Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI"— Előadás másolata:

1 A FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI
Az SZMM és az OKM közti feladat-megosztás: szakképzés ágazati irányítása: SZMM szakoktatás és iskolai rendszerű szakképzés szabályozása: OKM Intézményrendszer: az azonos feladatot ellátó intézmények összevonásával a párhuzamosságok megszüntetése (NSZI + NFI + OMAI + Salgótarjáni képző központ = Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) tanácsadó testületek integrálása (OSZT + OFKT = Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács)

2 A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET MÓDOSÍTÁSA
Törvényi változások: A foglalkoztatási, a szakképzési és a felnőttképzési törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztéséről szóló törvény módosítása Cél: Az SZMM és OKM közti feladatmegosztás átláthatóvá tétele Az intézményrendszer költség-hatékony működtetése, a párhuzamosan végzett szak- és felnőttképzési feladatok megfelelő szintű ellátása A támogatási rendszer eredményességének javítása A források célnak megfelelő, hatékonyabb felhasználása

3 A MUNKAERŐ-PIACI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
MPA felhasználására vonatkozó szabályozás: Foglalkoztatási törvény (1991. évi IV. tv.) Módosítás: képzési alaprész és a felnőttképzési célú keret összevonása Rendelkezési jog: megosztva a szociális és munkaügyi miniszter és az oktatási miniszter között

4 A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZERBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 1.
Minden képzés alapvető célja a sikeres életpálya megalapozása és a foglalkoztathatóság biztosítása Problémák a magyar szak- és felnőttképzésben: kereslet-kínálat eltérései (a gazdaság igényei és az iskolarendszer kibocsátása nincs összhangban) szétaprózott intézményrendszer elavult szakmai tartalom gyakorlati oktatás/képzés problémái pályakezdők munkatapasztalatának hiánya

5 A SZAK-ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZERBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK II.
Szakmastruktúra átalakítása: OKJ korszerűsítése (HEFOP ) Jellemző: modul rendszer (átjárhatóság) rész-szakképesítések korszerű tananyagok gyakorló helyek, munkatapasztalat szerzés, TISZK új szakmai és vizsgakövetelmények, modulzáró vizsgák

6 A FELNŐTTKÉPZÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁS RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA
Változás: csak a más forrás terhére kiemelt támogatásban nem részesülő, fogyatékossággal élő felnőttek képzéséhez igényelhető Ok: bevezetése óta » nagy a túligénylés » költségvetési forrás nem nőtt » támogatási igények nem kielégíthetők

7 AZ INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ VÁLTOZÁSAl I.
A módosítás célja: a felnőttképzési piacon a szolgáltatások minőségének emelése Intézmény-akkreditáció feltétele: legyen legalább 1 megvalósult akkreditált képzési programja (2007. július 1-től) rendelkezzen annak teljes dokumentációjávai (minőségbiztosítás)

8 AZ INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ VÁLTOZÁSAI II.
Állami és uniós források terhére csak akkreditált intézmények támogathatók Közoktatási feladatot ellátó szakképző intézmény egyszerűsített eljárásban akkreditálható

9 EGYÉB FELNŐTTKÉPZÉSI TÁRGYÚ MÓDOSÍTÁSOK
A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzését végző munkaügyi központok feladatkörének pontosítása A felnőttképzési szerződés kötelező tartalmi elemeinek előírása Szerződéskötési kötelezettség előírása az iskolai rendszerű szakképzés mellett felnőttképzésben is résztvevőkkel A felnőttképzésben résztvevők gyakorlati képzésének szabályozására miniszteri rendelet kiadása Magyarországon élő külföldi állampolgár is részesülhet felnőttképzési támogatásban

10 A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPÉNEK NÖVELÉSE
Cél: növelni a gazdasági kamarák hatáskörét a szakmai képzésben és vizsgáztatásban SZMM-MKIK keret-megállapodás alapján a kamarának átadva: 16 szakképesítés szakmai vizsgaelnök kijelölési joga 11 szakképesítés szvk-jának gondozása Mestervégzettségek magasabb szintű beillesztése, európai egyenértékűségének megteremtése

11 EGYÜTTMŰKÖDÉS A GAZDASÁGI KAMARÁKKAL
A gyakorlati képzés ellenőrzésére vonatkozó szabályozás közös kidolgozása A vizsgarendszer-modell közös kidolgozása Együttműködés lehetősége a pályaválasztási és pálya-tanácsadási rendszer kialakításában MKIK részvétele az előrejelzések, elemzések, felmérések készítésében

12 VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSBAN
A szakképzési hozzájárulásból saját munkavállaló képzésére fordítható rész: Mikro- és kkv: 60% Egyéb gazdálkodó szervezet: 33% A felhasználásnak nem feltétele a munkaügyi tanácsok hozzájárulása A saját hatáskörben felhasználható rész 80% helyett 70%-ra csökken azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, amelyek nem folytatnak gyakorlati képzést Bővül az elszámolható költségek köre

13 A TÁMOGATÁSOK FELTÉTELEINEK SZIGORÍTÁSA, AZ ELLENŐRZÉS ERŐSÍTÉSE
Az ellenőrzés kiemelt célterületei: A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a: A FAT által kiállított intézmény- (egyes esetekben program- akkreditációs tanúsítvány) Az állami (EU) támogatások felhasználásának ellenőrzése, szabálytalanság esetén szankciók A felnőttképzési tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül folytatók bírságolása (a minimálbér nyolcszorosa) Határozott időre eltiltás a felnőttképzési tevékenységtől és az ismételt nyilvántartásba vétel lehetőségétől

14 SZMM RENDELETEK a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról (6/2007.) a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról szóló 1/2005. (1. 19.) FMM rendelet módosításáról (7/2007.) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról (4/2007.) a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosításáról (5/2007.)

15 A FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI 1.
Intézményi változások A rendelet hatálya kiterjed: FSZH (FH), NSZFI (NFI), regionális munkaügyi központok (kijelölt megyei MK) A nyilvántartást vezető RMK-ok székhelyei Módosítás előtt: Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Kaposvár, Veszprém Módosítás után: Budapest, Miskolc, Nyiregyháza, Békéscsaba, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely,

16 A FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI II.
Adatszolgáltatás: egyszerűbb, átláthatóbb Adatváltozás: - bejelentés köteles - díjköteles jogorvoslati díj 50%-a - érvényességi időt nem befolyásolja Hirdetés: - "Felnőttképzési nyilvántartási szám" Felfüggesztés/törlés: Akkreditált intézmény esetén a FA T értesítése

17 NYILATKOZAT A NYELVI KÉPZÉSRŐL
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelő kódolás: 1000 KER A1 - minimum szint 2000 KER A2 - alapszint 3000 KER BI - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) 4000 KER B2 - középszint (hagyományos középfokú 5000 KER CI - haladó szint (hagyományos felsőfokú 6000 KER C2 - mesterszint (anyanyelvi szintet közelítő) egyedi tematikájú képzés Az új rendszerben nem értelmezhető adatok elhagyása

18 NYILATKOZAT A SZAKMAI KÉPZÉSRŐL
Egyszerűbb kitöltés Az OKJ változása miatt átmeneti időszak: mindig az adott szakképesítésnek a kérelem beadása napján hatályos szvk-ja alapján kódolandó: Az új OKJ szerint kiadott szvk hatályba lépésének napjától 15 számjegyű kód Az új OKJ hatályba lépésének napjáig 8 számjegyű kód Az új OKJ szerint csak az szvk hatályba lépését - és a moduláris felnőttképzési program elkészítését (megvásárlását) - követően lehet képzést indítani!

19 BESZÁMOLÓK ELKÉSZÍTÉSE
Csak a felnőttképzés szempontjából fontos adatok szükségesek A statisztikai célú, máshol is gyűjtött adatokra vonatkozó kérdéseket törölték Az oktatásra használt helyiségek tulajdonjogára nem kérdeznek rá A képzési programok szerkezetére vonatkozó kérdéseket törölték A minőségbiztosításra vonatkozó - a beszámolóból ellenőrizhetetlen - kérdéseket törölték (helyette: helyszíni ellenőrzés)

20 Új ELEMEK A BESZÁMOLÓBAN 1.
A beszámolási időszakban befejezett képzések: A képzés megnevezése (a nyilvántartással megegyezően) azonosítója óraszáma a képzést megkezdők létszáma (fő) a képzés befejezéséig lemorzsolódottak száma (fő)

21 Új ELEMEK A BESZÁMOLÓBAN 2.
A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: A felnőttképzési szolgáltatás - Megnevezése (szerepel az űrlapon) - Előzetes tudásszint felmérés - Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás - Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás - Elhelyezkedési tanácsadás - Álláskeresési technikák - Egyéb - Azonosítója (szerepel az űrlapon) - A beszámolási időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma

22 Új ELEM A BELSŐ KÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK BESZÁMOLÓJÁBAN
A beszámolási időszakban folytatott képzések: A felnőttképzési tevékenység megnevezése, (a nyilvántartással megegyezően) a képzés azonosítója, Óraszáma A résztvevők száma Általános képzés Szakmai képzés Nyelvi képzés Felnőttképzési szolgáltatás

23 A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK ELLENŐRZÉSE
Ellenőrzést végző: kirendelt szakértő (SZMM szakértői névjegyzék alapján) Ellenőrzés módja: helyszíni szemle (telephely + képzési helyszínek) és dokumentum ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: jogszerű működés (tv. 23. § alapján) dokumentumok vezetése (tv. 24. § alapján) Bírság kiszabása: regionális munkaügyi központ Nyilvánosság biztosítása: SZMM honlap (bírság, eltiltás a felnőttképzési tevékenységtől)

24 A MÓDOSÍTÁS INDOKAI Az ellenőrzési jogkör kereteinek pontos
meghatározása A szankcióknak kellő visszatartó ereje legyen A büntetés álljon arányban a törvénysértés súlyával A dokumentáció vezetése tartalmilag és formailag egységes legyen A dokumentumok megőrzésének időtartama legyen összhangban a támogatásokra vonatkozó más jogszabályi előírásokkal

25 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ
Cél: a szolgáltatás színvonalának emelése a piaci szereplők magatartásának befolyásolása orientálás a minőségi képzést nyújtók irányába Az intézménynek legyen: minőségpolitikája minőség-céljai (tárgyévre vonatkozóan) minőségirányítási rendszere

26 VÁLTOZÁSOK AZ ELJÁRÁSRENDBEN
Kérelem beadás: FAT Fellebbezés: NSZFI Ellenőrzés: NSZFI Adatváltozás esetén egyszerűsített eljárást kell kezdeményezni A felnőttképzést is folytató közoktatási intézmények egyszerűsített eljárásban kérelmezhetik akkreditációjukat

27 KÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
Képzésért felelős vezető végzettsége Oktatók végzettsége Csoportlétszámok (hátrányos helyzetűek) Tárgyi feltételek: Oktatóterem Gyakorlati képzőhely

28 ÚJ ELEMEK AZ INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓBAN 1.
Naprakész kimutatást kell vezetni a képzési helyszínekről, amely tartalmazza: Képzés megnevezését Képzési helyszín pontos címét Képzés indításának, befejezésének időpontját A Képzés óraszámát

29 ÚJ ELEMEK AZ INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓBAN II.
Kötelező a felnőttképzési szolgáltatás nyújtása Meg kell határozni, hogy mit biztosít térítésmentesen és mely szolgáltatásokért kell térítési díjat fizetni A jegyzéket nyilvános helyen (ügyfélszolgálat) ki kell függeszteni A szolgáltatás igénybevételéről név szerinti jegyzéket kell vezetni

30 PROGRAM AKKREDITÁCIÓ Az OKJ változásának megfelelően csak modul rendszerű képzési program akkreditálható A FAT által akkreditált képzési programot más intézmény csak a programot kidolgozóval kötött felhasználói szerződés birtokában használhat

31 AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS DÍJAI I.
Az intézmény-akkreditáció díjai kérelemre indult eljárás esetén: Ft adatváltozás esetén: Ft közoktatási intézménynek: Ft

32 AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS DÍJAI II.
Program-akkreditáció 0-200 óra: Ft óra: Ft óra: Ft 1.001 óra fölött: Ft Más intézmény által készített program esetén 200 óra alatt: Ft 200 óra felett: Ft

33


Letölteni ppt "A FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések