Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályáztatás, vezetői megbízás visszavonása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályáztatás, vezetői megbízás visszavonása"— Előadás másolata:

1 Pályáztatás, vezetői megbízás visszavonása
Béresné dr. Dunai Gyöngyi

2 Pályázati rendszer 2007. szeptember 1-től főszabály szerint
Kjt. 20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. Kivétel: korm. rendelet állásfelajánlás – felajánlott állás elfogadása

3 Pályázati rendszer Kötelező pályázat kiírása Pedagógus munkakör
Nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő Pedagógiai – szakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintéző – szakértő, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, ügyintéző munkakör

4 Pályázati rendszer Nem kell pályázatot kiírni
Olyan személlyel kívánja az intézmény az állást betölteni, akit határozott időre legalább 10 hónapot foglalkoztatott Helyi önkormányzat munkaerő - gazdálkodási rendszerében kerül sor a foglalkoztatásra

5 Pályázati rendszer Eljárási szabályok (2008. január 1-től) HOL?
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán Cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gy. u IV. em. Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u. 25. Telefon: Telefax:  

6 Pályázati rendszer Fenntartó internetes oldal
Fenntartó önkormányzat székhelye Önkormányzati társulás esetén, társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén Munkáltató székhelyén Telephely szerinti településen – helyben szokásos módon OKM hivatalos lapjában – Oktatási Közlöny

7 Pályázati rendszer Pályáztatás ütemezése
Kiírás megüresedést követő 30 napon belül Benyújtás a közlönyben történő közléstől számított 30 nap Elbírálás legalább 30 nap

8 Pályázati rendszer Pályázati felhívás Munkavégzés helye Munkakör
Munkába lépés kezdő napja Határozott idő esetén a kezdés – megszűnés ideje Kinevezés feltételei Kinevezéshez kapcsolódó juttatások Pályázat benyújtásának határideje, helye, formája Tartalmi követelmények Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások Pályázat elbírálásának határideje

9 Pályázati rendszer Elbírálás lehetséges lépései
Nem megfelelt (formai hibás, feltételeknek nem felel meg) - visszaküldeni Személyes meghallgatás Döntést hozók Írásban tájékoztatás a döntésről Sikertelenség esetén személyes dokumentumok visszaküldése

10 Pályázati rendszer – vezető kiválasztása
Főszabály – nyilvános pályázat Kivétel: Az intézmény vezető magasabb vezetői megbízása a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor elérését megelőző két évben jár le Magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázat eredménytelenül zárult Megbízás megszűnik a megbízás lejárta előtt Új közoktatási intézmény

11 Pályázati rendszer – vezető kiválasztása
Speciális eljárási szabályok Jegyző, főjegyző Érvényességi feltétel – Oktatási Közlöny Benyújtási határidő – 30 nap (de lehet hosszabb is) Szakértői értékelés lehetősége Véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése – iskolaszék, szülői szervezet, Dök, alkalmazotti közösség (alkalmazotti közösségnek történő átadás napját követő első munkanaptól számított legalább 30 nap) Egyetértési jog – kisebbségi önkormányzat, ha etnikai nevelés folyik az intézményben

12 Pályázati rendszer – vezető kiválasztása
Véleményezési határidő lejárta után 30/60 napon belül dönteni kell Pályázat, vélemény – közérdekből nyilvános adat Közoktatási intézmény honlapján vagy helyben szokásos módon közzé kell tenni

13 Pályázati rendszer – vezető kiválasztása
Kiválasztás feltétele Végzettség, szakképzettség Legalább 5 év szakmai gyakorlat Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, pedagógus - munkakörben 2010-től szakvizsga (2002 – től azonos feltételek esetén előnyben részesítés)

14 Vezetői megbízás visszavonása
Munkáltató egyoldalú nyilatkozata Írásbeliség Közalkalmazott kézhezvételtől számított 3 napon belül kérhet írásban indoklást Munkáltatónak 3 napon belül eleget kell tenni A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény § (3) - véleménynyilvánításra jogosultak véleménye Kinevezés szerinti munkakörben tovább foglalkoztatás Felmentés

15 Vezetői megbízás visszavonása
Jogorvoslat Tájékoztatás MK. 95. számú állásfoglalás Intézkedés okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania

16 Vezetői megbízás visszavonása
Jogkövetkezmény Jogellenes kérheti tovább foglalkoztatás vezetőként, elmaradt vezetői pótlék nem kéri vezetői pótlék, határozott idő leteltéig számított összege

17 Vezetői megbízás visszavonása
Jogkövetkezmény A bíróság mellőzi a visszahelyezést, ha a jogvita elbírálásáig a megbízás megszűnt, jár a vezetői pótlék határozott idő leteltéig számított összege A közalkalmazott kárának megtérítése


Letölteni ppt "Pályáztatás, vezetői megbízás visszavonása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések