Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő"— Előadás másolata:

1 Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő
Amiről félve beszélünk: Abúzusok a szociális intézményekben és a megelőzésük Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

2 - visszaélés, jogtalanság
Abúzus fogalma - visszaélés, jogtalanság - többféle magatartást leíró, átfogó kategória,amely részben tartalmazza veszélyeztetés (vagy veszélyeztetettség) azon formáját, amely az állami beavatkozást

3 Területei: - család - gyermekvédelem - oktatás - egészségügy
- szociális ellátás (idős, hajléktalan, fogyatékos, pszichiátriai beteg) ….

4 Ki lehet áldozat? - partner (házastárs, élettárs) - szülő - gyermek
- testvér - idősek - gyengébbek - fogyatékosok

5 Formái - lelki terror - fizikai bántalmazás - szexuális bántalmazás
- elhanyagolás (érzelmi, fizikai, oktatási)

6 Jogsérelmek típusai Testi-lelki épséghez, egészséghez való jog:
Emberi méltósághoz való jog: Tájékoztatáshoz való jog: Szociális ellátáshoz való jog: Önrendelkezéshez való jog: Szabad mozgáshoz való jog: Személyes tulajdon használata: Dokumentációk megismerésének joga: Kapcsolattartás joga: Titoktartáshoz való jog:

7 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai
94/E.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.

8 Mi a teljes körű ellátás?
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről: tárgyi feltételek biztosítása (6 négyzetméter, fűtés, melegvíz) étkeztetés megszervezése (napi háromszori, diéta) ruházat, textília biztosítása egészségügyi ellátás mentálhigiénés ellátás biztosítása …… Mi a szükséglete?- Fontos!

9 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai
(2) A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

10 Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
94/F.§ (1) Az egyes szociális intézmények ellátást igénybe vevő személynek, törvényes képviselőjének joga van az ellátott állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére. A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen az akadálymentes környezet biztosítására, az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására, a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy – javítás lehetőségeinek megteremtésére, az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására, társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére.

11 Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
94/G.§ A pszichiátriai betegeket ellátó bentlakásos intézményben, ha az ellátott veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít az Eütv. Vonatkozó rendelkezéseit kell értelem szerűen alkalmazni. Korlátozó intézkedés alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követően kerülhet sor. A korlátozó intézkedés, eljárás – a szabad mozgásban történő korlátozás, illetve farmakoterápia, az intézményen belüli elkülönítés, vagy ezen eszközök komplex alkalmazása - nem lehet büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodóan csak olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.

12 A szociális törvény a korlátozásról
A pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket és fogyatékosokat ellátó intézményekben, veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartás esetén az Eü. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Korlátozó intézkedésre a pszichés megnyugtatás megkisérlését követően kerülhet sor. Korlátozások: szabad mozgás, farmakoterápia, elkülönítés ,komplex formák Nem lehet büntető jellegű Kizárólag a veszély elhárításáig tarthat. Orvos hiányában a vezető szakápoló elrendelheti Orvost értesíteni kell A korlátozó intézkedést az orvos hgyja jóvá. Dokumentálni kell A dokumentum az egyéni ápolási, gondozási terv része.

13 Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
94/H.§ (1) A hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményben elhelyezett személyek esetében különös figyelemmel kell lenni az emberi méltóság védelmére. A hajléktalan személy intézményi szolgáltatásának igénybevétele nem tehető függővé olyan információktól, mely korábbi életvitelével, előéletével kapcsolatos. 94/I.§ A szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézményben különös figyelmet kell fordítani az ellátott adatainak, személyiségi jogainak védelmére.

14 Feladatok Prevenció Hatékony intézkedés Szakmai felkészültség
Megfelelő módszerek Probléma feltárása „Beszéljünk róla” Kontroll- folyamatossága

15 Egészségügyi ellátás Szakmai együttműködés!

16 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések