Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttképzési akkreditáció. Jogszabályi háttér  a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény  a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttképzési akkreditáció. Jogszabályi háttér  a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény  a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési."— Előadás másolata:

1 Felnőttképzési akkreditáció

2 Jogszabályi háttér  a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény  a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II.16.) Kormány rendelet  az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet

3 Eljárások Kérelemre indult eljárás  intézmény-akkreditáció  program-akkreditáció Hivatalból indult eljárás  akkreditált intézmények-, és programok ellenőrzése

4 Intézmény-akkreditáció A felnőttképzési intézményben folytatott képzési és felnőttképzési szolgáltató tevékenységnek, az intézmény irányítási és döntési folyamatok szabályozottságának vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése.

5 Intézmény-akkreditáció  a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása  a képzésben résztvevők védelme  az állami források védelme, az állami ráfordítások hatékony és célirányos felhasználásának biztosítása  a vevőközpontú, partnerközpontú működés biztosítása  az intézményi tevékenység nyilvánosságának biztosítása.

6 Az intézmény-akkreditációs eljárások  teljes eljárás keretében  egyszerűsített eljárás keretében - közoktatási feladatot ellátó szakképző intézmények - adatváltozás esetén 60 napon belül  jegyzék alapján - felsőoktatási intézmények

7 Az intézmény-akkreditáció alapfeltételei  a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepel  a felnőttképzést folyatató intézmény legalább egy, általa már megvalósított akkreditált képzési programmal rendelkezik  a szakmai tanácsadó testület által jóváhagyott éves képzési tervvel rendelkezik  a képzés mellett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt

8 Az intézmény-akkreditáció további feltételei  rendelkezzen –humánerőforrás-tervvel –minőségpolitikával –minőségcélokkal –minőségirányítási rendszerrel –önértékelési rendszerrel  biztosítsa a képzés folytatásához, továbbá a felnőttképzési szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket  tervezze, fejlessze, értékelje tevékenységét  szabályozza intézményirányítási és döntési folyamatait  működtessen vevőszolgálatot és panaszkezelési rendszert

9 Az intézmény-akkreditációs kérelem benyújtása  a teljes eljárás keretében a 24/2004. FMM rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon a mellékletekkel együtt  a közoktatási feladatot ellátó szakképző intézmények esetében a 24/2004. FMM rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon a mellékletekkel együtt  a felsőoktatási intézmények esetén az OH által megküldött jegyzék alapján  módja: •három összefűzött, nyomtatott példányban (egy eredeti, két másolat) (egy eredeti, két másolat) •és egy gépi adathordozón (CD)

10 Az eljárási díj összege  Kérelemre indult intézmény-akkreditációs eljárás esetén (teljes eljárás) 400 000 Ft  Közoktatási feladatot ellátó – más jogszabály alapján meghatározott- szakképző intézmény esetén 100 000 Ft  Intézmény-akkreditációs egyszerűsített eljárás adatváltozás esetén 5 000 Ft 7/2002. (XII. 6) FMM rendelet alapján 7/2002. (XII. 6) FMM rendelet alapján

11 Az akkreditált intézmény kötelezettségei Az akkreditált intézmény kötelezettségei 24/2004. FMM rendelet 13. §.   az akkreditáció érvényességi időtartama alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően kell működnie   a tevékenységéről közreadott tájékoztatókban, valamint a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációkban fel kell tüntetnie az akkreditációs lajstromszámát   a tanúsítvány adataiban bekövetkezett változásokról tájékoztatnia kell a képzésben érdekelt partnereket   az akkreditált felnőttképzést folytató intézménynek a tárgyévi képzési terv jóváhagyását megelőzően évente önértékelést kell végeznie

12 Program-akkreditáció A képzési célnak való megfelelés, a megvalósíthatóság, továbbá a képzés tartalmi elemeinek és a pedagógiai/andragógiai követelményeknek való megfelelés vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése.

13 A program-akkreditációs eljárások  teljes eljárás keretében •felnőttképzési intézmény által kidolgozott képzési program esetén •a FAT által már akkreditált képzési program átvétele más felnőttképzési intézmény esetén  egyszerűsített eljárás keretében •adatváltozás esetén 60 napon belül (amennyiben az intézmény nem akkreditált)  bejelentés alapján •más törvény alapján akkreditált, vagy hatósági jogkörben engedélyezett program elismerésére irányuló bejelentés esetén  jegyzék alapján •felsőoktatási intézmények

14 A program-akkreditációs kérelem benyújtása  a teljes eljárás keretében a 24/2004. FMM rendelet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon a mellékletekkel együtt  a bejelentés alapján beadott kérelem esetében a 24/2004. FMM rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon a mellékletekkel együtt  a felsőoktatási intézmények esetén az OH által megküldött jegyzék alapján  módja: •három összefűzött, nyomtatott példányban (egy eredeti, két másolat) (egy eredeti, két másolat) •és egy gépi adathordozón (CD)

15 - A FAT által akkreditált képzési program más felnőttképzési intézmény részére akkor akkreditálható, ha  a kérelmező intézmény szerződéssel igazolja az átadott akkreditált program felhasználási jogát, továbbá  a kérelmező intézménynél a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

16 Az eljárási díj összege Az intézmény által kidolgozott program-akkreditáció iránti kérelem  200 óra alatti képzési program esetén 70 000 Ft  201-600 összóraszámú képzési program esetén 90 000 Ft  601- 1000 összóraszámú képzési program esetén 120 000 Ft  1001 óra feletti képzési program esetén 150 000 Ft A FAT által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató intézmény által történő felhasználására irányuló program-akkreditáció  200 óra alatti képzési program esetén 32 000 Ft  201 – 1001 összóraszámú képzési program esetén45 000 Ft 7/2002. (XII. 6) FMM rendelet alapján 7/2002. (XII. 6) FMM rendelet alapján

17 A program-akkreditációs követelményeknek való megfelelés vizsgálata Dokumentumelemzés alapján valósul meg, amely kiterjed az egységcsomag dokumentumainak, valamint a csatolt mellékletek vizsgálatára, ezen belül is különösen:  a képzési program egyes tartalmi elemeinek vizsgálatára  a képzési program meghatározott tartalmi elemei között fennálló összefüggések (koherencia) vizsgálatára, valamint  a képzési program ellentmondás mentességének (konzisztenciájának) vizsgálatára.

18 A kérelem akkor teljes, ha  valamennyi megkövetelt dokumentum mellékelve van  a dokumentumok a kérdéses időszakra érvényesek  valamennyi kérdésre tartalmaznak válaszokat  a törvényes képviselő által dátummal, aláírással, bélyegzővel hitelesített.

19 Ellenőrzés Hivatalból indított eljárás, amely kiterjed:  akkreditált intézményekre  akkreditált programokra

20 Az ellenőrzés célja Az ellenőrzés annak felülvizsgálatára irányul, hogy az intézmény tevékenysége során folyamatosan teljesíti-e az akkreditációs követelményeket.

21 Ellenőrzés A FAT ellenőrzési jogköre kiterjed:  az intézménynek az akkreditációval összefüggő kötelezettségének teljesítésére  az intézmény-akkreditáció alapjául szolgáló feltételek fennállásának vizsgálatára  az akkreditált program megvalósításához szükséges feltételek fennállásának vizsgálatára.

22 2007. évi ellenőrzés ütemezése: 2007. november – 2008. április az ellenőrzésbe bevont intézmények száma: 200 db az ellenőrzésbe bevont programok száma: 50 db

23 A 2007. évi ellenőrzés szempontjai –teljes eljárásban akkreditált intézmények –akkreditált programmal is rendelkező intézmények –intézménytípus szerinti megoszlás (elsősorban nyelvi képzők, szakképző intézmények) –területi megoszlás (Közép magyarországi régió 30%, további 6 régió 60%) –panaszbejelentés alapján kezdeményezett vizsgálat (5%) –2006-ban ellenőrzött és hiánypótlást követően maradt akkreditált intézmény (5%)

24 A 2007. évi ellenőrzés tapasztalatai Az akkreditált felnőttképzési intézmények:  nem tüntették fel a nyilvántartási számot és az akkreditációs lajstromszámot az üzleti dokumentumokon  a megvalósult képzésekről nem vezetik a naprakész nyilvántartást  nem rendelkeznek kimutatással az igénybe vett felnőttképzési szolgáltatásokról  nem tudják bemutatni a nyilvántartásba vett képzéseik képzési programját  olyan képzést is folytatnak, amely nincs nyilvántartásba véve  a képzési program egyes tartalmi elemei hiányoznak  a felnőttképzési szerződések hiányosak nem rendelkeznek jelentkezési lappal, jelenléti ívvel  az SZTT működése és döntései nem megfelelően dokumentáltak.

25 Az ellenőrzés lefolytatása  helyszíni szemle alapján  intézmény-, és program-akkreditációs szakértők bevonásával  a Ket. szabályai szerint  a FAT ellenőrzési szakbizottsága által meghatározott szempontok figyelembevételével  a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazásával valósul meg.

26 Elérhetőségek NSZFI FAT Titkársága 1085 Budapest, Baross u. 52. Tel.: 06-1/433-1736 Fax: 06-1/433-1737 www.nive.hu

27 Köszönöm figyelmüket!

28 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, az SZMM Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből támogatja.


Letölteni ppt "Felnőttképzési akkreditáció. Jogszabályi háttér  a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény  a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések