Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DIREKTÍVÁK AZ EURÓPAI UNIÓBAN és ezek hatása a magánbiztosításra Dr. Marczi Erika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DIREKTÍVÁK AZ EURÓPAI UNIÓBAN és ezek hatása a magánbiztosításra Dr. Marczi Erika."— Előadás másolata:

1 DIREKTÍVÁK AZ EURÓPAI UNIÓBAN és ezek hatása a magánbiztosításra Dr. Marczi Erika

2 EU direktívák Európa Tanács 2000. évi Nizzai Konferenciája Nemi diszkrimináció: munkavégzés terén  majd javakhoz és szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 2

3 EU direktívák 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelv a személyek közötti faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról 3

4 EU direktívák Az Európai Unió Tanácsának 2004/113/EK irányelve (2004. december 13.) – 3 év „GENDER direktíva” A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében 5. § az opt out (eltérő tagállami szabályozás lehetősége) 4

5 EU direktívák A GENDER A direktíva lényegi eleme, hogy a 2007. december 21. után kötött valamennyi új szerződésben a biztosítási, illetve azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások alkalmazásakor a díjak és juttatások számításában a nemi hovatartozás tényezőként történő számbavétele az egyének díjaiban és a szolgáltatásban nem eredményezhet különbséget. 5

6 EU direktívák Nemtől függő tarifák a biztosítás területén  Élet-, nyugdíj- és egészség (betegség) biztosítások  Nyugdíjpénztári járadékszolgáltatások  Autóbiztosítások 6

7 EU direktívák Élet- és nyugdíjbiztosítás  A valószínűség-számítás terepe  Vannak jól megfigyelhető paraméterek, amik erősen korrelálnak a kockázattal, ilyen a nemek szerinti halandóság  Vannak rosszul és drágán megfigyelhetőek: pl. alkohol, jövedelem 7

8 EU direktívák Mit „takart” el a halandóság?  Dohányzás, alkoholfogyasztás  Túlsúly, magas vérnyomás  Iskolai végzettség, jövedelem Mi marad és mérhető?  BMI + haskörfogat + testzsír és testvíz érték  Védőoltások, éves ellenőrzések megléte  Mozgó labor: vérnyomás, vizelet és vérminta  ?????? 8

9 EU direktívák 9 KSH 2002

10 EU direktívák 10 Csak halálesetre szóló, 1 éves tartamú 100.000 Ft-ra szóló életbiztosítás havi díjai: ÉletkorférfiNő 20485154 30881317 402005831 5046441774

11 EU direktívák 11 2007 november: megszületett a magyar törvény (módosítás), aminek értelmében továbbra is (5 év) lehet női-férfi tarifákat alkalmazni! (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról)

12 EU direktívák 12 Az Európai Bizottság 2008. július 2-án új, horizontális irányelv elfogadására tett javaslatot, mely a diszkrimináció minden formájának tiltását szolgálná többek között a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, amennyiben a megkülönböztetés az életkoron, valamely fogyatékosságon, vallási meggyőződésen vagy szexuális irányultságon alapszik.

13 EU direktívák 13 A biztosítótársaságok, mint pénzügyi szolgáltatók érintettek a jogszabály által. Érintett területek lehetnek: élet, baleset, egészség, utas, gépjármű.

14 EU direktívák 14 Az Európai Bizottság álláspontja szerint a biztosítók által alkalmazott, a valós kockázati különbségeken alapuló differenciálást nem tekintik diszkriminációnak. DE!

15 EU direktívák 15 „A tagállamok a pénzügyi szolgáltatások a pénzügyi szolgáltatások nyújtása esetén engedélyezhetik az arányos megkülönböztető bánásmódot, amennyiben az érintett termék esetében az életkor vagy a fogyatékosság meghatározó tényező a fontos és pontos biztosításmatematikai vagy statisztikai adatokon alapuló kockázatértékelésben.”

16 EU direktívák 16 Mi a probléma ezzel?  Miért bízzák ismét a tagállamra a döntést?  Hol vannak az orvosi kutatások, jelentések és tapasztalatok? Kifejezetten nem említik, hogy figyelembe lehet venni a díjképzés során!  Mit jelent az, hogy meghatározó tényező?  Mi a fontos?  Mi a pontos?

17 EU direktívák 17 A diszkrimináció fogalmának kiterjesztése a „társítás útján történő diszkrimináció”-ra (discrimination by association). A módosító javaslatot egy ECJ jogügy (Coleman) inspirálta. A diszkrimináció azon formájáról van szó, amikor valakit egy másik személyhez fűződő kapcsolata miatt diszkriminálnak (pl. fogyatékos gyermeket nevelő szülő). Egyelőre még nem tudni, hogy ez miképp érintheti a biztosítási szektort.

18 EU direktívák 18 A hátrányos megkülönböztetés fogalma  Közvetlen – a felsorolt 4 ok valamelyike  Közvetett – semlegesnek tűnő szabály  Zaklatás – szóbeli, írásbeli, gesztusok  A megfelelő intézkedés megtagadása

19 EU direktívák 19 Ellenvélemények  Ez nem közösségi hatáskör  Bürokratikus és drága  Új díjképző faktorokhoz nincsenek múltbéli idősorok  A költségeket végül is a fogyasztókra terhelik, és ezáltal egyre kevesebb fogyasztó fér hozzá a szolgáltatáshoz

20 EU direktívák 20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! erika.marczi@groupama.hu


Letölteni ppt "DIREKTÍVÁK AZ EURÓPAI UNIÓBAN és ezek hatása a magánbiztosításra Dr. Marczi Erika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések