Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyenlő Bánásmód Hatóság. A védett tulajdonsággal rendelkezők hátrányos megkülönböztetése  nemi diszkrimináció  a romák hátrányos megkülönböztetése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyenlő Bánásmód Hatóság. A védett tulajdonsággal rendelkezők hátrányos megkülönböztetése  nemi diszkrimináció  a romák hátrányos megkülönböztetése."— Előadás másolata:

1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

2 A védett tulajdonsággal rendelkezők hátrányos megkülönböztetése  nemi diszkrimináció  a romák hátrányos megkülönböztetése  a fogyatékossággal élők hátrányos megkülönböztetése  életkor miatti diszkrimináció

3 Jogszabályi környezet  2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  1992. évi XXII. Tv. (Munka Törvénykönyve)  1992. évi XXIII. Tv.(Köztisztviselők jogállásáról)  1992. évi XXXIII. Tv. (Közalkalmazottak jogállásáról)  1998. évi XXVI. Tv. (FoT)  362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  Közösségi irányelvek [a Tanács 75/177/EGK irányelv; a Tanács 2000/43/EK irányelve; a Tanács 2000/78/EK irányelve]

4 Nemi alapú diszkrimináció a munka világában  Védett tulajdonság: nem, anyaság/apaság, terhesség  Leggyakoribb hátrány:  alkalmazás megtagadása a nő várandóssága, kiskorú gyermekek nevelése miatt,  határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása a terhességről való tudomásszerzést követően, vezetői megbízatás visszavonása szülési szabadság ideje alatt,  egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének megsértése  Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt

5 A roma kisebbséghez tartozó hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén  Védett tulajdonság: etnikai kisebbséghez tartozás, bőrszín  Leggyakoribb hátrány:  állásinterjú során egyenlőtlen bánásmód a kérdések feltevésekor,  munkaviszony létesítésének megtagadása- a munkaerő közvetítő vagy kölcsönző cégnek utasítás adása, hogy ne közvetítsen ki romákat,  különbségtétel a roma munkavállalókkal szemben a fegyelmi felelősség érvényesítése során, stb.

6 Fogyatékossággal élők hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén  Védett tulajdonság: fogyatékosság- a hazai gyakorlat szerint e körbe tartoznak: siketek és nagyothallók, vakok és gyengénlátók, értelmi fogyatékosok, autisták, mozgáskorlátozottak, valamint a halmozottan fogyatékosok, akik legalább két –előbbi felsorolt területen érintettek  Leggyakoribb hátrány:  munkaviszony létesítésének megtagadása, vagy munkaviszony megszüntetése azon az alapon, hogy a munkáltató nem hajlandó eleget tenni az ésszerű átalakítás követelményének  Mi az ésszerű átalakítás, mikor kötelezett erre a munkáltató? - akadálymentesítés, a munkaeszközök adaptálása a fogyatékossággal élők igényeihez, rmr-ben foglalkoztatás lehetővé tétele stb. - akadálymentesítés, a munkaeszközök adaptálása a fogyatékossággal élők igényeihez, rmr-ben foglalkoztatás lehetővé tétele stb. - a munkáltatónak ezen intézkedéseket akkor szükséges megtennie, ha ez rá nézve aránytalan teherrel nem jár 

7 Életkor miatti hátrányos megkülönböztetés a munka világában  Védett tulajdonság: életkor (nemcsak egy adott életkor, hanem pályakezdő, nyugdíjas mint gyűjtőfogalom is ide tartozik)  Leggyakoribb hátrány:  munkaviszony/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésének megtagadása,  jogviszony megszüntetése, egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének megsértése  Specialitás: egyik legnehezebben bizonyítható, leggyakrabban statisztikai adatokkal lehet alátámasztani

8 Hová fordulhat jogorvoslatért a védett tulajdonsággal rendelkező, ha úgy érzi, hátrány érte valamely tulajdonsága miatt?  Egyenlő Bánásmód Hatósághoz  Munkaügyi bírósághoz  Munkaügyi, Munkavédelmi felügyelőségekhez, - ha az adott feltételek fennállnak

9 Kik jogosultak az EBH előtt eljárás indítását kezdeményezni?  Személyesen vagy meghatalmazott útján, akit védett tulajdonsága, vagy vélt ilyen tulajdonsága miatt hátrány ért  Közérdekű igényérvényesítőként társadalmi és érdekképviseleti szervezet, ha alapszabálya/alapító okirata megfelel az Ebktv. 3.§ e) pontjában foglaltaknak  Kisebbségi önkormányzat a nemzeti/etnikai kisebbséghez tartozókat érintő esetekben  Ügyész  1993. évi LIX.tv. 18.§ (3) alapján az országgyűlési biztos

10 További információk www.egyenlobanasmod.hu


Letölteni ppt "Egyenlő Bánásmód Hatóság. A védett tulajdonsággal rendelkezők hátrányos megkülönböztetése  nemi diszkrimináció  a romák hátrányos megkülönböztetése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések