Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári védelmi kötelezettség, mentesség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári védelmi kötelezettség, mentesség"— Előadás másolata:

1 Polgári védelmi kötelezettség, mentesség
Jogszabályi háttér: ·1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 2004. CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről (Pv. tv.) 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

2 Polgári védelmi kötelezettség
A polgári védelmi kötelezettség a honvédelmi kötelezettség része. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú, magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli. Célja: A fegyveres összeütközés vagy annak veszélye illetve katasztrófahelyzet esetén: a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére. A polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55, a nőkre éves korukig terjed ki.

3 A polgári védelmi kötelezettség elemei
Bejelentési kötelezettség A bejelentést a kötelezettség alapjául szolgáló esemény, illetőleg változás napjától számított 15 napon belül kell teljesíteni. Megjelenési kötelezettség A polgári védelmi szervezet tagja határozattal polgári védelmi kiképzésre és gyakorlatra osztható be (felhívás). A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. Polgári védelmi szolgálat A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni. A kötelezett polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető igénybe rendkívüli állapot és szükségállapot idején, illetőleg az Alkotmány 19/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben. Veszélyhelyzetben (megelőző védelmi helyzetben) vagy katasztrófa esetén, illetőleg a katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, Aki a polgári védelmi szolgálatellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.

4 Adatszolgáltatási kötelezettség
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a személyi adatok (neve, anyja neve, születési hely, idő, lakcím), a szakképzettség, a foglalkozás, a munkahely megnevezése, címe, valamint a mentességi okokra vonatkozó adatokra. A megyei közgyűlés elnökének, a főpolgármesternek és a polgármesternek (továbbiakban: polgármester) ennek megfelelően a Pv tv. ad felhatalmazást a személyes adatok fent meghatározott körének kezelésére. [Pvtv. 33. § (1)] Az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget nem tevő, illetve a valótlan adatot közlő állampolgár az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet szerint pénzbírsággal sújtható. A törvény további részleteit lásd a Honlapon.

5 Mentesség a polgári védelmi kötelezettség alól
a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve; a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig; a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig; a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza; aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el; aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan. A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti: az országgyűlési képviselő; az európai parlamenti képviselő; a miniszter, az államtitkár, a politikai államtitkár, a vezetői megbízású, valamint ügyköre szerint polgári védelmi feladatot ellátó köztisztviselő és közalkalmazott;

6 a jegyző; a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó; a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat köztisztviselője; a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó; az Országos Mentőszolgálat dolgozója; a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó; a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja; a hivatását gyakorló lelkész.


Letölteni ppt "Polgári védelmi kötelezettség, mentesség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések