Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai"— Előadás másolata:

1 A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai

2 A felnőttképzést szabályozó fontosabb jogszabályok
A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai A felnőttképzést szabályozó fontosabb jogszabályok VÁLTOZÁSOK!! 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Végrehajtási rendeletei: 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

3 A felnőttképzési törvény fontosabb változásai
A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai A felnőttképzési törvény fontosabb változásai A felnőttképzési tevékenység fogalma régi új a) az iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, továbbá b) a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás a) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, továbbá

4 Ellenőrzés és szankciók
A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai Ellenőrzés és szankciók Az állami foglalkoztatási szerv ellenőrzi, hogy a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmény …. az általa meghirdetett, szervezett, illetve folytatott képzés szerepel-e a nyilvántartásban Amennyiben a felnőttképzést folytató intézmény az ellenőrzés időpontjában szerepel a nyilvántartásban, de korábban a felnőttképzési tevékenységét nyilvántartásba vétel nélkül folytatta, bírságot szab ki. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a felnőttképzést folytató intézmény az ellenőrzés időpontjában nem szerepel a nyilvántartásban - és így tevékenységét jogellenesen végzi -, az intézményt eltiltja a felnőttképzési tevékenységtől. Ha a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő intézmény a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően látja el, vele szemben havi minimálbér másfélszeresétől hét és félszereséig terjedő összegű bírságot szabhat ki. Amennyiben a felnőttképzési intézmény a feltárt jogszabálysértést, illetve ismételten jogszabálysértést követ el, egy évre eltiltja a felnőttképzési tevékenységtől és az erre vonatkozó határozatát a közzé teszi.

5 Felnőttképzési szerződés
A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai Felnőttképzési szerződés Minden, ami eddig + : a képzésre vonatkozóan többlet-adatokat, általános és szakmai célú képzés esetén az elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a gyakorlati foglalkozás helyét, időtartamát, ütemezését, valamint a felnőtt számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat, állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés esetén a támogatás tényét, megnevezését, a támogatás összegét, a támogatásban részesülő felnőttképzési intézmény kötelezettségvállalását

6 Felnőttképzési támogatás
A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai Felnőttképzési támogatás Államháztartási és európai uniós források terhére kizárólag olyan felnőttképzési intézmény támogatható, amely a támogatás teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a FAT által kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezzen

7 A törvény alapján kezelt adatok
A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai A törvény alapján kezelt adatok a képzésben résztvevő neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakó- és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, illetőleg okmány vagy a tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése, száma; a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, így különösen a képzésben résztvevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, vizsga letételével (a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezése, a vizsga helye, időpontja, eredménye), fegyelmi és kártérítési ügyeivel kapcsolatos adatok; állami és európai uniós források terhére támogatott képzések esetén továbbá: a támogatások, juttatások külön jogszabályban előírt feltételeinek megállapításához szükséges, a jövedelmi, szociális helyzetet igazoló, valamint fogyatékosságra vonatkozó adatok. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván. Az állami támogatás jogszerű igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából a képzésben résztvevő adatait kérelemre a minisztérium, illetve a külön jogszabály alapján ellenőrzésre feljogosított más szerv részére rendelkezésre kell bocsátani.

8 A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai
24/2004. (VI.22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás Az intézménynek meg kell határoznia, hogy az általa nyújtott szolgáltatások közül melyeket biztosít külön térítés nélkül. Az intézmény a szolgáltatások jegyzékét köteles kifüggeszteni. A jegyzéknek tartalmaznia kell a térítési díjakat is. Kimutatás (mely résztvevők, mikor és milyen felnőttképzési szolgáltatást vettek igénybe) Képzési helyszín Naprakész kimutatás (képzési helyszínek címe,a képzések megnevezése, a képzések indításának időpontja, óraszáma és a befejezés ideje. 5 évig kell megőrizni! Minőségirányítási rendszer Oktatók végzettsége


Letölteni ppt "A felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések