Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közérdekű adatok nyilvánossága

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közérdekű adatok nyilvánossága"— Előadás másolata:

1 Közérdekű adatok nyilvánossága
Dr. Papp Zsuzsanna Törvényességi és Felügyeleti Ellenőrzési Főosztály

2 Jogszabályok: Alkotmány 61.§(1):jog a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez és (3) bek: a megfelelő tájékoztatáshoz való jog a közügyekben Ötv. 2.§(1) bek: az önkormányzat széleskörű nyilvánosságot teremtve fejezi ki és valósítja meg a közakaratot,17.§ (3) bek: a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok zárt ülés tartása esetén is megismerhetők 1992.évi LXIII. tv:személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi XXXVIII. tv:Áht. 2005.évi XC. tv:elektronikus információszabadságról 2003.évi XXIV. tv:ún.”üvegzseb” tv 2009.évi CXXII. tv:állami,önkormányzati vezetők javadalmazásának nyilvánossága

3 Adatvédelmi törvény (Avtv.)
Fogalmak:közérdekű-közérdekből nyilvános-személyes-minősített adat Közérdekű adat:állami,helyi önk. feladatot,közfeladatot ellátó szerv,személy(pl. MÁV,BKV Zrt.)kezelésében levő, tevékenységére vonatkozó információ,ismeret Közérdekből nyilvános adat:olyan nem közérdekű adat, mely nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli(pl.Eitv,üvegzseb tv, Áht.) A közzététel nem zárja ki az egyedi igénylést(20.§) Adatvédelmi biztosi gyakorlat: egyre inkább tágítja a nyilvánosság körét

4 Üzleti titok: Ötv.12.§ (4) és Ptk.81.§(2)-(3)-(4)
Ötv.12.§ (4):zárt ülés rendelhető el: vagyonnal való rendelkezés,általa kiírt pályázat tárgyalásakor,ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sért Üzleti titok fogalma: gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tény,adat,információ,melynek nyilvánosságra hozatala sértené, veszélyeztetné a jogosult érdekeit és a titokban tartáshoz a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette

5 Üzleti titok NEM ÜZLETI TITOK:
-állami és helyi önkormányzati költségvetés, -európai közösségi támogatás felhasználásával, -költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, -az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával,használatával, hasznosításával, megterhelésével, -vagyont érintő jog megszerzésével kapcsolatos adat, - olyan adat, melynek megismerését törvény rendeli el SZERZŐDÉSEK: Aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatokról tájékoztatást adni (felek,összeg,szerződés tárgya:nem üzleti titok) Képviselők esetén az üzleti titokra való hivatkozás lehetősége nem áll fenn

6 Támogatások és szerződések közzétételi kötelezettsége (Áht.)
Áht.15/A.§:államháztartás alrendszereiből juttatott támogatások közzététele-döntést követő 60. napig-hivatalos lapon vagy honlapon-öt évig hozzáférhető Áht.15/B.§:nettó ötmillió Ft vagy feletti szerződések tárgya,felek neve,érték,határozott idejű szerződés: időtartam és a változások Önk. rendelet ettől alacsonyabb értékhatárt is megállapíthat 15/C. Ellenőrzés:kincstár

7 Egyedi adatigénylés szabályai
Bárki, cél megjelölése nélkül is igényelhető szóban,írásban, ben (jogosultságot nem kell igazolni,munkateherre való hivatkozás nem lehet akadálya) Teljesítés:legrövidebb idő-max.15 nap Elutasítás:8 napon belül írásban indokolva, jogorvoslat:bíróság. Bizonyítási teher:adatkezelőé

8 Közérdekű adatigénylések rendjét rögzítő szabályzatok
Költségtérítés összege: csak anyagköltség(munkadíj nem)-reális ár Az ügyintézési határidő:15 vagy 8 nap, 30 nap nem írható elő Nem tagadható meg az ben történő adatigénylés az„elektronikus ügyintézés hiánya” miatt „Formakényszer”,azaz nyomtatvány használata nem írható elő

9 Elektronikus információszabadság
2005.évi XC. tv: Közfeladatot ellátó szervek közérdekű adatok egy körére vonatkozó közzétételi kötelezettsége-közzétételi listák Általános közzétételi lista: Szervezeti,személyzeti adatok Tevékenységre,működésre vonatkozó adatok Gazdálkodási adatok Frissítés:negyedévente,archiválás: ált. egy év Jegyző:TÖRV és TERKA rendszer működtetése-jegyzőkönyvek elektronikus megküldése Honlapok

10 Szankciós lehetőségek:
Adatvédelmi biztos eljárása(Avtv §) Bírósági eljárás(Avtv.21.§) Büntetőeljárás(Btk.177/B.§)-visszaélés közérdekű adatokkal Szabálysértési eljárás(Szabsr.26.§)

11 A képviselők adatmegismerési jogairól
Ötv.19.§ e.) pont:képviselői munkához történő tájékoztatás joga e tárgykörben ombudsmani állásfoglalás született ( Képviselők közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokat célszerű az SZMSZ-ben meghatározni- ha indokolt Adatigénylés korlátja:Avtv.20.§(5) bek: aránytalan költséggel nem járhat Követelmény,hogy biztosított legyen a hatályos rendeletek elérhetősége

12 Képviselők adatmegismerési jogairól
Képviselők tiszteletdíjáról,egyéb juttatásairól szóló rendelet, vagyonnyilatkozat, a polgármester illetménye,tiszteletdíja,vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános adat Köztisztviselők közszolgálati alapnyilvántartása,személyi anyaga,vagyonnyilatkozata: Ktv.63.§ (1) bek: jogosultak köre- a képviselő nem tekinthet bele, csak hozzájárulással, de az adatok (létszám,bér,végzettség) statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlanul átadhatók, ilyen formában a képviselőknek is hozzájuthatnak Célhoz kötöttség


Letölteni ppt "Közérdekű adatok nyilvánossága"

Hasonló előadás


Google Hirdetések