Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zalai Falvakért Egyesület Zala megyei Önkéntes Centrum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zalai Falvakért Egyesület Zala megyei Önkéntes Centrum."— Előadás másolata:

1 Zalai Falvakért Egyesület Zala megyei Önkéntes Centrum

2 •saját elhatározáson alapul •közvetlen anyagi juttatás nem jár érte •a sz ű kebb családi, baráti körön kívül zajlik •a közösség számára hasznos •fizetett munkaer ő t nem helyettesíti •A közérdek ű önkéntes tevékenységr ő l szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdek ű önkéntes tevékenység

3 Közérdek ű önkéntesek fogadására jogosult szervezetek •Helyi önkormányzat és társulásai •Kisebbségi önkormányzat •Közhasznú szervezetek •Állami és önkormányzati költségvetési szervek •Egyházi jogi személyek •Közszolgáltató intézmények •Nem jogképes fogadó intézmény fenntartója

4 Milyen tevékenységre? •A felsorolt szervezetek és intézmények az alaptevékenységükre, közszolgáltatásuk és közhasznú tevékenységük körében. De…nem vonatkozik a szabály: Pl: önkéntes véradás, önkéntes t ű zoltóként végzett munka, hozzátartozó javára végzett munka, kuratóriumi megbízatás, stb.

5 Milyen tevékenységet végezhet? •amelynek ellátását jogszabály nem köti meghatározott jogviszonyhoz •amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek •munkakörébe, tanulói/kollégiumi jogviszonyával összefügg ő tevékenységeket saját intézményénél nem végezhet

6 Mit kell tennem… …a fogadószervezet képvisel ő jeként, hogy megfeleljek a törvényi kötelezettségeknek, így jogosult legyek önkéntes jogviszony létesítésére és a törvény által biztosított kedvezményekre. Köt. A közérdek ű önkéntes tevékenységr ő l szóló 2005.évi LXXXVIII. törvény

7 Mit kell tennem… Regisztráció - Be kell jelentkezni az illetékes minisztérium nyilvántartásába. Szerz ő dés – Szerz ő dést kell kötnöm az önkéntesekkel, mely a törvényi el ő írásoknak megfelel. Nyilvántartás – Az itt tevékenyked ő önkéntesekr ő l nyilvántartást kell vezetnem.

8 Mit kell tennem… Jogok biztosítása – Az önkéntes tevékenység végzése során biztosítanom kell az Köt.-ben meghatározott jogait. Juttatások – a szerződés során meg kell egyeznem az önkéntessel a juttatásairól, illetve biztosítanom kell a törvényben előírt juttatásokat.

9 Hogyan kell a nyilvántartásba bejelentkezni? •Bejelentési lap + mellékletek Ahova küldeni kell: Nemzeti Er ő forrás Minisztérium, Esélyegyenl ő ségi F ő osztály, 1055 Bp. Hold u. 1. www.civil.info.hu Szervezet neve, székhelye, adószám, illetve törzskönyvi nyilvántartási szám, fogadó szervezet típusa, ellátni kívánt tevékenységi kör. Építési engedélyköteles?

10 Szerz ő dés Írásba kell foglalni ha… •Az önkéntes kéri. •Határozatlan id ő re, vagy legalább 10 napra kötik •Valamilyen juttatásban részesül •Engedélyköteles építési munkában vesz részt. •A tevékenységet külföldön végzi.

11 Juttatások •Munkaruházat, véd ő felszerelés és –anyag •Utazás, szállás, étkezés •Véd ő oltás, sz ű r ő vizsgálat •Iskolarendszeren kívüli képzés költsége •Állat élelmezése, kiképzése, ellátása •Élet-,egészség-és baleset biztosítás díja •Napidíj, jutalom (évi1x, max.havi min.bér 20%-a)

12 • Miért akarunk önkéntest fogadni? • Milyen tevékenységre fogadunk önkéntest? • Kire/kikre van szükségünk? (létszám, képzettség, beállítódás…) • Mikor? Mennyi id ő re? Milyen id ő tartamban? • Adott és hiányzó feltételek (pl. eszközök, hely, költségek fedezete, önkéntes koordinátor személye) • Az önkéntes tevékenység dokumentálása • …stb. Önkéntesek fogadása közérdek ű céljaink megvalósításához

13 szakmai tapasztalat, ismertség, odatartozás, jó hír, elismertség, új kapcsolatok, változás, új karrier, társadalmi kapcsolatok kiszélesedése, az elzártság feloldása, az elszigeteltségb ő l való kilépés, új szerepek, biztonságérzet, önbizalom, személyes figyelem, önmegvalósítás, elfogadás, tudás…jogosultság a foglalkoztatást helyettesít ő támogatás folyósítására. Ellenszolgáltatás nélkül?

14 www.onkenteszala.hu

15 Zalai Falvakért Egyesület – Önkéntes Centrum onkentes@zalafalu.axelero.net www.onkenteszala.hu www.zalaifalvak.hu 0692/511-270 Elérhet ő ségek:


Letölteni ppt "Zalai Falvakért Egyesület Zala megyei Önkéntes Centrum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések