költségvetési szerv Alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy Alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény Agrárágazathoz tartozó őstermelő

15 Hiányzások Igazolt Igazolatlan- a gyakorlati képző köteles értesíteni az iskolát már 1. alkalommal, majd 10, 30, 50 igazolatlan óra után Ha a hiányzások (különösen az igazolatlan) mértéke meghaladja a az össz. gyakorlati idő 20 %-t évfolyam ismétlés!!!

16 Együttműködési megállapodás
gyakorlati idő az SZVK szerint 40 %-nál kevesebb összefüggő (nyári) szakmai gyakorlatra kiegészítő gyak. képzésre, a gyakorlati idő max. 40 %-ig , ha a szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel költségvetési szervnél

17 Komplex ellenőrzés 2012. szeptember 1-től
Komplex szakmai és hatósági ellenőrzés Tanulószerződés és együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetén is Minden ellenőrzésen részt vesz a szakképző iskola képviselője is Szükség esetén szakmai szervezetek, szakmai kamarák bevonása Részletes szabályok: rendeletben kerülnek kiadásra

18 Ellenőrzés szempontjai
személyi feltételek: szakirányú végzettség min. 5 év szakmai gyakorlat 2015. szeptember 1-től mestervizsga azon szakmákban, amelyekben kiadásra kerülnek a mestervizsga követelmények büntetlen előélet tárgyi feltételek munka- és balesetvédelmi oktatás rendszeres üzemorvosi vizsgálat

19 Ellenőrzés szempontjai II.
tanulói juttatások: Pénzbeli juttatás (nyári hónapokra is) Betegszabadság (10 napig; pénzbeli juttatás 70%-a); táppénz Kedvezményes étkezés gyakorlati napokon Munkaruha Egyéni védőfelszerelés Tisztálkodási eszközök Felelősség biztosítás-tanuló által okozott károkra!!

20 Ellenőrzés szempontjai III.
FOGLALKOZÁSI NAPLÓ (FN) Részletes vezetése nagyon fontos Szakmai tevékenység tantárgyanként, az ezekre fordított idő Tanuló értékelése Hiányzások nyilvántartása FN. vezetésének elmulasztása esetén: bírság, eltiltás

21 Hiánypótlás ellenőrzés során
Hiánypótlás esetén 15 napos határidő (végzés) Ha nem pótolják, újabb 15 napos határidő és bírság kiszabása !! Ha ezt követően sem történik meg a hiánypótlás: eltiltás 3 évre és a gazdálkodó szervezet törlése a nyilvántartásból Nyilvántartásba vétel nélkül tanuló foglalkoztatása esetén is ez az eljárás.

22 Gyakorlati képzők kamarai nyilvántartásba vétele
2012. szeptember 1-től Együttműködési megállapodásokat is Nyilvántartás nyilvános, NAV hozzáférés Szabályozása : rendeletben kerül kiadásra

23 Iskola rendszerű szakképzés felnőttképzésben
2012. szeptember 1-től folyhat nappali, esti, levelező, egyéb sajátos munkarendben OKJ szerint meghatározott szakmákban, szakképzési kerettanterv alapján nappali munkarend szerinti felnőtt-oktatásban köthető tanulószerződés a gyakorlati képzés idejére, egyéb esetekben együttműködési megállapodás

24 Szakképzési hozzájárulás
Felhasználása január 1-től: csak a gyakorlati képzés költségeire, szakmacsoportos normatíva alapján sem saját dolgozó képzésére, sem fejlesztési támogatásra nem fordítható Elszámolása január 1-től: NAV felé havonta !

25 Szakképzési hozzájárulás elszámolása
Alap normatíva: Ft Szakmacsoportonként eltérő normatíva 440 e Ft alatt: „autós” szakmák !!!!!!!!! fodrász, kozmetikus fényképész és fotótermék-kereskedő fogtechnikus

26 Kamarai - vissza nem térítendő - támogatások tagvállalkozások részére
Saját dolgozó képzésének támogatása Gyakorlati képzők adminisztratív költségeinek támogatása Feltételek és jelentkezési lap:

27 Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB)
RFKB-k szeptember 30-ig működnek A 2013/14-es tanévre vonatkozó döntésüket július 31-i hozzák meg munkaszervezeti feladatokat a gazdasági kamara látja el január 1-től Dél-Dunántúlon: SKIK megyei bizottságok (MFKB) október 1-től alakulnak meg 7 fővel

28 Kiemelt feladat: együttműködés
A szakképzés szereplői szk. iskola, tanuló, szülő, gazdálkodó szervezet, kamara kötelesek együtt-működni a szakképzési feladatok megvalósítása során (1. § (3) KAMARA (SKIK) HÍD SZEREP folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás és információcsere: Fórumok Honlap ( Telefonos és személyes tanácsadás

29 E-mail: jmayer@skik.hu
Köszönöm figyelmüket! Gálné Mayer Judit Szakképzési vezető Tel.: 82/ , 30/


Letölteni ppt "Változások a szakképzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések