Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai Tanácskozás Miskolc

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai Tanácskozás Miskolc"— Előadás másolata:

1 Szakmai Tanácskozás Miskolc
2014. március 27.

2 A változás(ok) éve: 2013.

3 2013. január 1-től – új intézmény struktúra – Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény (Miskolc MJV Közgyűlése IX-262/3443/2012.sz. határozata) 2013. július 1-től – fenntartó váltás – az intézmény fenntartója Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (Miskolc MJV Közgyűlés VI-144/4981/2013.sz. határozata) 2014. január 1-től – egyes feladatok állami fenntartó részére történő átadása – „új” intézmény – Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (Társulási Tanács 11/2023. (XI.27.)sz. határozata – figyelemmel a 2012 évi CXCII. tv. módosítására)

4 I. Szakmai feladatellátáshoz illeszkedő szervezeti keret – szakterületi igazgatóságok Szakmai munkát támogató és koordináló tevékenységek szervezeti keretének kialakítása – Stratégiai Igazgatóság Gazdálkodási folyamatok és az intézményüzemeltetést biztosító tevékenységek egységesítése – Gazdasági Igazgatóság Munkaügyi – humánpolitikai adminisztráció egységesítése – Humánpolitikai Csoport

5 Igénybevevői szükségletekhez igazodó szolgáltatási kapacitás tervezhetősége
Egyes szolgáltatások közötti kapcsolat, együttműködés erősítése Fejlesztési tervek összehangolása

6 II. Fenntartó váltással összefüggő feladatok végrehajtása
Kistérségi feladatellátás bővülése Működési engedélyezési eljárás

7 III. Feladat és vagyon átadás – állami fenntartó részére
„Új” intézmény alapítással összefüggő feladatok Működési engedélyezési eljárás (ismételten) Egyéb feladat és ellátási terület átrendeződés

8 Igazgató Tanácsadók függetlenített munkakörök Humánpolitikai csoport
Stratégiai igazgatóság Családsegítés-Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsőde Igazgatóság Gyermekvédelmi Szakellátások Igazgatósága Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások Igazgatósága Egészségügyi Szolgáltatások Igazgatósága Gazdasági Igazgatóság Területi Szolgáltatási Központok családsegítés – gyermekjóléti szolgáltatás (5) az intézmény koordinációs szervezeti egysége Bölcsődék (10) Nevelőszülői hálózat (1) Idősek Ellátása Szolgáltatási Központok (11) Területi Védőnői Szolgálat (1) Gazdasági szervezet Műszak-, szállítás-, anyaggazd. (1) Iskola-egészségügy (1) Gyermek-otthonok és utógondozói ellátás (3) Fogyatékos Személyek ell. nappali ell. átmeneti elh. Adósságkezelési Tanácsadó Iroda (1) támogató szolg. (1)- (1) Élelmezés Konyhák (4) Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona (1)- (1) Pszichiátriai betegek ell. -közösségi ell. Technikai dolgozók - nappali ell. (1)

9 A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai tartalmát meghatározó jogszabály
1997. év XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

10 Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek: testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését családjából kiemelt gyermek visszahelyezését (Gyvt. 39.§. (1) bekezdés)

11 A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja
ellátások teljesítésével (gondozás) ellátások közvetítésével (szolgáltatás) szervező tevékenységgel

12 Összességében a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő személyes szociális szolgáltatás, melynek fókuszában a gyermek áll a szolgáltatást úgy kell megszervezni (és biztosítani), hogy az minden gyermek számára elérhető, hozzáférhető legyen

13 Gyermekjóléti szolgáltatás megszervezésének módja Területi Szolgáltatási Központok működtetésével

14 területi lefedettség optimális biztosítása
területi sajátosságok figyelembe vétele szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása jelzőrendszer működési feltételeinek biztosítása

15 A gyermekjóléti szolgáltatás 2013. évi alapadatai

16 Esetszám Gondozásban lévő gyermekek száma: 4.120 (2.395 család)
Gondozásban lévő gyermekek száma: (2.395 család) alapellátás védelembe vétel ideiglenes hatályú elhelyezés átmeneti nevelésbe vétel tartós nevelésbe vétel utógondozás 2013. évben újként keletkezett esetek száma:

17 Szakmai munka alapadatai
Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 8.443 Kezelt problémák száma 11.053 Végzett szakmai tevékenységek száma („beavatkozások” száma) 35.679 Prevenciós szolgáltatásban részesülők száma 1.837 Speciális szolgáltatások (szolgáltatási alkalmak) 2.517

18 A gyermekjóléti szolgálat működését nehezítő tényezők

19 személyi feltételek tárgyi feltételek munkavégzést nehezítő egyéb körülmények jelzőrendszeri munkát befolyásoló változások irreális elvárások a szolgáltatással szemben

20 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Szakmai Tanácskozás Miskolc"

Hasonló előadás


Google Hirdetések