Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekvédelem a védőnői munkában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekvédelem a védőnői munkában"— Előadás másolata:

1 Gyermekvédelem a védőnői munkában
Budapest, XV. kerület Mellen Katalin ÁNTSZ vezető védőnő

2 Főbb jogszabályok Alkotmány Egészségügyi Törvény
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény Területi védőnői ellátásról szóló ESzCsM rendelet Iskola-egészségügyi ellátásról szóló NM rendelet Amelyek meghatározzák a védőnői feladatokat.

3 Védőnői feladatok nővédelem anya-csecsemővédelem
gyermek- és ifjúságvédelem családvédelem Amelyben a védőnők 90 éve kulcsszerepet töltenek be.

4 Védőnői ellátás területei
Területi védőnői ellátás Iskola-védőnői ellátás Amelyek az elmúlt években született jogszabályok értelmében jobban külön váltak, mint addig.

5 A védőnői munka módszere
gondozás Primer, szekunder, tercier prevenció Amelynek során feladatokat lát el a primer, szekunder és tercier prevencióban.

6 A védőnői gondozás formája
Személyközpontú tanácsadás, amely nem „csak” tájékoztatásból, felvilágosításból, oktatásból áll, hanem olyan interakció, melynek során a védőnő időt, figyelmet, elfogadó magatartást, légkört biztosít, hogy segítse a gondozott egyént, családot az egészséges életvitelben, a problémák feltárásában, megfogalmazásában és a megoldás lehetőségeinek megtalálásában.

7 A védőnői ellátás irányelvei
Esélyegyenlőségen, szükségleten (kor, élethelyzet stb.) alapuló preventív ellátás. Valósuljon meg a kölcsönös kommunikáció és együttműködés.

8 Gondozottak köre Területi védőnői ellátásban:
várandós és gyermekágyas anyák 0-6 éves korú gyermekek oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek

9 Gondozottak köre Iskola-védőnői ellátásban:
általános és középiskolás tanulók 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők

10 Területi gondozottak 2006. évben
Összes létszám: 5130 Fokozott gondozásra szorulók száma: 816

11 Fokozott gondozásra szorulók
Fokozott gondozás okai:

12 Oktatási intézmények védőnői ellátása
Összes létszám: 10662 Fokozottan gondozott: 3430 Egészségi ok: 2458 Szociális ok : 972

13 A védőnői gondozás színterei
családok otthona védőnői tanácsadó oktatási intézmények közösségi helyszínek

14 A gondozás célja 0-3 éves korúaknál
A csecsemő és gyermek egészséges testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődéséhez szükséges környezeti feltételek megteremtése. A megfelelő gondozás biztosítása, az ezt akadályozó tényezők felismerése, elhárítása. A károsodások, veszélyeztetettség korai felismerése és kezelése.

15 A gondozás célja 3-6 éves korúaknál
A gyermeknek a közösségi élethez való megfelelő alkalmazkodása és beilleszkedése. Az egészséges életmód fejlesztése az otthoni és közösségi nevelésben. Az iskolaérettséget akadályozó, tanulási nehézséget okozó tényezők korai felismerése, a fejlesztés megkezdése.

16 A gondozás célja 6-18 éves korúaknál
Megfelelő testi, érzelmi, szociális és intellektuális fejlődés, a választott pályára való alkalmasság elérése. Az egészséges életmód gyakorlásához szükséges ismeretek és készségek elsajátítása.

17 Védőnői alapfeladatok
Egészségvédelem, egészséggondozás, egészségfejlesztés Szűrővizsgálatok Gondozási-ápolási műveletek segítése Szociális gondozás Dokumentáció, adatszolgáltatás

18 Szociális tevékenység I.
Egyének és családok szociális helyzetének felmérése, elemzése, értékelése. A család harmonikus életvitelét bármilyen formában veszélyeztető helyzet megelőzése, időben történő felismerése, a rendezéshez segítség adása.

19 Szociális tevékenység II.
A családi gondozásba (nevelőszülőkhöz) kiadott gyermekek ellátásának segítése, folyamatos figyelemmel kísérése. Közreműködés krízishelyzetben a család, illetve az egyén saját erőforrásainak mozgósításában. Anyaotthoni elhelyezés segítése, kezdeményezése.

20 Szociális tevékenység III.
Gyermekbántalmazás, elhanyagolás megelőzése, felismerése, intézkedés kezdeményezése. Tanácsadás örökbeadási és örökbefogadási ügyekben. Hatóságok, intézmények kérésére környezettanulmány készítése.

21 Szociális tevékenység IV.
Tájékoztatás adása a családtámogatási ellátási formákról, a szociális segítségnyújtás lehetőségeiről, az igénybevétel segítése.

22 Szociális tevékenység V.
Kapcsolattartás: Gyermekjóléti és védelmi rendszerrel Polgármesteri Hivatallal Családsegítő szolgálattal Nevelési tanácsadóval Speciális oktatási intézményekkel Nevelőotthonokkal Humán egyesületekkel Karitatív szervezetekkel Egyházakkal stb.

23 Alapfeladataink a gyermekvédelemben I.
A gyermek testi, lelki, szociális fejlődésének nyomon követése. A veszélyeztető tényezők korai észlelése, a problémák feltárása, a megoldásban való közreműködés. A megfelelő fejlődés elősegítése, segítségnyújtás a családi élet, a szülői szerepek, az egészséges és biztonságos környezet kialakításában és fenntartásában.

24 Alapfeladataink a gyermekvédelemben II.
A gyermekbántalmazás, elhanyagolás jeleinek korai felismerése. Ennek észlelése esetén a szükséges intézkedés megtételének tudatosítása a szülőkben, veszélyeztető tényezők, vagy azok gyanúja esetén jelzés a társszakmák és a gyermekjóléti központ felé.

25 Alapfeladataink a gyermekvédelemben III.
Fokozott gondozást igénylők segítése, támogatása: a családi élet egyensúlyának megtartásában, szükség esetén annak kialakításában, a kirekesztettség megelőzésében, a családi, az iskolai integrációban.

26 Együttműködés A kapcsolatrendszer szereplőivel:
Családokkal, gondozott egyénekkel: problémafeltárás, konfliktuskezelés, megoldás segítése társszakmák képviselőivel, intézményekkel: (gyermekjóléti szolgálat, pedagógusok, egészségügyi szakemberek, hatóságok, civil szervezetek stb.) megbeszélés, írásbeli közlés Esetmegbeszélés,

27 Tapasztalataink A védőnői gondozási tevékenység során lehetőségünk van a gondozott családok és egyén társadalmi, szociális helyzetének, szomatikus és pszichés állapotának megismerésére. A szociális segítségnyújtás lehetőségeit a védőnő közvetíti a családok felé, és figyelemmel kíséri annak eredményességét.

28 Tapasztalatok az együttműködésben I.
A családok gondozásában résztvevő szakemberek, intézmények tájékoztatása, az információadás, a veszélyeztetettség jelzése megtörténik, karitatív és támogató szervezetekkel együttműködünk. Veszélyeztető tényező észlelése és a szakhálózat értesítése dokumentált.

29 Tapasztalatok az együttműködésben II.
Az eredményes gyermekvédelmi feladatellátáshoz szükségünk van a gyermekjóléti szolgálattal kölcsönös jelzés-visszajelzés rendszerének folyamatos működtetésére. A területi védőnők többsége a „Fióka” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központtal történő egyre jobb együttműködésről, korrekt információáramlásról számolt be.

30 Összegzés A védőnői ellátás, annak céljai, irányelvei, módszere, szemlélete és tevékenysége szervesen illeszkedik a gyermekvédelmi rendszerbe. A jelzőrendszer tagjaként folyamatos és magas szintű együttműködésre törekszünk a gyermekvédelem eredményes működése érdekében.

31 Teendők A folyamatos, tervezett és magas minőségű védőnői gondozási tevékenység továbbra is elengedhetetlen a gyermekvédelmi feladat megfelelő ellátása érdekében. A magas szintű együttműködés, az adekvát jelzés-visszajelzés működtetése tovább javíthatja a gyermekvédelem eredményességét.

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gyermekvédelem a védőnői munkában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések