Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

10. Tétel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "10. Tétel."— Előadás másolata:

1 10. Tétel

2 Önnek nyomdászként munkája során figyelembe kell vennie a munkavédelmi előírásokat. Melyek a munkabaleset tárgyi és személyi okai? A munkavédelmi oktatásnak mi a jelentősége? A munkabaleset tárgyi okai A munkabaleset személyi okai A munkavédelmi oktatás szükségessége A munkavédelmi oktatás tartalma, típusai

3 A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, valamint a környezet elemei a munkavégzés során állandóan változnak. Az egyensúly megteremtése az alapja az egészséges és biztonságos munkavégzésnek, amelynek megvalósítása a munkáltató és a munkavállaló közös feladata.

4 A munkahelyi munkavédelmi oktatás
A munkáltató feladata!!! Célja: A munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséges és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és tudnivalókat. A munkavállaló köteles: az oktatásban részt venni a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni. A szükséges ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

5 Munkavédelmi oktatás fajtái
Az előzetes Ez az új belépőkre, valamint a munkakör, munkahely, munkaeszköz, munkakörülmények és technológia jelentős megváltoztatása által érintett munkavállalókra terjed ki. Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll.

6 Az ismétlődő munkavédelmi oktatás célja a már megszerzett elméleti ismeretek felújítása és (ha szükséges) a gyakorlati oktatás keretében elsajátítható tudnivalók felelevenítése, továbbá az eltelt időszak értékelése, és a jövőbeli feladatok felvázolása

7 Rendkívüli munkavédelmi
oktatást akkor célszerű tartani, ha a jogszabályok jelentősen megváltoztak, ill. ha a gazdálkodószervezet területén olyan súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy a munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető esemény történt, amely a munkavállalók meghatározott köre számára tanulságul szolgálhat.

8 A munkavédelmi oktatás jellemzői:
Az oktatást lehetőleg munkavédelmi képzettségű szakember vezesse. Az oktatónak szóban (esetleg írásban), gyakorlatban kell meggyőződnie arról, hogy a dolgozó az oktatott anyagot elsajátította, és azt a tevékenység során alkalmazni tudja. Ha ezen sem vesz részt, vagy ismét nem felel meg, az adott munka végzésétől el kell tiltani.

9 Oktatási napló: Az oktatásról oktatási naplót kell vezetni, mely tartalmazza: Az oktatás jellegét Az oktatás okát (típusát) Az oktatás előadójának adatait Az oktatás időpontját Az oktatás rövid tartalmát Jelenléti ívet melyet a resztvevők aláírásukkal hitelesítenek.

10 Minden munkavállalóra vonatkozik
csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban kezdheti meg a munkavégzését alkoholtól, kábítószertől stb. nem befolyásolva, minél kipihentebben ha olyan gyógyszert szed, amely kihatással járhat a munkavégzésére, köteles ezt jelezni felettesének, és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak

11 Minden munkavállalóra vonatkozik
a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasításai szerint használni a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani

12 Minden munkavállalóra vonatkozik
a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni

13 Minden munkavállalóra vonatkozik
csak azon munkakörben, munkahelyen, gépen, berendezésen dolgozhat, ahová munkahelyi vezetője beosztotta, illetve amely tevékenységre megfelelő oktatást, utasítást, engedélyt kapott és a gép, berendezés kezelését elsajátította

14 Minden munkavállalóra vonatkozik
köteles együttműködni a munkáltatóval, illetve jogszabályban meghatározott személyekkel az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is

15 Minden munkavállalóra vonatkozik
jogosult megkövetelni a munkáltatójától: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életet, egészséget vagy testi épséget közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne


Letölteni ppt "10. Tétel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések