Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AKTUÁLIS FELADATOK A TANÜGYIGAZGATÁSBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AKTUÁLIS FELADATOK A TANÜGYIGAZGATÁSBAN"— Előadás másolata:

1 AKTUÁLIS FELADATOK A TANÜGYIGAZGATÁSBAN
2009.

2 KÖZALKALMA-ZOTTI ALAPNYILVÁN-TARTÁS
A Kjt. módosított 40. §-a előírja a minősítés kötelező eseteit, lehetséges eredményeit. (10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza. KÖZALKALMA-ZOTTI ALAPNYILVÁN-TARTÁS KÖZALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS Iratkezelési szabályzat adatvédelmi szabályzat

3 JAVITÓVIZSGA 11/1994 (VI.8.)MkM 21. § (8) Ha a tanuló a tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.

4 Közalkalmazotti alapnyilvántartás
Kjt. 83/B. § (1) A munkáltató a közalkalmazottról az e törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). Az 5. számú mellékletben nem szereplő körben - törvény eltérő rendelkezésének hiányában adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

5 KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT
2005. évi XC. törvény KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 1992. évi LXIII. törvény 2005. évi XC. törvény 20.§ (8) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteniük. 3. § (3) Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz.

6 KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT
3. § A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései közül (Első rész) a közalkalmazotti jogviszony tekintetében a 3. § (6) bekezdése és a 13. § nem alkalmazható; a 3. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti. KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 1992. évi LXIII. törvény 2005. évi XC. törvény Közoktatási törvény Kjt A közalkalmazott alapnyilvántartás 83/B. § (2) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

7 KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT
3. § A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései közül (Első rész) a közalkalmazotti jogviszony tekintetében a 3. § (6) bekezdése és a 13. § nem alkalmazható; a 3. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti. KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 1992. évi LXIII. törvény 2005. évi XC. törvény Közoktatási törvény Kjt A közalkalmazott alapnyilvántartás 83/B. § (2) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

8 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Kjt. 43. § (1) Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. (2) A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.

9 Kockázatértékelési szabályzat
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1/H. Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

10 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről
Házirend 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről (8) ………. . A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni.

11 Minőségirányítási intézkedési terv
Közoktatási tv. 40. § (11) ………... A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, ……………………. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.

12 KONZULTÁCIÓ


Letölteni ppt "AKTUÁLIS FELADATOK A TANÜGYIGAZGATÁSBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések