Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony"— Előadás másolata:

1 A Kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony
Ügykezelői alapvizsga diasor

2 Az előadás tartalmi felépítése
1. A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony intézménye 2. A jogviszony tartalma, az ügykezelőkre vonatkozó szabályok

3 1. A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony intézménye
1.1. A közszolgálat jellemzői 1.2. A jogviszony alanyai 1.3. A jogviszony keletkezése és megszűnése

4 1.1. A közszolgálat jellemzői
Fogalma: munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony többletjogokkal, többletkötelezettségekkel. Tágabb értelemben ide tartoznak: közszolgálati tisztviselők közalkalmazottak, hivatásos szolgálatok dolgozói, bíróságok, ügyészségek dolgozói.

5 1.2. A közszolgálati jogviszony alanyai
Főszabály, hogy a munkáltatói jogokat a hivatali szervezet vezetője gyakorolja. A közszolgálati jogviszony alanyai Munkáltató Munkavállaló kormány- és köztisztviselő állam önkormányzat ügykezelő vezető ügyintéző

6 1.3. A jogviszony keletkezése és megszűnése
Létesítés feltételei: általános különös Létesítés módjai: nyilvános pályázat felvételi elbeszélgetés felvételi vizsga stb. Főszabály: kinevezéssel, határozatlan időre jön létre.

7 1.3.2. A jogviszony megszűnése és megszüntetése
A megszűnés és megszüntetés esetei törvényben meghatározottak! megszűnés: a jogviszony alanyaitól független jogi tények következménye megszüntetés: a jogviszony alanyai akaratnyilvánításának eredménye

8 2. A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony tartalma, az ügykezelőkre vonatkozó szabályok 2.1. A jogviszony tartalma 2.2. Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok

9 Tartalom = kötelezettségek + jogok
2.1. A jogviszony tartalma Tartalom = kötelezettségek + jogok Kötelezettségek Jogok általános sajátos - utasítás végrehajtása - vagyonnyilatkozat-tétel - minősített adat megtartása munkavégzéssel kapcsolatos általános munkavégzéssel kapcsolatos sajátos egyéb sajátos jogok

10 tisztviselők kötelezettségei
A közszolgálati tisztviselők kötelezettségei a) Általános kötelezettségei: feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak megfelelően, szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan ellátni munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni vezetőkkel és munkatársakkal együttműködni munkáját személyesen ellátni b) Sajátos kötelezettségei: utasítás végrehajtása vagyonnyilatkozat minősített adat megtartása, stb.

11 Az utasítás végrehajtásának kötelezettsége
Főszabály: a közszolgálati tisztviselő köteles felettese utasítását végrehajtani. Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével: bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg, más személy életét, testi épségét vagy egészségét, ill. környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Megtagadhatja az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével: jogszabálysértést követne el, saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, emberi méltóságában sértené (erkölcsi korlát).

12 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Célja: a közigazgatás átláthatósága a korrupció megelőzése a közbizalom megerősítése Személyi köre: a törvényben felsorolt beosztásokat, munkaköröket, feladatköröket ellátó köztisztviselők és hozzátartozóik (közös háztartásban élők, pl.: házastárs, élettárs, gyermek)

13 Titoktartási kötelezettség
Illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna. A közszolgálati tisztviselő köteles megtartani a minősített adatot.

14 2.1.2 A közszolgálat tisztviselők jogai
munkavégzéssel kapcsolatos sajátos jogok (Kttv. szerinti speciális szabályozás): a közszolgálati tisztviselők egyéb sajátos jogai - a munkaidőre, - a rendkívüli munkavégzésre, - a szabadság mértékére vonatkozóan.

15 2.2. Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok
(Kormányzati/közszolgálati) ügykezelő az, aki: közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokat lát el. KORMÁNY- ÉS KÖZTISZTVISELŐ ÜGYKEZELŐ megkülönböztetés alapja: a tevékenység jellege Ügykezelők általános alkalmazási feltétele: - min. középfokú szakképesítés megléte - büntetlen előélet

16 Általános szabályok Ügykezelők jogai és kötelezettségei:
jogviszony keletkezésétől számított 6 hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tenni, ha nem teszi, jogviszony megszűnése ügykezelői osztályvezetői megbízás adható (ügykezelőkből álló szervezeti egység vezetésére) tevékenységüket legalább 5 évente értékelni kell illetmény: min. garantált bérminimum; max. az illetményalap hatszorosa vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség bizonyos esetekben szabadság mértéke: nap A Kttv.-nek az ügykezelőkre vonatkozó fejezetei csak azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek eltérnek a köztisztviselőkre vonatkozó szabályoktól.

17 Köszönjük a figyelmüket! sikeres felkészülést kívánunk!


Letölteni ppt "A Kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony"

Hasonló előadás


Google Hirdetések