Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Jogszabályi háttér

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Jogszabályi háttér"— Előadás másolata:

1 Szabályozási és végrehajtási problémák a biztonsági intézkedések köréből

2 A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Jogszabályi háttér
évi 11. sz. tvr. (a továbbiakba: Bv. tvr, hatályos VIII. 09-től., csak négy intézkedést szabályoz, és nem teljes körűen), 2. 6/1996.IM rendelet, (a továbbiakban: Rendelet)

3 A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Biztonsági elkülönítés, Különleges biztonságú zárkába, illetve körletre helyezés, A mozgást korlátozó eszközök alkalmazása, A személymotozás, A biztonsági ellenőrzés, a biztonsági vizsgálat és a biztonsági szemle, Az ajtók zárva tartásának elrendelése, Az egyes jogok gyakorlásának a Bv. tvr.-ben meghatározott felfüggesztése.

4 Helye és szerepe a biztonsági tevékenységben
A rendkívüli események megelőzése, megszakítása, felszámolása.

5 Az intézkedések során betartandó alapelvek
Az alapelvek forrásai: Nemzetközi egyezmények, Alkotmány, A büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok: pl. Bv.tvr., évi CVII. tv.

6 Az intézkedések alkalmazására ható alapelvek 1995. évi CVII. tv.
Intézkedési jog és kötelezettség  Arányosság követelménye  Kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma  Élet, testi épség védelme

7 Intézkedési jog és kötelezettség
A személyi állomány tagja feladatának jogszerű ellátása során a jogszabályokban meghatározott intézkedések megtételére jogosult és köteles.

8 Az arányosság eleve Az intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban annak törvényes céljával. Több lehetséges és alkalmas intézkedés közül azt kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett a legkisebb személyi korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár. Pl. biztonsági elkülönítés, mozgáskorlátozó eszköz alkalmazása.

9 Kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma
Az intézkedő nem alkalmazhat kínzást, kényszervallatást, embertelen vagy megalázó bánásmódot, az erre vonatkozó utasítást köteles megtagadni. Pl. kbk, kbz, mozgáskorlátozó eszköz, személymotozás.

10 Élet és testi épség védelme
Az intézkedés során kerülni kell a sérülés okozását, az emberi élet kioltását. Pl. mozgáskorlátozó eszköz, személymotozás szabálytalan alkalmazása.

11 A különleges biztonságú zárka – és körlet
Kik kerülhetnek ide? a IV. biztonsági csoportba soroltak, akinek az életének vagy testi épségének a védelme más módon nem biztosítható.

12 Fontosabb korlátozások:
állandó felügyelet alatt áll, az intézet területén engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani,(pl. csak mozgáskorlátozó eszközben hagyhatja el a zárkát) munkát a különlegesen kialakított körletrészen belül, illetve a parancsnok által kijelölt helyen végezhet, az elítéltek öntevékeny szervezeteiben nem vehet részt.

13 Az új szabályozás (2012. 01.01-től hatályos)
Előzmények: Emberi Jogok Európai Bírósága: elmarasztaló ítélet, Ombudsmani vizsgálat: több hiányosság feltárása.

14 A kbz, kbk bekerült a Bv. tvr.-be,
Indokolt határozatot kell hozni mindkettőről, A kbk-ról országos parancsnok dönt, (jelenleg bizottság,) Mindkét esetben bv. bíróhoz fellebbezhet, A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, Kiterjeszti az előzetesen letartóztatottra is, de azonos szabályokkal.

15 Mozgást korlátozó eszközök
Cél: a rendkívüli események megelőzése. Konkrétan: erőszakos, támadó magatartások és szökés megelőzése. Eszközök: bilincs, (patent, vagy lábbilincs)vagy a végtagra helyezett, testi sérülést nem okozó más eszköz alkalmazható. (nincs kihasználva).

16 Problémák Bv. tvr. nem engedi a 12 óra időtartamot áttörni, a Rendelet igen. A túlzott, szakmailag indokolatlan alkalmazás. (aránytalanság, megalázó, embertelen bánásmód veszélye) Ennek elkerülése: egyedi, személyre szóló, szakmailag indokolt döntés. Módszertani Útmutató szükségessége!

17 Személymotozás Problémák Megalázó végrehajtás tilalmának hiánya,
Cél: Bűncselekmények és rendkívüli események megelőzése, Konkrétan: olyan tárgyak, eszközök elvétele, amelyek veszélyt jelentenek a fogva tartás biztonságára. Problémák Megalázó végrehajtás tilalmának hiánya, A jogszabályoknak nem megfelelő gyakorlati végrehajtás, (Bántalmazás hivatalos eljárásban bcs. veszélye) Módszertani Útmutató hiánya.

18 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Jogszabályi háttér"

Hasonló előadás


Google Hirdetések