Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek"— Előadás másolata:

1 Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek
Gyermekjóléti alapellátások

2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 98. § (1) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén bármely fenntartó biztosíthat, ha a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet nyújtó, általa fenntartott szolgáltató, intézmény, hálózat (székhely, telephely) jogerősen be van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. Egyes gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek nyújtását jogszabály kizárólagosan állami szerv hatáskörébe utalhatja.

3 1, Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység
A feladat ellátási kötelezettséget a Gyvt a lakosságszám figyelembevételével határozza meg az alábbiak szerint: 1, Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység Valamennyi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni !(Gyvt.94.§(2.a) bekezdés) 2, Gyermekek napközbeni ellátása ( Gyvt-ben nevesített formái: bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátások ) Köteles bölcsődét működtetni az a települési önkormányzat, ahol 10 ezernél több állandó lakos él (Gyvt. 94.§(3) bek. a)pontja.) 3, Gyermekek átmeneti gondozása (formái:helyettes szülő, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, gyermekek átmeneti házi gondozása) Köteles gyermekek átmeneti otthonát az a települési önkormányzat, ahol 20 ezernél több állandó lakos él (Gyvt. 94.§(3) bek. b)pontja.) családok átmeneti otthonát az a települési önkormányzat, ahol 30 ezernél több állandó lakos él (Gyvt. 94.§(3) bek. c)pontja.) 40 ezer főnél magasabb állandó lakosságszám esetén a fenti ellátások mellett Gyermekjóléti központot kell működtetni (Gyvt. 94.§(3) bek. d)pontja.) Megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni ( Gyvt. 94.§(4) bek.)

4 Települési önkormányzat (fővárosban fővárosi kerületi önkormányzat)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ( a továbbiakban:Gyvt.) 94.§(1) bekezdése alapján a gyermekek védelme helyi rendszerének kiépítése, működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése a települési önkormányzat a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata Feladatkörében: Biztosítja a Gyvt. 94.§. (2.a), (3) és (4) bekezdéseinek figyelembevételével a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat ; a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását Szervezi és közvetíti a hozzájutást a máshol igénybevehető ellátásokhoz

5 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Nógrád megyében 2014. március 25-én
A Gyvt.-ben meghatározott kötelezően biztosítandó gyermekjóléti alapellátások közül Gyermekjóléti szolgáltatás Nógrád megye valamennyi – 131 – településén biztosított. Bölcsőde ( Összes férőhely : 148 fő) Balassagyarmat város 56 férőhely ( lakosságszám: fő fölötti ellátás biztosítására köteles ) Bátonyterenye város 52 férőhely ( lakosságszám: fő fölötti ellátás biztosítására köteles ) Szécsény város 26 férőhely Szente község 14 férőhely Gyermekek Átmeneti Otthona ( Összes férőhely:12 fő ) Zabar község 12 férőhely Fenntartója Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása. Ellátási terület : Salgótarjáni kistérség Családok Átmeneti Otthona (Összes férőhely: 76 fő) Etes község 16 férőhely Fenntartója Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása. Ellátási terület : Salgótarjáni kistérség Pásztó város 20 férőhely Fenntartója Pásztó Városi Önkormányzat. Ellátási terület : Nógrád megye Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti 40 férőhely Fenntartója Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete. Ellátási terület : Magyarország Salgótarján Megyei Jogú Város a Gyermekjóléti központot, Gyermekek Átmeneti Otthonát (Zabar) Családok Átmeneti Otthonát (Etes ) társulás keretében működteti. Salgótarján Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását jelenleg 42 férőhelyen , hat Családi Napköziben biztosítja. (4 Családi Napközit az önkormányzat tart fenn, , két családi napközivel ellátási szerződést kötöttek). Bölcsőde alapkőletétel

6 A feladat ellátásának a módja Gyvt. 96.§, 97.§
A települési önkormányzat a Gyvt-ben meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat biztosíthatja Önállóan; intézmény, szolgáltató fenntartásával, szolgáltatás biztosításával Társulásban Más szervvel, személlyel kötött ellátási szerződés útján

7 A gyermekjóléti szolgáltatótevékenység biztosításának formája 15/1998
A gyermekjóléti szolgáltatótevékenység biztosításának formája 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 27.§ Önálló gyermekjóléti szolgálat, vagy központ működtetésével, Közös igazgatású, többcélú intézményben önálló szakmai egységként működtetett gyermekjóléti szolgálat, vagy központ működtetésével, Önálló családgondozó alkalmazásával Ezen szolgáltatási formák mindegyike társulás keretében is megszervezhető

8 A szolgáltatás biztosításának formája:
A gyermekjóléti szolgáltatótevékenység biztosításának formája Nógrád megyében március 25.-én Nógrád megyében 19 gyermekjóléti szolgáltatótevékenységet végző intézmény, szolgáltató működik, melyből Önkormányzati társulás által fenntartott 9 Települési önkormányzat által fenntartott 10 A szolgáltatás biztosításának formája: Gyermekjóléti központ: Gyermekjóléti szolgálat: A gyermekjóléti szolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, adatmódosítása folyamatos.

9 Egyéb kötelezettségek
Önkormányzati beszámoló (Gyvt. 96.§ (6 ) bek.) A települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban ( 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz melléklete) meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, melyet a képviselő –testület általi megtárgyalást követően megkell küldeni a Szociális és Gyámhivatalnak Rendelet alkotási kötelezettség ( Gyvt. 29.§ ) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről , valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. Társulás esetén a rendeletet a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban foglaltak szerint alkotja meg. Tájékoztatási kötelezettség ( 15/1998.(IV.30.)NM. rendelet 31.§ (1) bekezdés ) Ha a települési önkormányzat társulás keretében, vagy ellátási szerződés kötése útján gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról, a települési önkorm ányzat a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet nyújtó szakembernek az elérhetőségéről a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról.


Letölteni ppt "Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések